Informacje o parafii

Parafia została erygowana 18 września 2019 r., w święto jej patrona, św. Stanisława Kostki. Parafię prowadzą ojcowie jezuici.

Obejmuje ona swym zasięgiem obszar Osiedla Doliny Cisów, ul. Nadawki, ul. Cisowej, ul. Dereniowej oraz ulice przyległe. Od wschodu są to granice administracyjne Miasta Białystok, od zachodu linia kolejowa Białystok – Sokółka do rzeki Supraśl, od północy rzeka Supraśl do przecięcia z ul. Białostocką z wyłączeniem Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. oraz kompleksu hotelowego „JARD”, aż do granicy wsi Nowodworce.

Dekret_utworzenia_parafii

Obecnie rozpoczęto już prace przygotowujące budowę kościoła parafialnego i domu rekolekcyjnego na działce położonej przy ulicy Nadawki.

Więcej w zakładce BUDOWA KOŚCIOŁA.