Jubileuszowy Rok Ignacjański

20 maja rozpoczął się Jubileuszowy Roku Ignacjański upamiętniający nawrócenie Ignacego Loyoli (20 maja 1521 r.) i jego kanonizację (12 marca 1622 r.).

Na czas trwania tegoż roku,  który potrwa do 31 lipca 2022 r., Penitencjaria Apostolska wydała dekret ustanawiający jezuickie kościoły i kaplice świątyniami jubileuszowymi, w których wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny.

„Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia św. oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego) mogą uzyskać wierni, którzy szczerze żałując za grzechy i oddając się uczynkom miłosierdzia nawiedzą którąkolwiek jubileuszową świątynię Towarzystwa Jezusowego w Polsce i wezmą tam pobożnie udział w świątecznych celebracjach, bądź przez jakiś czas oddadzą się modlitwie myślnej, kończąc ją Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i pobożnym wezwaniem Matki Bożej i św. Ignacego Loyoli.

Ten sam odpust uzyskać mogą również starsi, chorzy i ci wszyscy, którzy z ważnych powodów nie mogą wychodzić z domu, jeśli – wolni od jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, wzbudzą w sobie intencję jak najszybszego spełnienia trzech zwykłych warunków odpustu – włączą się duchowo w jubileuszowe celebracje poprzez modlitwy przed wizerunkiem św. Ignacego i ofiarując Bogu miłosiernemu swe cierpienia”.