Budowa kościoła

Trwają pracę na działce położonej przy ul. Nadawki. Do tej pory wykonano wiele prac przygotowujących do uruchomienia budowy m.in. wyrównano teren, usunięto zarośla i zasiano trawę, zbudowano ogrodzenie, wykopano dwie studnie głębinowe, przygotowano betonowe postumenty oświetlania placu. Czekamy na podłączenie linii energetycznej, co pozwoli nam na rozpoczęcie budowy. Trwają także prace projektowe kościoła, zaplecza parafialnego oraz domu rekolekcyjnego, w którym chcemy prowadzić m.in. rekolekcje ignacjańskie (w milczeniu).

Wszystkich Państwa, którzy mogą, prosimy o wsparcie tej inicjatywy modlitwą, radą i środkami finansowymi. Bez Państwa pomocy nie jesteśmy w stanie dokonać tak dużego przedsięwzięcia.

e-mail parafii: stanislawkostka@archibial.pl.
e-mail Domu Jezuitów w Białymstoku: białystok@jezuici.pl

Nr rachunku bankowego:
BNP Paribas 28 1600 1462 1880 7294 0000 0001
z dopiskiem ofiara na budowę kościoła.