KOMUNIKAT PARAFIALNY (aktualizacja 3 maja)

Drodzy Parafianie,

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo, prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

– W niedzielę Msze św. o godz. 9.00 i 11.00. Od poniedziałku do soboty Msza św. o godz. 18.30.

Transmisja on-line Mszy św. z naszej kaplicy codziennie o godz. 18.30, a w niedzielę o godz. 11.00.

– Zachęcamy do włączenia się w modlitwę różańcem świętym każdego dnia o godz. 20.30 w jedności z całym Kościołem w intencji o ustanie epidemii, o zdrowie duszy i ciała. Modlimy się indywidualnie lub rodzinnie pozostając w naszych domach. Nie spotykamy się na wspólnej modlitwie z sąsiadami, znajomymi.

– Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu u nas w kaplicy w godz. 17.30-18.30.

Spowiedź codziennie w godz. 18.00-18.30.

Spotkania wszystkich grup parafialnych zostały zawieszone do odwołania. W najbliższym czasie nie będą też odbywać się katechezy dla dzieci w czasie homilii.

– Osoby chore (nawet jeśli to zwykły katar) prosimy o pozostanie w domach. Osoby starsze i znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka prosimy o rozwagę. Dla chętnych udzielamy Komunii Świętej poza Mszą św. – wystarczy umówić się telefonicznie.

– Prosimy i zalecamy przekazywanie znaku pokoju przez skinienie głową – serdeczny uśmiech wystarczy.

– Zachęcamy, by w najbliższym czasie Komunię Świętą przyjmować na rękę. Komunię należy spożyć zaraz po jej otrzymaniu. Księża rozdający Komunię św. zachowują szczególne środki ostrożności i higieny.

– Przypominamy także o możliwości Komunii Świętej duchowej, o której Sobór Trydencki poucza, że jej skutki są takie same jak normalne przyjęcie komunii, gdy jest się w stanie łaski uświęcającej. Łączyć  się duchowo możemy dzięki transmisji Mszy św. przez środki społecznego przekazu oraz Internet. Niedzielną Mszę św. o godz. 11.00 będziemy transmitować na Facebooku naszej parafii.

o. Paweł Bucki SJ

Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Wasilkowie

Zapraszamy na Mszę Świętą w każdą niedzielę o godz. 9.00 i 11.00 a od poniedziałku do soboty o godz. 18.30.

Porządek Nabożeństw w maju:
17.30-18.30 codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z nabożeństwem majowym.
Przed adoracją możliwość przyjęcia Komunii Świętej dla osób nieuczestniczących w Eucharystii.