Nabożeństwa

Porządek Nabożeństw w kaplicy tymczasowej

lipiec i sierpień 2020

Msza Święta w każdą niedzielę o godz. 9.00 i 11.00
Od poniedziałku do piątku: Msza Święta o godz. 18.30.
Sakrament spowiedzi sprawujemy pół godziny przed Mszą Świętą.
W sprawach kancelaryjnych prosimy zgłaszać się po Mszach świętych.

___________________________

Zapraszamy na Mszę Świętą w każdą niedzielę o godz. 9.00 i 11.00 a od poniedziałku do soboty o godz. 18.30.

Porządek nabożeństw w maju:
17.30-18.30 codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z nabożeństwem majowym.
Przed adoracją możliwość przyjęcia Komunii Świętej dla osób nieuczestniczących w Eucharystii.