Ogłoszenia naszej parafii

II NIEDZIELA ADWENTU 5 grudnia 2021 r.

1. Roraty w naszej kaplicy we wszystkie soboty Adwentu o godz. 7.00, zachęcamy do udziału z dziećmi, można przynieść lampiony. Aktualny porządek nabożeństw w naszej kaplicy wygląda następująco: Msza św. od poniedziałku do piątku o godz. 18.30, w sobotę o godz. 7.00 i 18.30 (niedzielna), w niedzielę o godz. 9.00, 11.00 i 20.00. Spowiedź pół godziny przed Mszą św. W sprawach kancelaryjnych prosimy zgłaszać się po Mszach św.

2. W środę będziemy obchodzić Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Tego dnia oraz w przeddzień członkowie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego odnowią swoje przymierze podczas Mszy św. o godz. 18.30.

3. W następną niedzielę, 12 grudnia, rozpoczną się Rekolekcje Adwentowe pod tytułem „Ku pogłębieniu przyjaźni z Panem”. Rekolekcje potrwają do 14 grudnia, a poprowadzi je o. Krzysztof Dorosz.

4. W przedsionku kaplicy możemy zaopatrzyć się w opłatki oraz w świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

5. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na potrzeby naszej diecezji, a ofiary składane do puszki przy wyjściu zostaną przekazane na pomoc Kościołowi na Wschodzie – konkretnie przekażemy je katolickiej parafii w Tomsku, na Syberii gdzie pracuje o. Krzysztof Korolczuk, który wielokrotnie pomagał w naszej parafii. Bóg zapłać za wszelką pomoc.

6. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych: zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk. Troszczmy się o siebie wzajemnie i pamiętajmy o chorych.

7. Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy! Dziękujemy szczególnie tym, którzy włączają się w liturgię oraz tym, którzy dbają o porządek i wystrój naszej kaplicy. W najbliższym tygodniu będziemy przygotowywać naszą kaplicę w sobotę po roratach.

______________________

I NIEDZIELA ADWENTU 28 listopada 2021 r.

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent. Jest to czas przygotowania na Przyjście Pana. To przyjście, które już się dokonało, będziemy wspominać w uroczystości Bożego Narodzenia. Adwent przypomina nam również, że oczekujemy na powtórne przyjścia Jezusa Chrystusa w chwale. Czuwajmy, usposabiając swoje serce, by rozpoznać Chrystusa, który jest, który był i który przychodzi!

2. Roraty w naszej kaplicy w soboty o godz. 7.00. Zachęcamy do udziału z dziećmi, można przynieść lampiony.

3. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii poprowadzi w dniach 12-14 grudnia o. Krzysztof Dorosz.

4. Jedną z propozycji na Adwent jest internetowa inicjatywa „Świętowanie codzienności” pod patronatem jezuitów z Falenicy. Szczegóły i zapisy na stronie godfullness.jezuici.pl.

5. Bardzo dziękujemy za ofiary złożone do puszki w zeszłą niedzielę, które zostały przekazane Caritas i przeznaczone na pomoc udzielaną migrantom i wszystkim potrzebującym na terenach przygranicznych podczas kryzysu.

6. Na początek Adwentu ks. abp Józef Guzdek, metropolita białostocki, skierował do naszej diecezji odezwę. Wskazuje w niej na pilną potrzebę czuwania w naszym życiu, abyśmy byli przygotowani na Przyjście Pana. Słowo Boże wzywa nas, byśmy byli czujni i odpowiedzialni za swoje życie. „Do czujności wzywa nas także obecna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Jest to zarazem wezwanie do odpowiedzialności za los Ojczyzny, która jest przecież naszym wspólnym domem. Docierający na wschodnią granicę migranci są ofiarami niedopuszczalnych rozgrywek w polityce międzynarodowej. Wykorzystywanie ludzkich dramatów przez stronę białoruską do prowadzenia działań przeciwko Polsce i Unii Europejskiej należy stanowczo potępić. Kościół katolicki od początku kryzysu migracyjnego niesie migrantom pomoc w miarę swoich możliwości, a dokonuje się to przede wszystkim za pośrednictwem Caritas Polska i Caritas naszej Archidiecezji”. Ksiądz Arcybiskup składa serdeczne podziękowanie żołnierzom Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji prosząc o modlitwę za nich oraz ich rodziny. We wszystkich parafiach naszej archidiecezji po niedzielnych Mszach św. odmawiana będzie Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi oraz o dar pokoju i pojednania między narodami.

7. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych: zakrywanie ust i nosa, dezynfekcję rąk oraz za wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy! Dziękujemy szczególnie tym, którzy włączają się w liturgię oraz dbają o porządek i wystrój naszej kaplicy.

______________________

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 21 listopada 2021 r.

1. Dziś niedziela Chrystusa Króla, ostatnia niedziela roku liturgicznego. W przyszłą niedzielę, 28 listopada, rozpoczniemy okres adwentu.

2. Bardzo dziękujemy za ofiary złożone w zeszłą niedzielę z okazji Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

3. Ofiary składane dziś do puszki w przedsionku kaplicy zostaną przeznaczone na pomoc której udziela Caritas na terenach przygranicznych podczas kryzysu. Jest to odpowiedź na apel Przewodniczącego Episkopatu Polski. W Apelu ks. abp. Stanisława Gądeckiego czytamy m.in.: „Od kilku tygodni jesteśmy świadkami wyjątkowo trudnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Bez względu na okoliczności przybycia migrantów, na pewno potrzebują oni naszego wsparcia duchowego i materialnego. (…) Módlmy się gorąco o pokój na wschodniej granicy Polski, za wszystkich migrantów tam przebywających, za mieszkańców tych okolic, za służby państwowe, w tym Straż Graniczną i wojsko, za polityków, Polaków i Białorusinów”.

3. Dostępne są wciąż egzemplarze listopadowego numeru „Dróg Miłosierdzia”, w którym podjęte zostały tematy, którymi aktualnie żyje Kościół.

4. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych: zakrywanie ust i nosa, dezynfekcję rąk oraz utrzymywanie dystansu. Przypominamy, że przy wejściu znajduje się dozownik z płynem oraz maseczki.

5. Dziękujemy za wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy! Dziękujemy szczególnie tym, którzy włączają się w liturgię oraz tym dbają o porządek i wystrój naszej Kaplicy.

______________________

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 14 listopada 2021 r.

1. Z okazji Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który dzisiaj obchodzimy, pamiętajmy w naszych modlitwach o prześladowanych chrześcijanach, szczególnie w Libanie. Ofiary składane do puszki w przedsionku kaplicy zostaną przekazane na Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

2. Dziękujemy za udział w charytatywnym kiermaszu książek i dewocjonaliów, z którego dochód został przeznaczony na potrzeby leczenia p. Marcina Żukowskiego, który bardzo serdecznie dziękuje za pomoc i serdeczne przyjęcie.

3. Metropolita Białostocki ks. abp Józef Guzdek wydał dekret dotyczący Mszy św. niedzielnych sprawowanych w sobotę po południu oraz w wigilie świąt nakazanych. Przypomina w nim, że nakazowi uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. „czyni zadość ten, kto bierze w niej udział,(…) bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego”. (…) Msze św. w sobotni wieczór, bądź w wigilię uroczystości nakazanej należy sprawować według formularza niedzielnego. Wierni uczestniczący w takiej Mszy św. mogą przystąpić po raz drugi do Komunii św., jeśli w tym samym dniu już raz ją przyjęli”.

4. Przewodniczący Episkopatu Polski ks. abp Stanisław Gądecki zwrócił się z apelem o zbiórkę funduszy w niedzielę 21 listopada, które zostaną przeznaczone – za pośrednictwem Caritas Polska – na finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych podczas kryzysu. W apelu tym czytamy m.in.: „Od kilku tygodni jesteśmy świadkami wyjątkowo trudnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Bez względu na okoliczności przybycia migrantów, na pewno potrzebują oni naszego wsparcia duchowego i materialnego. (…) Módlmy się gorąco o pokój na wschodniej granicy Polski, za wszystkich migrantów tam przebywających, za mieszkańców tych okolic, za służby państwowe, w tym Straż Graniczną i wojsko, za polityków, Polaków i Białorusinów”.

5. Zapraszamy do lektury listopadowego numeru „Dróg Miłosierdzia”, w którym podjęte zostały tematy, którymi aktualnie żyje Kościół. Z rozmowy z bp. Henrykiem Ciereszko możemy dowiedzieć się, co papież Franciszek mówił do polskich biskupów podczas październikowej wizyty Ad limina Apostolorum.

6. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych: zakrywanie ust i nosa, dezynfekcję rąk oraz utrzymywanie dystansu. Przypominamy, że przy wejściu znajduje się dozownik z płynem oraz maseczki.

7. Dziękujemy za wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy! Dziękujemy szczególnie tym, którzy włączają się w liturgię oraz tym, którzy dbają o porządek i wystrój naszej Kaplicy.

______________________

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 7 listopada 2021 r.

1. Dziękujemy za wspólną modlitwę za naszych bliskich zmarłych w ramach nabożeństw wspominkowych.

2. Dzisiaj przed naszą kaplicą odbywa się charytatywny kiermasz książek i dewocjonaliów. Zachęcamy do udziału.

3. W najbliższy czwartek 11 listopada Święto Niepodległości, a w Kościele wspomnienie św. Marcina. Msza św. o godz. 18.30.

4. Informujmy, że warsztaty „Zegar Rodzinny” ze względu na sytuację epidemiczną zostały przełożone na termin wiosenny.

5. Serdecznie dziękujemy za udział w zbiórce żywności i ubrań dla potrzebujących. Stałą pomoc za pośrednictwem Caritas możemy nieść uczestnicząc w programie Honorowy Dawca Dobroci czyli przez stałe, comiesięczne wpłaty na realizację dzieł miłosierdzia. Przekazy są w przedsionku kaplicy.

6. Zapraszamy do lektury nowego numeru „Dróg Miłosierdzia”, w którym podjęte zostały tematy, którymi aktualnie żyje Kościół. Z rozmowy z bp. Henrykiem Ciereszko możemy dowiedzieć się, co papież Franciszek mówił do polskich biskupów podczas październikowej wizyty Ad limina Apostolorum.

7. W związku z rozpoczęciem etapu diecezjalnego Synodu zachęcamy wszystkich do modlitwy w tej intencji oraz do włączania się w prace synodu. Na naszych stronach internetowych pojawią się wkrótce pytania do refleksji.

8. Stolica Apostolska wydała dekret wydłużający na cały listopad okres, w który można uzyskać odpust modląc się za zmarłych i nawiedzając cmentarz. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, mogą uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji podanej przez Ojca Świętego).

Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych: zakrywanie ust i nosa, dezynfekcję rąk oraz utrzymywanie dystansu. Przypominamy, że przy wejściu znajduje się dozownik z płynem oraz maseczki.

Dziękujemy za wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy! Dziękujemy szczególnie tym, którzy włączają się w liturgię oraz tym, którzy dbają o porządek i wystrój naszej kaplicy. Zapraszamy chętnych do pomocy w soboty od godz. 10.00.

______________________

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 31 października 2021 r.

1. W poniedziałek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych, porządek Mszy św. jak w niedzielę, czyli o godz. 9.00, 11.00 i 20.00. Ofiary składane tego dnia na tacę zostaną przeznaczone na Seminarium Duchowne w Białymstoku oraz na Seminarium Zakonne. We wtorek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, Msza św. o godz. 18.30.

2. W zakrystii i przedsionku kaplicy można do jutra składać kartki z imionami naszych bliskich na Msze św. zbiorowe, tzw. wypominki. Msze św. w intencji zmarłych podanych na kartkach będą sprawowane od 2 do 5 listopada. Nabożeństwo wypominkowe o godz. 18.00. Wypominki można również przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stanislawkostka@archibial.pl.

3. W najbliższy piątek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 18.00. Modlić się będziemy w intencji Synodu. W związku z etapem diecezjalnym Synodu poszukujemy osoby, która chciałaby się zaangażować w koordynację prac synodalnych w naszej parafii.

4. W przyszłą niedzielę przed naszą kaplicą odbędzie się charytatywny kiermasz książek i płyt religijnych.

5. Informujmy, że warsztaty „Zegar Rodzinny” ze względu na sytuację epidemiczną zostały przełożone na termin wiosenny.

6. Serdecznie dziękujemy za udział w zbiórce żywności Caritas. W zakrystii zbieramy również ciepłe ubrania i buty.

7. Msza św. za zmarłych biskupów i kapłanów Archidiecezji Białostockiej zostanie odprawiona w środę 3 listopada o godz. 18.00 w katedrze białostockiej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

8. W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem w naszym regionie, ks. abp. Józef Guzdek zwraca się z apelem o przestrzeganie norm i zasad sanitarnych, a zwłaszcza o noszenie maseczek ochronnych w przestrzeniach zamkniętych, dezynfekcję rąk i zachowanie należnego dystansu społecznego. Pisze w nim również: „W łączności z apelem Ojca Świętego, Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam również do przyjęcia szczepień przeciwko wirusowi COVID (…). Wszystkie wysiłki i podjęte trudy są wyrazem odpowiedzialności i troski o zdrowie i życie nasze i bliźnich. Ponadto, pragnę wyrazić moją wdzięczność wszystkim pracownikom służby zdrowia za ich wytrwałą i heroiczną służbę w walce z pandemią”.

9. Dziękujemy za wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy! Dziękujemy tym, którzy włączają się w liturgię oraz tym, którzy dbają o porządek i wystrój naszej kaplicy. Zapraszamy chętnych do pomocy w sprzątaniu w soboty od godz. 10.00.

__________________________

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 24 października 2021 r.

1. Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Misyjny, w czasie którego będziemy w sposób szczególny modlić się za misje. Wyrazem naszego wsparcia dla misjonarzy będą również ofiary składane dziś na tacę, które zostaną przekazane na Dzieła Misyjne.

2. Przypominamy, że nasza kaplica jest świątynią jubileuszową i przez cały rok ignacjański (do 31 lipca 2022) można w niej uzyskać odpust zupełny – w przedsionku kaplicy dostępne są folderki, w których znajdziemy więcej informacji na ten temat.

3. Wraz ze Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego bardzo serdecznie zapraszamy na warsztaty „Zegar Rodzinny”, które odbędą się od 11 do 14 listopada. To są już ostatnie dni, aby się zgłosić na adres: wzchbialystok@gmail.com. Więcej informacji na stronach internetowych oraz na plakacie, dostępne są też ulotki.

4. Do końca października zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w dni powszednie o godz. 18.00. W czwartek szczególnie serdecznie zapraszamy dzieci.

5. W zakrystii i przedsionku kaplicy można składać kartki z imionami naszych bliskich na Msze św. zbiorowe, tzw. wypominki. Msze św. w intencji zmarłych podanych na kartkach będą sprawowane od 2 do 5 listopada. Nabożeństwo wypominkowe o godz. 18.00. Wypominki można również przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stanislawkostka@archibial.pl

6. Serdecznie dziękujemy za udział w zbiórce żywności Caritas. W przedsionku kaplicy znajdują się jeszcze papierowe „Torby Samarytanki”, w których możemy przynosić artykuły spożywcze o długim terminie przydatności. W zakrystii zbieramy również ciepłe ubrania i buty.

7. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisław Gądecki zwraca się z apelem: „w trosce o zdrowie i życie nasze oraz naszych bliźnich, w kontekście zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych, kolejny raz zwracam się z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o przestrzeganie norm i zasad sanitarnych, zwłaszcza o noszenie maseczek ochronnych w przestrzeniach zamkniętych. Ponadto, pragnę raz jeszcze wyrazić moją wdzięczność wobec wszystkich pracowników służby zdrowia za ich wytrwałą i heroiczną służbę w walce z pandemią.” Całość znajdziemy na tablicy ogłoszeń oraz na naszej stronie na Facebook’u. Ze swojej strony dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych w naszej kaplicy.

8. Dziękujemy za wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy! Dziękujemy tym, którzy włączają się w liturgię oraz tym, którzy dbają o porządek i wystrój naszej kaplicy. Zapraszamy chętnych do pomocy w sprzątaniu w soboty od godz. 10.00.

___________________

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 17 października 2021 r.

1. Przez cały miesiąc październik zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w dni powszednie o godz. 18.00.

2. W naszej kaplicy do czwartku trwa „Tydzień ze św. Ignacym”, przez który włączamy się w obchody roku jubileuszowego. Zapraszamy na cykl konferencji poświęconych Świętemu, które będą odbywać się po wieczornych Mszach św.

3. Przypominamy, że nasza kaplica jest świątynią jubileuszową i przez cały rok Ignacjański (do 31 lipca 2022) można w niej uzyskać odpust zupełny. W przedsionku kaplicy można znaleźć folderki, w których znajdziemy więcej informacji na ten temat.

4. Wraz ze Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego bardzo serdecznie zapraszamy na warsztaty „Zegar Rodzinny”, które odbędą się od 11 do 14 listopada. Zgłoszenia do 25 października na adres: wzchbialystok@gmail.com. Więcej informacji na plakacie oraz na stronach internetowych.

5. Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy włączyli się w zbiórkę żywności prowadzoną przez Caritas. W przedsionku kaplicy znajdują się jeszcze papierowe „Torby Samarytanki”, w których możemy przynosić artykuły spożywcze o długim terminie przydatności. W zakrystii zbieramy również ciepłe ubrania i buty.

6. Dziś rozpoczyna się diecezjalny etap Synodu „Komunia, uczestnictwo i misja”. Zapraszamy do modlitwy o światło Ducha Świętego na czas trwania Synodu.

7. Msza św. w intencji Pracowników Służby Zdrowia zostanie odprawiona w święto św. Łukasza, 18 października, o godz. 18.00 w katedrze białostockiej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy lekarzy, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, farmaceutów oraz innych pracowników świata medycznego.

8. Jest jeszcze dostępny październikowy numer „Dróg Miłosierdzia”. Do każdego egzemplarza miesięcznika dołączony jest kalendarz na rok 2022. Zachęcamy również do lektury książek poświęconych św. Ignacemu, które możemy nabyć w przedsionku kaplicy.

9. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych: dezynfekcję rąk oraz zasłanianie ust i nosa oraz za wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy! Dziękujemy tym, którzy włączają się w liturgię oraz tym, którzy dbają o porządek i wystrój naszej kaplicy. Zapraszamy chętnych do pomocy w sprzątaniu w soboty o godz. 10.00!

_________________________

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 10 października 2021 r.

1. Przez cały miesiąc październik zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w dni powszednie o godz. 18:00. W czwartek szczególnie zapraszamy dzieci.

2. W najbliższy piątek rozpoczynamy „Tydzień ze św. Ignacym”. W naszej kaplicy znajdować się będzie w tym czasie ikona św. Ignacego oraz jego relikwie, które „odwiedzają” wszystkie jezuickie kościoły w Polsce. Zapraszamy na cykl konferencji poświęconych Świętemu, które będą odbywać się od piątku po wieczornych Mszach św. W przyszłą niedzielę uroczysta Msza  św. o godz. 11.00, a po niej możliwość osobistej modlitwy, czuwania przy relikwiach Świętego.

3. Wraz ze Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego serdecznie zapraszamy na warsztaty „Zegar Rodzinny”, które odbędą się od 11 do 14 listopada. Zgłoszenia do 25 października na adres: wzchbialystok@gmail.com.

4. Przy wyjściu z kaplicy można zaopatrzyć się w papierową Torbę Samarytankę przygotowaną przez Caritas w ramach zbiórki artykułów spożywczych o długim terminie przydatności, które zostaną przekazane osobom potrzebującym. Możemy również przynosić ciepłe ubrania i buty.

5. Białostocki Marsz dla Życia i Rodziny wyruszy dziś o godz. 13.30 sprzed białostockiej Archikatedry po Mszy św. w intencji rodzin odprawionej o 12.30.

6. Diecezjalne obchody Dnia Dziecka Utraconego odbędą się 13 października w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Juchnowcu. O godz. 19:00 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji rodziców, którzy utracili swoje dzieci, a po niej procesja różańcowa. Prosimy o zabranie ze sobą lampionów lub zniczy.

7. Msza św. rozpoczynająca diecezjalny etap Synodu „Komunia, uczestnictwo i misja”, odbędzie się w niedzielę, 17 października, o godz. 11.00 w Katedrze białostockiej. Módlmy się o światło Ducha Świętego i dobre owoce Synodu.

8. Zapraszamy do lektury październikowego numeru „Dróg Miłosierdzia” poświęconego modlitwie różańcowej. Do każdego egzemplarza miesięcznika dołączony jest kalendarz na rok 2022, przygotowany przez Księży Werbistów.

9. Obchodzimy dziś Dzień Papieski. Z tej okazji ofiary składane do puszki w przedsionku kaplicy zostaną przeznaczone na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla zdolnej, a ubogiej młodzieży. Jest to piękny, żywy pomnik papieża Jana Pawła II.

10. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych: dezynfekcję rąk oraz zasłanianie ust i nosa oraz za wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy! Dziękujemy tym, którzy dbają o porządek i wystrój naszej Kaplicy. Zapraszamy chętnych do pomocy w sprzątaniu w soboty od godziny 10.00!

_________________________

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 3 października 2021 r.

1. Przez cały miesiąc październik zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w dni powszednie o godz. 18.00. W czwartki szczególnie zapraszamy dzieci.

2. W naszej parafii powstaje róża różańcowa – można zapisać się w zakrystii. W środy różaniec poprowadzi powstająca Róża Różańcowa, jest więc to okazja, aby dowiedzieć się więcej i spotkać z innymi zainteresowanymi.

3. Wraz ze Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego zapraszamy na warsztaty dla małżeństw i rodzin pod nazwą „Zegar Rodzinny”. Uczestniczyć mogą mąż i żona, ale też rodzic i dorosłe dziecko. Warsztaty, które odbędą się w dniach od 11 do 14 listopada to okazja do tego, by: udoskonalić komunikację w rodzinie, poznać narzędzia pomocne w podejmowaniu decyzji, odkryć sposoby rozwiązywania konfliktów, poszukać źródeł wdzięczności i radości oraz zobaczyć fundamenty swojej rodziny. Zgłoszenia do 25 października na adres: sszliserman@gmail.com. Warsztaty będą płatne. W Polsce takie warsztaty odbywają się w różnych jezuickich ośrodkach i cieszą się wielką popularnością. Serdecznie zapraszamy.

4. Wznowiliśmy akcję „Parafialna halówka” czyli zajęcia sportowe w piątki o godz. 20.00 w szkole w Wasilkowie. Zapraszamy chętnych do wspólnej gry w piłkę nożną.

5. Tegoroczna pielgrzymka Seniorów do Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej odbędzie się w sobotę 9 października w formie indywidualnej. Msza św. za seniorów w Sanktuarium Różanostockim zostanie odprawiona tego dnia o godz. 10.00. Zapraszamy do uczestnictwa.

6. Białostocki Marsz dla Życia i Rodziny wyruszy w niedzielę 10 października o godz. 13.30 sprzed białostockiej archikatedry. Przed marszem zostanie odprawiona Msza św. w intencji rodzin o godz. 12.30 w Archikatedrze.

7. SZLACHETNA PACZKA poszukuje liderów i wolontariuszy do kolejnej edycji programu. Więcej informacji na stronach internetowych www.superw.pl lub www.szlachetnapaczka.pl.

8. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych: dezynfekcję rąk oraz zasłanianie ust i nosa.

9. Dziękujemy również za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy!

_________________________

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 26 września 2021 r.

1. Z całego serca dziękujemy za wszelką pomoc w organizacji odpustu: za oprawę liturgiczną, za przygotowanie kaplicy, poczęstunku i atrakcji oraz za wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy!

2. Wraz ze Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego zapraszamy na warsztaty dla małżeństw i rodzin pod nazwą „Zegar Rodzinny”. Uczestniczyć mogą mąż i żona, ale też rodzic i dorosłe dziecko. Warsztaty, które odbędą się w od 11 do 14 listopada to okazja do tego, by udoskonalić komunikację w rodzinie, poznać narzędzia pomocne w podejmowaniu decyzji, odkryć sposoby rozwiązywania konfliktów, poszukać źródeł wdzięczności i radości oraz zobaczyć fundamenty swojej rodziny. Zgłoszenia do 25 października na adres: sszliserman@gmail.com Warsztaty będą płatne. W Polsce takie warsztaty odbywają się w różnych jezuickich ośrodkach i cieszą się wielką popularnością. Serdecznie zapraszamy.

3. Spotkanie rodziców i dzieci, które w tym roku mają przystąpić do I Komunii św. odbędzie się w dziś o godz. 18.00.

4. Procesja z relikwiami bł. ks. Michała Sopoćki, z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego do Katedry, odbędzie się w poniedziałek 27 września o godz. 19.00. Procesję poprzedzi  Msza św. w Sanktuarium o godz. 18.00. We wtorek 28 września będziemy przeżywać Dzień Patrona miasta Białegostoku. Msza św. w intencji wszystkich mieszkańców miasta będzie sprawowana w katedrze białostockiej o godz. 18.00.

5. Msza św. z okazji Archidiecezjalnego Dnia Eucharystii zostanie odprawiona  w niedzielę 3 października o godz. 11.00 w Kolegiacie św. Antoniego w Sokółce. Mszy św. przewodniczyć będzie abp Józef Guzdek, metropolita białostocki. Zapraszamy do uczestnictwa.

6. Od piątku, przez cały październik, zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w dni powszednie o godz. 18.00.

7. Wznowiliśmy akcję „Parafialna halówka” czyli zajęcia sportowe w piątki o godz. 20.00 w szkole w Wasilkowie.

8. Zapraszamy do lektury wrześniowego numeru „Dróg Miłosierdzia”, które ukazują się w odnowionej szacie graficznej, z kilkoma nowymi rubrykami, np. misyjną, czy „W głowie się nie mieści”, przeznaczoną dla rodziców i dzieci.

9. Dziś obchodzimy Dzień Migrantów i Uchodźców. Pamiętajmy w osobistych modlitwach o doświadczających takiego losu. Ofiary składane do puszki zostaną przekazane Caritas.

Modlitwa papieża Franciszka:

Święty i umiłowany Ojcze,Twój Syn Jezus nauczył nas,

że w niebie powstaje wielka radość

kiedy ktoś, kto był zagubiony,

odnalazł się,

gdy ktoś, kto został wykluczony, odrzucony lub odtrącony,

jest przyjmowany z powrotem do naszego „my”,

które staje się w ten sposób coraz większe.

Prosimy Cię, udziel wszystkim uczniom Jezusa

i wszystkim ludziom dobrej woli

łaski pełnienia Twojej woli w świecie.

Pobłogosław każdy gest akceptacji i pomocy,

która wprowadza tego kto był obcy

do „my” wspólnoty i Kościoła,

aby nasza ziemia mogła się stać,

tak jak Ty ją stworzyłeś,

wspólnym domem wszystkich braci i sióstr.

Amen.

_________________________

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 19 września 2021 r.

1. Dziś podczas Mszy św. o godz. 11.00 świętujemy dzień naszego patrona św. Stanisława Kostki. Jest to również druga rocznica utworzenia naszej parafii. Składamy dzięki Panu Bogu, wszystkim parafianom i przyjaciołom, którzy współtworzą naszą parafię! Po Mszy św. będziemy kontynuować świętowanie przed kaplicą przy kawie, herbacie i ciastku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych.

2. Spotkanie rodziców i dzieci, które w tym roku mają przystąpić do I Komunii św. odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 18.00.

3. Wznawiamy akcję „Parafialna halówka” czyli zajęcia sportowe w piątki o godz. 20.00. Więcej informacji i zapisy u o. Pawła.

4. Apostolstwo Trzeźwości Archidiecezji Białostockiej zaprasza na ogólnopolską pielgrzymkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Spotkanie to odbędzie się w Niepokalanowie w sobotę 25 września br. Rozpoczęcie o godz. 10.00. Szczegółowy program jest dostępny na stronie oaza.pl.

5. Zapraszamy do lektury nowego numeru „Dróg Miłosierdzia”. Znajduje się w nim rozmowa z nowym Arcybiskupem Metropolitą Białostockim Józefem Guzdkiem, w której opowiada on o swojej dotychczasowej drodze życia oraz dzieli się swymi zamiarami związanymi z posługą w naszej archidiecezji. Zamieszczona jest również jego homilia  wygłoszona w dniu Ingresu. „Drogi Miłosierdzia” ukazują się w odnowionej szacie graficznej, z kilkoma nowymi rubrykami, np. misyjną, czy „W głowie się nie mieści”, przeznaczoną dla rodziców i dzieci.

6. W dniach 1-3 października br. odbędą się w Hodyszewie weekendowe rekolekcje dla małżeństw przeżywających trudności lub chcących odświeżyć swoją relację. Rekolekcje są prowadzone przez diecezjalny ośrodek stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie. Wielu uczestników bardzo chwali metodę pracy, której podstawą jest 11 spotkań małżonków w atmosferze pełnej intymności i dialogu. Szczegółowe informacje i kontakt do organizatorów na stronie internetowej spotkaniamalzenskie.pl.

7. Ofiary złożone dziś do puszki w przedsionku kaplicy zostaną przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Collegium Bobolanum.

8. Dziękujemy za wszelką pomoc w organizacji odpustu: za przygotowanie kaplicy (porządek i dekoracja), za przygotowanie liturgii (muzyka), za przygotowanie poczęstunku i atrakcji oraz za wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy!

_________________________

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 12 września 2021 r.

1. W przyszłą niedzielę, 19 września, będziemy obchodzić uroczystość św. Stanisława Kostki Mszę świętą odpustową odprawimy o godzinie 11.00. Po niej zapraszamy do wspólnego świętowania przed kaplicą. Wszystkich którzy chcieliby się włączyć w przygotowania (rozstawianie namiotu, ustawianie stołów, przygotowanie poczęstunku) prosimy o kontakt.

2. Prosimy o zgłaszanie się rodziców dzieci które w tym roku mają przystąpić do I Komunii św. oraz kandydatów do Bierzmowania.

3. W dalszym ciągu zachęcamy do lektury kwartalnika „Manreza” poświęconego duchowości ignacjańskiej. W najnowszym numerze artykuły poświęcone tematowi grzechu oraz propozycje do modlitwy i osobistej refleksji wokół tego tematu. Kwartalnik możemy nabyć w przedsionku kaplicy.

4. Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Białostockiej zaprasza małżeństwa do świętowania rocznic ślubu. Bez względu na obchodzoną rocznicę zapraszamy 18 września br. (sobota) do Białostockiej Katedry na Mszę Świętą o godz. 18:00. Zachęcamy, by małżonkowie o godz. 17.45 ustawili się przed Katedrą, skąd zostaną wprowadzeni na Eucharystię. Po homilii nastąpi odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Tradycyjnie prosimy, aby małżonkowie przynieśli ze sobą jedną czerwoną różę. Zostaną one złożone przy ołtarzu Matki Bożej.

5. W dniach 1-3 października br. odbędą się w Hodyszewie weekendowe rekolekcje dla małżeństw przeżywających trudności lub chcących odświeżyć swoją relację. Rekolekcje są prowadzone przez diecezjalny ośrodek stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie. Wielu uczestników bardzo chwali metodę pracy, której podstawą jest 11 spotkań małżonków w atmosferze pełnej intymności i dialogu. Szczegółowe informacje i kontakt do organizatorów na stronie internetowej spotkaniamalzenskie.pl.

6. Stowarzyszenie Próg Nadziei informuje o wznowieniu pracy specjalistów na rzecz mieszkańców Wasilkowa. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.

7. Ofiary złożone dziś do puszki w przedsionku kaplicy zostaną przeznaczone na utrzymanie  Grobu Pańskiego, jest to zbiórka która zwykle odbywa się w Wielki Piątek.

8. Dziękujemy za wszelką pomoc w kaplicy i wsparcie, którego doświadczamy!

_________________________

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 5 września 2021 r.

1. Zbliża się nasze parafialne święto – św. Stanisława Kostki. Uroczystą mszę świętą odpustową odprawimy w niedzielę 19 września o godzinie 11.00. Wszystkich którzy chcieliby włączyć się w przygotowania do uroczystości zapraszamy do kontaktu.

2. Jeśli są w naszej wspólnocie parafialnej chętni do rozpoczęcia przygotowania do sakramentów I Komunii św. oraz Bierzmowania – prosimy się zgłaszać.

3. Piesza Pielgrzymka z Krzyżami do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie odbędzie się w sobotę 11 września br. w formie indywidualnej. Spotkanie modlitewne w Świętej Wodzie rozpocznie się o godz. 14.00, a Msza św. wieńcząca pielgrzymkę będzie sprawowana o godz. 15.00. Zapraszamy do uczestnictwa.

4. Nasza diecezja ma nowego pasterza Arcybiskupa Józefa Guzdka. Otoczmy go naszą modlitwą!

5. Zachęcamy do podjęcia studiów w Studium Teologii w Białymstoku! Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: 6. Studium Teologii w Białymstoku zaprasza osoby zainteresowane nauczaniem religii w szkołach, pogłębieniem wiedzy teologicznej potrzebnej do posługi liderów wspólnot kościelnych oraz podjęciem doradztwa rodzinnego w parafialnych poradniach. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.teologia.archibial.pl

6. Dzisiejsza niedziela została ogłoszona w Kościele w Polsce „Dniem Solidarności z Afgańczykami”, która wyrażać się będzie naszą modlitwą o pokój oraz wsparciem materialnym dla potrzebujących. Ofiary złożone do puszki w przedsionku kaplicy zostaną przeznaczone na długofalowe wsparcie działań Caritas na rzecz migrantów i uchodźców, zarówno w Polsce i za granicą. Ofiary złożone dziś na tacę zostaną przeznaczone na potrzeby archidiecezji.

7. Serdecznie zachęcamy do lektury kwartalnika „Manreza” poświęconego duchowości ignacjańskiej. W najnowszym numerze artykuły poświęcone tematowi grzechu oraz propozycje do modlitwy i osobistej refleksji wokół tego tematu. Kwartalnik możemy nabyć w przedsionku kaplicy.

8. Dziękujemy za wszelką pomoc w kaplicy i wsparcie, którego doświadczamy!

_________________________

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 29 sierpnia 2021 r.

1. Zbliża się nasze parafialne święto – św. Stanisława Kostki. Uroczystą mszę świętą odpustową odprawimy w niedzielę 19 września o godzinie 11.00. Wszystkich którzy chcieliby włączyć się w przygotowania do uroczystości zapraszamy do kontaktu.

2. Jeśli są w naszej wspólnocie parafialnej chętni do rozpoczęcia przygotowania do sakramentów I Komunii św. oraz Bierzmowania – prosimy się zgłaszać.

3. Trwa akcja Caritas: „Tornister Pełen Uśmiechów”, której celem jest wsparcie dzieci z potrzebujących rodzin u progu nowego roku szkolnego. Do 5 września można przynosić do naszej zakrystii tzw. „wyprawkę szkolną” czyli tornister i/lub przybory szkolne (zeszyty, długopisy, artykuły plastyczne). Można również dokonać wpłaty na konto białostockiej Caritas, nr dostępny na stronie www.caritas.bialystok.pl, z dopiskiem „Tornister”. Za pośrednictwem Caritas wszystkie przygotowane wyprawki trafiają do potrzebujących rodzin z naszej diecezji oraz do podopiecznych Caritas Diecezji Grodzieńskiej.

4. Ingres Arcybiskupa Józefa Guzdka do katedry białostockiej odbędzie się w najbliższą sobotę, 4 września, o godz. 11. Otoczmy naszą modlitwą nowego Arcypasterza.

5. Również w sobotę 4 września o godz. 7.00 sprzed Białostockiej Katedry wyruszy 37. Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie. Uroczysta Msza Święta dla pielgrzymów celebrowana będzie w Krypnie o godz. 18.00.

6. Studium Teologii w Białymstoku zaprasza osoby zainteresowane nauczaniem religii w szkołach, pogłębieniem wiedzy teologicznej potrzebnej do posługi liderów wspólnot kościelnych oraz podjęciem doradztwa rodzinnego w parafialnych poradniach. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.teologia.archibial.pl

7. Dziękujemy za wszelką pomoc w kaplicy i wsparcie, którego doświadczamy! Gdyby ktoś mógł i chciał przynieść do kaplicy kwiaty z działki czy ogrodu to można to zrobić w piątek po wieczornej Mszy św. lub w sobotę o godz. 10.00. Serdecznie dziękujemy!

_________________________

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 22 sierpnia 2021 r.

1. Ruszyła kolejna edycja akcji Caritas „Tornister Pełen Uśmiechów”, której celem jest wsparcie dzieci z potrzebujących rodzin u progu nowego roku szkolnego. Do 5 września można przynosić do naszej zakrystii tzw. „wyprawkę szkolną” czyli tornister i/lub przybory szkolne (zeszyty, długopisy, artykuły plastyczne). Można również dokonać wpłaty na konto białostockiej Caritas, nr dostępny na stronie www.caritas.bialystok.pl, z dopiskiem „Tornister”. Za pośrednictwem Caritas wszystkie przygotowane wyprawki trafiają do potrzebujących rodzin z naszej diecezji oraz do podopiecznych Caritas Diecezji Grodzieńskiej.

2. 37. Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie wyruszy w sobotę 4 września o godz. 7.00 sprzed Białostockiej Katedry. Zapraszamy wszystkich do wyruszenia na wspólny pielgrzymkowy szlak. Uroczysta Msza św. dla pielgrzymów celebrowana będzie w Krypnie o godz. 18.00.

3. Studium Teologii w Białymstoku zaprasza osoby zainteresowane nauczaniem religii w szkołach, pogłębieniem wiedzy teologicznej potrzebnej do posługi liderów wspólnot kościelnych oraz podjęciem doradztwa rodzinnego w parafialnych poradniach. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.teologia.archibial.pl.

4. Dziękujemy za wszelką pomoc w kaplicy i wsparcie, którego doświadczamy! Gdyby ktoś mógł i chciał przynieść do kaplicy kwiaty z działki czy ogrodu to można to zrobić w piątek po wieczornej Mszy św. lub w sobotę o godz. 10.00. Serdecznie dziękujemy!

__________________________

XX NIEDZIELA ZWYKŁA 15 sierpnia 2021 r.

1. Dziś przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ofiary składane do puszki w przedsionku kaplicy zostaną przeznaczone na archidiecezjalne radio „i”.

2. Parafia Matki Miłosierdzia w Wasilkowie organizuje dziś procesję wodną, która popłynie rzeką Supraśl z Nowodworc do Wasilkowa. Początek o godz. 15.00. Można przyjść z własnym sprzętem pływającym.
Osoby, które nie będą płynąć, mają możliwość dojścia pieszego do czterech stacji procesji. Na zakończenie, po modlitwie końcowej, odbędzie się ognisko. Zapraszamy do udziału.

3. Przypominamy, że nasza kaplica jest świątynią jubileuszową i przez cały rok Ignacjański (do 31 lipca 2022) można w niej uzyskać odpust zupełny – w przedsionku kaplicy można znaleźć folderki, w których znajdziemy więcej informacji na ten temat.

4. Przypominamy również, że do końca sierpnia obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw: Msza św. w dni powszednie o godzinie 18.30, w niedzielę o 9.00, 11.00 i 20.00. Spowiedź przed Mszą św. W sprawach kancelaryjnych prosimy przychodzić bezpośrednio po Mszy św.

5. Dziękujemy za wszelką pomoc w kaplicy i wsparcie którego doświadczamy! Gdyby ktoś mógł i chciał przynieść do kaplicy kwiaty z działki czy ogrodu to można to zrobić w piątek po wieczornej Mszy św. lub w sobotę o godz. 10.00. Serdecznie dziękujemy!

6. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do Pana śp. Antoś Skłodowski. Pamiętajmy w modlitwie o nim i o jego najbliższych. Wieczny odpoczynek…

 __________________________

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 8 sierpnia 2021 r.

1. Serdecznie dziękujemy za wspólne świętowanie w ubiegłą niedzielę uroczystości św. Ignacego z Loyoli. W sposób szczególny dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania. Dziękujemy również za wszelka pomoc w kaplicy i wsparcie którego doświadczamy!

2. Przypominamy, że nasza kaplica jest świątynią jubileuszową i przez cały rok Ignacjański (do 31 lipca 2022) można w niej uzyskać odpust zupełny – w przedsionku kaplicy można znaleźć folderki, w których znajdziemy więcej informacji na ten temat.

3. W przyszłą niedzielę, 15 sierpnia, przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę (godz. 9.00, 11.00, 20.00). Ofiary składane tego dnia do puszki zostaną przeznaczone na archidiecezjalne radio „i”.

4. Również w przyszłą niedzielę parafia Matki Miłosierdzia w Wasilkowie organizuje procesję wodną, która popłynie rzeką Supraśl z Nowodworc do Wasilkowa. Początek o godz. 15. Można przyjść z własnym sprzętem pływającym, albo wypożyczyć  kajak – zapisy odbywają się w zakrystii Parafii NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie. Osoby, które nie będą płynąć, mają możliwość dojścia pieszego do czterech stacji procesji. Na zakończenie, po modlitwie końcowej, odbędzie się ognisko.

5. Gdyby ktoś mógł i chciał przynieść do kaplicy kwiaty z działki czy ogrodu to można to zrobić w piątek po wieczornej Mszy św. lub w sobotę o godz. 10.00. Serdecznie dziękujemy!

 __________________________

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 1 sierpnia 2021 r.

1. Dziś w czasie Mszy św. o godz. 11.00 świętujemy uroczystość św. Ignacego z Loyoli, którego wspomnienie w całym Kościele było 31 lipca. Święty Ignacy jest założycielem naszego zakonu i autorem Ćwiczeń Duchowych. Jego wstawiennictwa wzywają również osoby oczekujące potomstwa prosząc Pana Boga o łaskę szczęśliwego rozwiązania. W przedsionku kaplicy znajduje się woda św. Ignacego.

2. Przypominamy, że nasza kaplica jest świątynią jubileuszową i przez cały rok Ignacjański (do 31 lipca 2022) można w niej uzyskać odpust zupełny – w przedsionku kaplicy można znaleźć folderki, w których znajdziemy więcej informacji na ten temat.

3. W najbliższy piątek (6 sierpnia) przypada Święto Przemienienia Pańskiego. Msza św. o godz. 18.30.

4. Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania do tej uroczystości, a szczególnie Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego składamy serdeczne Bóg zapłać. Dziękujemy również za wszelką pomoc w kaplicy i wsparcie, którego doświadczamy! Gdyby ktoś chciał przynieść do kaplicy kwiaty z działki czy ogrodu to można to zrobić w piątek po wieczornej Mszy św. lub w sobotę o godz. 10.00.

 __________________________

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 25 lipca 2021 r.

1. Dziś z inicjatywy Papieża Franciszka obchodzimy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Pamiętajmy o tej intencji w naszych modlitwach.

2. W sobotę 31 lipca będziemy obchodzić uroczystość św. Ignacego Loyoli. Msza św. odpustowa w niedzielę  1 sierpnia o godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy!  Wszystkich którzy chcieliby się włączyć w przygotowania do tej uroczystości i do wspólnego świętowania przed kaplicą (po Mszy św.) prosimy o kontakt.

3. Przypominamy, że nasza kaplica jest świątynią jubileuszową i przez cały rok Ignacjański (do 31 lipca 2022) można w niej uzyskać odpust zupełny – w przedsionku kaplicy można znaleźć folderki w których znajdziemy więcej informacji na ten temat.

4. 35. Białostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w dniach 30 lipca – 12 sierpnia 2021 roku. Ci, którzy z różnych powodów nie mogą wyruszyć na pielgrzymi szlak, a chcą wesprzeć pielgrzymów zachęcamy, aby łączyli się duchowo zapisując się do „Grupy Złotej” powierzając także intencje, w których każdego dnia pielgrzymowania będą modlili się pielgrzymi.

5. Dziękujemy bardzo serdecznie za pomoc w kaplicy i różnorodne wsparcie którego doświadczamy!

 __________________________

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 18 lipca 2021 r.

1. Przypominamy, że do końca sierpnia obowiązuje następujący porządek nabożeństw: Msza św. w dni powszednie o godz. 18.30, w niedzielę o 9.00, 11.00 i 20.00. Spowiedź przed Mszą św. W sprawach kancelaryjnych prosimy przychodzić bezpośrednio po Mszy św.

2. 35. Białostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w dniach 30 lipca – 12 sierpnia 2021 roku. Pielgrzymka wyruszy pod hasłem „Wszystko postawiłem na Maryję”. Zapisy na pielgrzymkę przyjmowane będą od 19 do 29 lipca, w godz. 17.00-19.00, w „Piwnicy Akademickiej” przy białostockiej katedrze. Wszelkie informacje dotyczące pielgrzymki można znaleźć na stronie internetowej: www.pielgrzymka.net.pl.

3. Wszystkich pasjonatów modlitewnych wędrówek oraz rowerowych wypraw zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania do Jasnogórskiej Królowej. Dziewiąta Białostocka Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w dniach 3-9 sierpnia b.r. Szczegółowe informacje i zapisy na witrynie internetowej rowerymka.pl. Szybki dostęp do strony internetowej jest do pobrania z plakatu informującego o pielgrzymce.

4. W dniach 5-12 września 2021 roku w Budapeszcie odbędzie się 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. W programie przewidziano prelekcje, świadectwa, katechezy, dyskusje panelowe, a także wydarzenia kulturalne. Zwieńczeniem Kongresu będzie uroczysta Msza św. pod przewodnictwem papieża Franciszka w dniu 12 września. Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa. Rejestracji indywidualnej i grupowej należy dokonywać poprzez stronę internetową Kongresu: www.iec2020.hu.

5. Dziękujemy bardzo serdecznie za pomoc w kaplicy i różnorodne wsparcie, którego doświadczamy!

 __________________________

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 11 lipca 2021 r.

1. Przypominamy, że nasza kaplica jest świątynią jubileuszową i przez cały rok Ignacjański (do 31 lipca 2022) można w niej uzyskać odpust zupełny – w przedsionku kaplicy można znaleźć folderki w których znajdziemy więcej informacji na ten temat.

2. Do końca sierpnia obowiązuje następujący porządek nabożeństw: Msza św. w dni powszednie o godzinie 18.30, w niedzielę o 9.00, 11.00 i 20.00. Spowiedź przed Mszą świętą. W sprawach kancelaryjnych prosimy przychodzić bezpośrednio po Mszy świętej.

3. Ofiary zebrane dziś na tacę (przy wyjściu z kaplicy) zostaną przeznaczone na potrzeby archidiecezji, a przed naszą kaplicą odbędzie się zbiórka do puszek której celem będzie leczenie Mikołaja, 2 latka, który cierpi na SMA. Bóg zapłać za wszelką pomoc!

4. 35. Białostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w dniach 30 lipca – 12 sierpnia 2021 roku. Pielgrzymka wyruszy pod hasłem „Wszystko postawiłem na Maryję”. Zapisy na pielgrzymkę przyjmowane będą od 19 do 29 lipca, w godz. 17.00-19.00, w „Piwnicy Akademickiej” przy białostockiej Katedrze. Więcej informacji na plakacie oraz na stronie internetowej: www.pielgrzymka.net.pl.

5. Wszystkich pasjonatów modlitewnych wędrówek oraz rowerowych wypraw zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania do Jasnogórskiej Królowej. Dziewiąta Białostocka Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w dniach 3-9 sierpnia b.r. Szczegółowe informacje i zapisy na witrynie internetowej rowerymka.pl. Szybki dostęp do strony internetowej jest do pobrania z plakatu informującego o pielgrzymce.

6. Zapraszamy do lektury nowego numeru „Dróg Miłosierdzia”. Do każdego egzemplarza dołączone są konferencje bł. ks. Michała Sopoćki pt. „Alkohol a dzieci i młodzież”. W numerze znajdziemy artykuł pt. „W Chrystusie ujrzeć wszystko na nowo” na temat rozpoczętego w Kościele na całym świecie Roku św. Ignacego Loyoli.

7. Dziękujemy bardzo serdecznie za pomoc w kaplicy i różnorodne wsparcie którego doświadczamy!

 __________________________

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 4 lipca 2021 r.

1. Ojcu Łukaszowi składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji święceń i dziękujemy za Mszę św. prymicyjną z papieskim błogosławieństwem, sprawowaną w naszej kaplicy. Módlmy się za naszego neoprezbitera, który od nowego roku szkolnego rozpocznie studia specjalizacyjne.

Do końca sierpnia będzie obowiązywał wakacyjny porządek nabożeństw: Msza św. w dni powszednie o godzinie 18.30, w niedzielę o 9.00, 11.00 i 20.00. Spowiedź przed Mszą św. W sprawach kancelaryjnych prosimy przychodzić bezpośrednio po Mszy św.

3. W przyszłą niedzielę, 11 lipca, ofiary zebrane na tacę zostaną przeznaczone na potrzeby archidiecezji, a przed naszą kaplicą odbędzie się zbiórka do puszek, której celem będzie leczenie Mikołaja, 2 latka, który cierpi na SMA.

4. Ofiary składane dziś do puszki w przedsionku kaplicy zostaną przekazane na potrzeby Caritas.

5. Białostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w dniach 30 lipca – 12 sierpnia 2021 roku. Pielgrzymka wyruszy pod hasłem „Wszystko postawiłem na Maryję”. Zapisy na pielgrzymkę przyjmowane będą: od 19 do 29 lipca, w godz. 17.00-19.00, w „Piwnicy Akademickiej” przy białostockiej katedrze, ul. Kościelna 2, Białystok. Wszelkie informacje dotyczące pielgrzymki można znaleźć na stronie internetowej: www.pielgrzymka.net.pl.

6. Dziękujemy wszystkim zaangażowali się w ratowanie kaplicy przed zalaniem w ubiegły czwartek oraz wszystkim którzy pomogli w organizacji prymicji o. Łukasza. Za każde wsparcie, którego doświadczamy serdeczne Bóg zapłać!

 __________________________

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 27 czerwca 2021 r.

1. Wczoraj ks. Łukasz Wysocki wraz z trzema współbraćmi jezuitami przyjął święcenia prezbiteratu. Niech Pan mu błogosławi w tej drodze! O. Łukasz będzie sprawował Mszę św. prymicyjną w naszej kaplicy w niedzielę 4 lipca o godzinie 11.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i do świętowania. Będzie to również okazja aby pożegnać się z naszym neoprezbiterem, który od nowego roku szkolnego rozpocznie studia specjalizacyjne. Osoby które chcą się włączyć w przygotowania prosimy o kontakt.

2. Do końca czerwca odprawiamy nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Jezusowego w dni powszednie po wieczornej Mszy św.

3. We wtorek, 29 czerwca, będziemy obchodzić uroczystość świętych Piotra i Pawła. Pamiętajmy tego dnia w naszej modlitwie o papieżu Franciszku prosząc o potrzebne łaski w pełnieniu posługi Piotrowej. Ofiary składane tego dnia na tacę zostaną przekazane na potrzeby Stolicy Apostolskiej (tzw. świętopietrze).

4. Odwołana została dyspensa od uczestnictwa w Mszy św. w niedziele i święta nakazane, obowiązującą w Archidiecezji Białostockiej od dnia 13 marca 2020 roku. W dekrecie czytamy między innymi: „Odwołanie dyspensy nie odnosi się do państwowych przepisów sanitarnych, w związku z tym należy nadal przestrzegać przepisów dotyczących zachowania odległości, obłożenia budynków oraz stosowania maseczek ochronnych”.

5. XXV Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Juchnowcu odbędzie się w sobotę 3 lipca. Pielgrzymka rozpocznie się o godz. 8.00 modlitwą przed obrazem Matki Miłosierdzia w Katedrze białostockiej. Do uczestnictwa w niej zapraszamy wszystkich wiernych, a zwłaszcza rodziny.

6. Informujemy, że 35. Białostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w dniach 30 lipca – 12 sierpnia 2021 roku. Pielgrzymka wyruszy pod hasłem „Wszystko postawiłem na Maryję”. Zapisy na pielgrzymkę przyjmowane będą od 19 do 29 lipca, w godz. 17.00-19.00 w „Piwnicy Akademickiej” przy białostockiej katedrze, ul. Kościelna 2, Białystok. Wszelkie informacje dotyczące pielgrzymki można znaleźć na stronie internetowej: www.pielgrzymka.net.pl

7. Dziękujemy za wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy!

 __________________________

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 20 czerwca 2021 r.

1. Do końca czerwca odprawiamy nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Jezusowego: w dni powszednie po wieczornej Mszy św., a w niedziele o godz. 10.00.

2. W sobotę 26 czerwca nasz ks. diakon Łukasz wraz z trzema innymi jezuitami przyjmie święcenia prezbiteratu. Módlmy się za nich w tym szczególnym czasie. Ksiądz Łukasz odprawi Mszę św. prymicyjną w naszej kaplicy 4 lipca o godz. 11.00.

3. Z okazji Jubileuszowego Roku, w czasie którego wspominamy nawrócenie św. Ignacego Loyoli, chcemy uroczyście przeżyć jego święto w niedzielę  1 sierpnia. Wszystkich którzy chcieliby się włączyć w przygotowania do tej uroczystości prosimy o kontakt.

4. Przypominamy, że Msza św. w 40-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych będzie sprawowana w niedzielę, 27 czerwca 2021 roku, o godz. 17.00 w Rożanymstoku. W czasie Mszy św. słynący łaskami wizerunek Matki Bożej zostanie przyozdobiony nową szatą.

5. 35. Białostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w dniach 30 lipca – 12 sierpnia 2021 roku. Pielgrzymka wyruszy pod hasłem „Wszystko postawiłem na Maryję”. Zapisy na pielgrzymkę przyjmowane będą: Białystok – od 19 do 29 lipca b.r., w godz. 1700-1900, w „Piwnicy Akademickiej” przy białostockiej Katedrze – ul. Kościelna 2. Wszelkie informacje dotyczące pielgrzymki można znaleźć na stronie internetowej: www.pielgrzymka.net.pl

6. Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy!

7. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do Pana: śp. Wacław Trochim. Wieczny  odpoczynek…

 __________________________

XI NIEDZIELA ZWYKŁA 13 czerwca 2021 r.

1. Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Jezusowego odprawiamy w dni powszednie po wieczornej Mszy św., a w niedziele o godzinie 10.00.

2. Z okazji Jubileuszowego Roku, w czasie którego wspominamy nawrócenie św. Ignacego Loyoli, chcemy uroczyście przeżyć jego święto w niedzielę 1 sierpnia. Wszystkich którzy chcieliby się włączyć w przygotowania do tej uroczystości prosimy o kontakt.

3. Serdecznie zapraszamy na Koncert BOGU DŹWIĘKI, który odbędzie się w dziś (niedziela 13 czerwca) o godz. 20.30 przed białostocką Katedrą.

4. W przedsionku kaplicy są jeszcze egzemplarze czerwcowego numeru „Dróg Miłosierdzia”. Do każdego egzemplarza dołączona jest płyta DVD z materiałami filmowymi z wizyty Jana Pawła II w 1991 r. w Białymstoku. Zachęcamy do lektury.

5. Msza św. w 40-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych będzie sprawowana w niedzielę, 27 czerwca 2021 roku, o godz. 17.00 w Rożanymstoku. W czasie Mszy św. słynący łaskami wizerunek Matki Bożej zostanie przyozdobiony nową szatą.

6. W dniach 26-27 czerwca (sobota, niedziela) organizowana jest 40. Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka Różanostocka. Pielgrzymi z Białegostoku wyruszają w sobotę 26 czerwca ze Świętej Wody o godz. 7.00. Nowa trasa zaplanowana na dwa dni przewiduje nocleg w Sokółce. Zapisy na stronie pielgrzymki: www.rozanostocka.pl

7. W najbliższy poniedziałek 14 czerwca Ksiądz Biskup Henryk Ciereszko,
Administrator Archidiecezji Białostockiej, obchodzić będzie 40. rocznicę święceń kapłańskich. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

8. Przypominamy, że liturgie transmitujemy na naszym kanale Youtube: Parafia Stanisława Kostki w Wasilkowie, a podczas Mszy św. o godz. 11.00 w niedziele jest uruchomione nagłośnienie zewnętrzne.

9. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość jeśli chodzi o wymogi sanitarne i wynikające z nich obostrzenia.

10. Dziękujemy również za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy!

 __________________________

X NIEDZIELA ZWYKŁA 6 czerwca 2021 r.

1. Trwają nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Jezusowego. Odprawiamy je w dni powszednie po wieczornej Mszy św., a w niedziele o godz. 10.00.

2. W piątek, 11 czerwca, obchodzić będziemy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza św. o godz. 18.30. W tym roku mija sto lat od poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

3. Już dziś informujemy, że 26 czerwca nasz ks. diakon Łukasz przyjmie święcenia prezbiteratu i odprawi Mszę św. prymicyjną w naszej kaplicy 4 lipca o godz. 11.00. Zapraszamy do udziału w tej uroczystości oraz do modlitwy za ks. Łukasza w tym czasie.

4. Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza na Koncert BOGU DŹWIĘKI 2021. Tegoroczna edycja odbędzie się w niedzielę 13 czerwca o godz. 20.30 przed białostocką Katedrą.

5. W dniach 19-20 czerwca 2021 roku organizowana jest Rowerowa Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Różanymstoku. Zapisy i szczegółowe informacje na stronie internetowej www.rozanostocka.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy do uczestnictwa.

6. Zapraszamy do lektury nowego numeru „Dróg Miłosierdzia”. Do każdego egzemplarza dołączona jest płyta DVD z materiałami filmowymi z wizyty Jana Pawła II w 1991 r. w Białymstoku. Polecamy również artykuły na temat aktualnego znaczenia papieskiej pielgrzymki sprzed 30 lat.

7. Przypominamy aktualny porządek Mszy świętych: w dni powszednie o godz. 18.30, a  niedzielne Msze św. w sobotę o godz. 18.30 i w niedzielę o 9.00, 11.00 i 20.00. Spowiedź przed Mszą św.

8. W sprawach kancelaryjnych prosimy przychodzić bezpośrednio po nabożeństwie czerwcowym (około godz. 19.30 w dni powszednie).

9. Przypominamy, że liturgie transmitujemy na naszym kanale Youtube: Parafia Stanisława Kostki w Wasilkowie, a podczas Mszy św. o godz. 11.00 w niedziele jest uruchomione nagłośnienie zewnętrzne.

10. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość jeśli chodzi o wymogi sanitarne i wynikające z nich obostrzenia.

11. Dziękujemy również za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy!

 __________________________

NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 30 maja 2021 r.

1. Dzieci z naszej parafii przystąpią dziś do Pierwszej Komunii Świętej. Przez cały tydzień dzieci będą uczestniczyć w Mszach św. w ramach Białego Tygodnia. Pamiętajmy o nich i ich rodzinach w naszych modlitwach.

2. Od wtorku rozpoczynamy nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Jezusowego. Odprawiać je będziemy w dni powszednie po wieczornej Mszy św., a w niedziele o godz. 10.00.

3. W czwartek, 3 czerwca, obchodzić będziemy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze św. o godz. 9.00, 11.00 i 20.00. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość adoracji od godz 12.00 do 13.00. Zachęcamy do tej modlitwy, zachęcamy również, by świętować ten dzień ciesząc się obecnością Chrystusa w naszych rodzinach.

4. Msza św. dziękczynna w 30. rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w Białymstoku będzie sprawowana w niedzielę, 6 czerwca , o godz. 18.00 w katedrze białostockiej. Mszy św. będzie przewodniczyć bp Henryk Ciereszko, administrator Archidiecezji Białostockiej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i dziękczynienia Bogu za Papieża Polaka, jego nauczanie, świadectwo wiary, ustanowienie Diecezji Białostockiej oraz beatyfikację s. Bolesławy Marii Lament.

5. Przypominamy aktualny porządek Mszy św.: w dni powszednie o godz. 18.30, a niedzielne Msze św. w sobotę o 18.30 i w niedzielę o godz. 9.00, 11.00 i 20.00. Spowiedź przed Mszą świętą.

6. W sprawach kancelaryjnych prosimy przychodzić bezpośrednio po
nabożeństwie czerwcowym (około godz. 19.30 w dni powszednie).

7. Przypominamy, że liturgie transmitujemy na naszym kanale YouTube: Parafia Stanisława Kostki w Wasilkowie, a podczas Mszy św. o godz. 11.00 w niedziele jest uruchomione nagłośnienie zewnętrzne.

8. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość jeśli chodzi o wymogi sanitarne i wynikające z nich obostrzenia.

9. Dziękujemy również za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy!

 __________________________

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 23 maja 2021 r.

1. Dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny. Od jutra wracamy do okresu zwykłego.

2. W tym tygodniu przypada w poniedziałek święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, a w czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to również Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów, pamiętajmy w naszych modlitwach o tej intencji.

3. Do końca maja odprawiamy nabożeństwo ku czci NMP w dni powszednie po wieczornej Mszy św., a w niedziele o godz. 10.00.

4. W następną niedzielę, 30 maja, dzieci z naszej parafii po raz pierwszy przystąpią do Komunii świętej. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

5. 20 maja rozpoczął się Jubileuszowy Roku Ignacjański upamiętniający 500-lecie nawrócenie Ignacego Loyoli (20 maja 1521) i 400 lecie jego kanonizacji (12 marca 1622). Potrwa on do 31 lipca 2022 roku. Przypominamy, że nasza kaplica jest świątynią jubileuszową, którą pobożnie nawiedzając można uzyskać odpust zupełny. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń i na naszych stronach internetowych.

6. Dziś podczas Mszy Świętej Akademickiej w Archikatedrze Białostockiej o godz. 19:30 rozpocznie się duchowe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie 2023r. Zapraszamy wszystkich młodych do udziału w tej modlitwie, która przybierze cykliczny wymiar.

7. Przypominamy, że liturgie transmitujemy na naszym kanale YouTube: Parafia Stanisława Kostki w Wasilkowie.

8. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość jeśli chodzi o wymogi sanitarne i wynikające z nich obostrzenia.

9. Dziękujemy również za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy!

 __________________________

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 16 maja 2021 r.

1. W następną niedzielę, 23 maja, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Przygotowujemy się do tej uroczystości odprawiając Nowennę – codziennie podczas nabożeństwa majowego, które odprawiamy w dni powszednie po wieczornej Mszy św., a w niedziele o godz. 10.00.

2. 20 maja rozpocznie się Jubileuszowy Roku Ignacjański upamiętniający nawrócenie Ignacego Loyoli (20 maja 1521) i jego kanonizację (12 marca 1622). Potrwa on do 31 lipca 2022 roku. Na mocy dekretu Penitencjarii Apostolskiej roku nasza kaplica jest na czas trwania Roku Ignacjańskiego świątynią jubileuszową, którą pobożnie nawiedzając można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: stan łaski uświęcającej, przystąpienie do Komunii świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego. W dekrecie czytamy, że odpust mogą uzyskać wierni, którzy szczerze żałując za grzechy i oddając się uczynkom miłosierdzia nawiedzą którąkolwiek jubileuszową świątynię i wezmą tam pobożnie udział w świątecznych celebracjach, bądź przez jakiś czas oddadzą się modlitwie myślnej, kończąc ją Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary i pobożnym wezwaniem Matki Bożej i św. Ignacego Loyoli.

3. Z racji trwającej epidemii Piesza Pielgrzymka Kobiet do Świętej Wody w sobotę 22 maja br. nie odbędzie się w formie zorganizowanej. Msza św. dla osób pielgrzymujących indywidualnie tego dnia będzie sprawowana w Sanktuarium o godz. 18.00. Zapraszamy do uczestnictwa.

4. W niedzielę 23 maja o godz. 19.30 podczas Mszy Świętej Akademickiej w Archikatedrze Białostockiej rozpocznie się duchowe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie 2023 r. Zapraszamy wszystkich młodych do udziału w tej modlitwie, która przybierze cykliczny wymiar.

5. Przypominamy, że liturgie transmitujemy na naszym kanale YouTube: Parafia Stanisława Kostki w Wasilkowie.

6. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość jeśli chodzi o wymogi sanitarne i wynikające z nich obostrzenia.

7. Dziękujemy również za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy!

 __________________________

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA 9 maja 2021 r.

1. Przez cały maj odprawiamy nabożeństwo ku czci NMP w dni powszednie po wieczornej Mszy św., a w niedziele o godzinie 10.00.

2. Przypominamy aktualny porządek nabożeństw: Msza święta w dni powszednie o godzinie 18.30, a  niedzielne Msze święte w sobotę o 18.30 i w niedzielę o 9.00, 11.00 i 20.00. Spowiedź przed Mszą świętą.

3. Zapraszamy do lektury nowego numeru „Dróg Miłosierdzia”. Polecamy artykuł pt. „Świat potrzebuje ludzi otwartych na Ducha Świętego”, będący cenną pomocą w oczekiwaniu na uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

4. Od 4 maja w naszej kaplicy może przebywać 18 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Aby więcej osób mogło uczestniczyć w niedzielnej eucharystii uruchomiliśmy nagłośnienie przed kaplicą.

5. Przypominamy o ogólnej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Korzystających z dyspensy, zachęcamy aby świętowali niedzielę przez osobistą i rodzinną modlitwę. Łączyć się duchowo możemy dzięki transmisji Mszy św. przez środki społecznego przekazu oraz Internet. Niech będzie to prawdziwe uczestnictwo wyrażone przez postawę ciała, odpowiedzi, itp. Przypominamy, że liturgie transmitujemy na naszym kanale Youtube: Parafia Stanisława Kostki w Wasilkowie.

6. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość jeśli chodzi o wymogi sanitarne i wynikające z nich obostrzenia.

7. Dziękujemy również za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy!

 __________________________

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 2 maja 2021 r.

1. Rozpoczęliśmy miesiąc maj. Nabożeństwo ku czci NMP odprawiamy w dni powszednie po wieczornej Mszy św., a w niedziele o godz.10.00.

2. W poniedziałek 3 maja Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Msze św. o godz. 9.00, 11.00 i 20.00.

3. Ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na seminarium diecezjalne i zakonne.

4. Na prośbę Ojca Świętego Franciszka we wszystkie kolejne dni maja br. będzie sprawowana modlitwa o ustanie epidemii w największych sanktuariach maryjnych świata. W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, 3 maja, modlitwa ta odbywać się w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Zachęcamy do codziennej, wspólnej modlitwy w jedności z Papieżem.

5. Na prośbę Kurii naszej diecezji przekazujemy informację o możliwości zaszczepienia się w punktach szczepień masowych w Choroszczy i Łapach. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.

6. Przypominamy, że w naszej kaplicy może aktualnie przebywać 14 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Aby więcej osób mogło uczestniczyć w niedzielnej eucharystii uruchomiliśmy nagłośnienie przed kaplicą.

7. Przypominamy o ogólnej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Korzystających z dyspensy, zachęcamy aby świętowali niedzielę przez osobistą i rodzinną modlitwę. Łączyć się duchowo możemy dzięki transmisji Mszy św. przez środki społecznego przekazu oraz Internet. Niech będzie to prawdziwe uczestnictwo wyrażone przez postawę ciała, odpowiedzi, itp. Przypominamy, że liturgie transmitujemy na naszym kanale Youtube: Parafia Stanisława Kostki w Wasilkowie.

8. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość jeśli chodzi o wymogi sanitarne i wynikające z nich obostrzenia.

9. Dziękujemy również za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy!

 __________________________

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA 25 kwietnia 2021 r.

1. Dzisiaj, w Niedzielę Dobrego Pasterza rozpoczynamy Tydzień Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Pamiętajmy w naszych osobistych modlitwach o tej tak ważnej dla Kościoła intencji.

2. Od soboty rozpoczynamy Nabożeństwo  Majowe ku czci Matki Bożej. Odprawiać je będziemy w dni powszednie po wieczornej Mszy św., a w niedziele o godzinie 10.00.

3. Taca w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na seminarium diecezjalne i zakonne.

4. 21 kwietnia zmarł ks. abp. Wojciech Ziemba, Arcybiskup Metropolita Białostocki w latach 2000-2006. W czasie swojej posługi pasterskiej troszczył się o powstanie nowych parafii. Włożył wiele sił w propagowanie kultu Miłosierdzia Bożego i proces beatyfikacyjny księdza Michała Sopoćki. Zachęcamy do modlitwy w jego intencji.

5. Piesza Pielgrzymka Mężczyzn do Krypna, której termin w tym roku przypada w sobotę 1 maja, z powodu obowiązujących przepisów sanitarnych nie odbędzie się w formie zorganizowanej. Zapraszamy tego dnia do indywidualnego pielgrzymowania. Msza św. w Krypnie będzie sprawowana o godz. 16.00.

6. Przypominamy, że w naszej kaplicy może aktualnie przebywać 14 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Aby więcej osób mogło uczestniczyć w niedzielnej eucharystii uruchomiliśmy nagłośnienie przed kaplicą.

7. Przypominamy o ogólnej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Korzystających z dyspensy, zachęcamy aby świętowali niedzielę przez osobistą i rodzinną modlitwę. Łączyć się duchowo możemy dzięki transmisji Mszy św. przez środki społecznego przekazu oraz Internet. Niech będzie to prawdziwe uczestnictwo wyrażone przez postawę ciała, odpowiedzi, itp. Przypominamy, że liturgie transmitujemy na naszym kanale Youtube: Parafia Stanisława Kostki w Wasilkowie.

8. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość jeśli chodzi o wymogi sanitarne i wynikające z nich obostrzenia.

9. Dziękujemy również za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy!

 __________________________

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY 18 kwietnia 2021 r.

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Biblijny. Niech będzie to okazja i zaproszenie do częstszego sięgania po Pismo Święte, aby Słowo Boże stawało się drogowskazem na drodze naszego codziennego życia.

2. Przypominamy aktualny porządek nabożeństw: Msza św. w dni powszednie o godz. 18.30, a  niedzielne Msze św. w sobotę o 18.30 i w niedzielę o godz. 9.00, 11.00 i 20.00. Spowiedź przed Mszą św.

3. W sprawach kancelaryjnych prosimy przychodzić bezpośrednio po Mszy świętej.

4. Przypominamy, że w naszej kaplicy może aktualnie przebywać 14 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Z bólem serca zachęcamy, aby korzystać z dyspensy i przeżywać Liturgię we własnym domu. Łączyć się duchowo możemy dzięki transmisji Mszy św. przez środki społecznego przekazu oraz Internet. Niech będzie to prawdziwe uczestnictwo wyrażone przez postawę ciała, odpowiedzi, itp. Przypominamy, że liturgie transmitujemy na naszym kanale YouTube: Parafia Stanisława Kostki w Wasilkowie.

5. W okresie świątecznym uruchomiliśmy nagłośnienie przed kaplicą.

6. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość jeśli chodzi o wymogi sanitarne i wynikające z nich obostrzenia.

7. W przedsionku kaplicy jest jeszcze dostępny kwietniowy numer miesięcznika „Drogi Miłosierdzia”. Zachęcamy do lektury.

8. Dziękujemy za Ofiary składane do puszki w przedsionku Kaplicy zostaną przeznaczone na potrzeby Caritas. Serdeczne Bóg zapłać!

9. Dziękujemy za ofiary złożone na potrzeby Caritas. Serdeczne Bóg zapłać!

10. Piesza Pielgrzymka Mężczyzn do Krypna, której termin w tym roku przypada w sobotę 1 maja, z powodu obowiązujących przepisów sanitarnych nie odbędzie się w formie zorganizowanej. Zapraszamy tego dnia do indywidualnego pielgrzymowania. Msza św. w Krypnie będzie sprawowana o godz. 16.00.

11. Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy!

 __________________________

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 11 kwietnia 2021 r.

1. Dziś w Kościele przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy do modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia i do powierzania Bogu wszystkich spraw, zwłaszcza tych najtrudniejszych. Odmówienie Koronki łączy się dziś z możliwością uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do grzechu choćby powszedniego, przystąpienie do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

2. Z powodu epidemii tradycyjna Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku nie może się odbyć w formie zorganizowanej. Zachęcamy do indywidualnego nawiedzenia Sanktuarium.

3. Przypominamy aktualny porządek nabożeństw: Msza św. w dni powszednie o godz. 18.30, a niedzielne Msze św. w sobotę o godz. 18.30 i w niedzielę o godz. 9.00, 11.00 i 20.00. Spowiedź przed Mszą św.

4. W sprawach kancelaryjnych prosimy przychodzić bezpośrednio po Mszy św.

5. Przypominamy, że w naszej kaplicy może aktualnie przebywać 14 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Z bólem serca zachęcamy, aby korzystać z dyspensy i przeżywać liturgię we własnym domu. Łączyć się duchowo możemy dzięki transmisji Mszy św. przez środki społecznego przekazu oraz Internet. Niech będzie to prawdziwe uczestnictwo wyrażone przez postawę ciała, odpowiedzi, itp. Przypominamy, że liturgie transmitujemy na naszym kanale YouTube: Parafia Stanisława Kostki w Wasilkowie.

6. W okresie świątecznym uruchomiliśmy nagłośnienie przed kaplicą.

7. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość jeśli chodzi o wymogi sanitarne i wynikające z nich obostrzenia.

8. Zapraszamy do lektury kwietniowego numeru miesięcznika „Drogi Miłosierdzia”. Znajdziemy w nim artykuły dotyczące przeżywania świąt Wielkanocnych jak również dzisiejszego święta.

9. Ofiary składane dziś do puszki w przedsionku kaplicy zostaną przeznaczone na potrzeby Caritas. Serdeczne Bóg zapłać!

10. Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy!

 __________________________

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 4 kwietnia 2021 r.

Siostry i Bracia!
Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Niech Pan Bóg ożywia w nas nadzieję, którą pokładamy w Zmartwychwstałym Chrystusie! Pan prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

1. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przeżywali z nami Triduum Paschalne, a w sposób szczególny dziękuję tym, którzy aktywnie włączyli się w jego przygotowanie i przeprowadzenie: osobom, które przyczyniły się do tak pięknego udekorowania naszej kaplicy oraz zadbały o oprawę liturgiczną i muzyczną naszych celebracji. Niech Pan Bóg Wam wynagrodzi!

2. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. o godz. 9.00, 11.00 i 20.00.
W kolejne dni Oktawy Wielkanocy wracamy do codziennego porządku nabożeństw: Msza św. o godz. 18.30.

3. Przez cały tydzień trwa nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego, zachęcamy do osobistej modlitwy.

4. Z racji oktawy Wielkanocy w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5. Przypominamy, że w naszej kaplicy może aktualnie przebywać 14 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Z bólem serca zachęcamy, aby korzystać z dyspensy i przeżywać Liturgię we własnym domu. Łączyć się duchowo możemy dzięki transmisji Mszy św. przez środki społecznego przekazu oraz Internet. Niech będzie to prawdziwe uczestnictwo wyrażone przez postawę ciała, odpowiedzi, itp. Przypominamy, że liturgie transmitujemy na naszym kanale YouTube: Parafia Stanisława Kostki w Wasilkowie.

6. W okresie świątecznym uruchomiliśmy nagłośnienie przed kaplicą.

7. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość jeśli chodzi o wymogi sanitarne i wynikające z nich obostrzenia.

  __________________________

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 28 marca 2021 r.

1. Dziś rozpoczynamy Wielki Tydzień w czasie którego świętujemy najważniejsze tajemnice naszej wiary. Porządek nabożeństw:
– Od poniedziałku do środy: Msza święta o godzinie 18.30. Możliwość spowiedzi pół godziny przed Mszą świętą i bezpośrednio po mszy św.
– Wielki Czwartek: Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.30, następnie możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu do godziny 21.00 (w tym czasie możliwa jest spowiedź i Komunia święta).
– Wielki Piątek: Droga Krzyżowa o godz. 17.00, Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.30. Adoracja w Grobie do godz. 21.00.
– Wielka Sobota: Adoracja w Grobie od godz. 10.00 do 14.00. Poświęcenie pokarmów będzie odbywać się przed kaplicą w następujący godzinach: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 13.30 i 14.00. Na naszych stronach internetowych znajdziemy formułę błogosławieństwa pokarmów, którą można posłużyć się w domu.
Wigilia Paschalna o godzinie 21.00.

2. W Niedzielę Wielkanocną i w Poniedziałek Wielkanocny Msze święte o godzinie 9.00, 11.00 i 20.00. Komunię św. poza Mszą św. udzielać będziemy od 10.00 do 10.30 i od 12.00 do 12.30.

3. W naszej kaplicy może aktualnie przebywać 14 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Z bólem serca zachęcamy, aby korzystać z dyspensy i przeżywać Liturgię we własnym domu. Łączyć się duchowo możemy dzięki transmisji Mszy św. przez środki społecznego przekazu oraz Internet. Niech będzie to prawdziwe uczestnictwo wyrażone przez postawę ciała, odpowiedzi, itp. Przypominamy, że liturgie transmitujemy na naszym kanale Youtube: Parafia Stanisława Kostki w Wasilkowie.

4. W okresie świątecznym uruchomiliśmy nagłośnienie przed kaplicą.

5. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych: dezynfekcję rąk oraz zasłanianie ust i nosa i prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

6. W przedsionku kaplicy można jeszcze zaopatrzyć się w paschaliki, czyli świece wielkanocne. Dochód z nich przeznaczony jest na potrzeby Caritas.

7. Przed kaplicą Wspólnota Życia Chrześcijańskiego zorganizowała kiermasz ozdób wielkanocnych – dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na budowę naszego Kościoła i jezuickiego domu rekolekcyjnego w Wasilkowie.

8. Dzisiaj w Gdańsku odbywa się ingres ks. abp. Tadeusza Wojdy, pamiętajmy o nim w naszych modlitwach, pamiętajmy również o ks. bp. Henryku Ciereszko, administratorze naszej diecezji.

9. Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu kaplicy na Święta oraz wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy! Prosimy o kontakt osoby które chciałyby pomóc w najbliższych dniach.

 __________________________

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21 marca 2021 r.

1. Od poniedziałku do środy (22-24 marca) będą trwały w naszej parafii rekolekcje wielkopostne pt. „Z grzechu do wolności”. Nauki rekolekcyjne w czasie Mszy św. o godz. 18.30. W czasie rekolekcji możliwość spowiedzi od godziny 17.30.

2. We wszystkie czwartki Wielkiego Postu po Mszy św. zapraszamy na „Spotkania z moim Bogiem”. W programie konferencja i czas na osobistą adorację Najświętszego Sakramentu.

3. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki Wielkiego Postu o godz. 18.00. Gorzkie Żale śpiewamy w niedziele o godz. 10.00.

4. Zachęcamy do włączania się w akcję „wiosna w domu i w kaplicy”. Dziś po Mszy św. rozdajemy zestawy do domowej uprawy owsa. Wyhodowanym w naszych domach owsem udekorujemy kaplicę na Wielkanoc.

5. Zachęcamy do włączenia się w akcję Caritas która wspiera żywnością osoby potrzebujące. Przy wyjściu z kaplicy znajdują się papierowe torby („Samarytanki”) na artykuły spożywcze o długim terminie przydatności. Torby te możemy przynieść do Parafii lub bezpośrednio do Centrum Pomocy Samarytanin (ul. Kolejowa 26A, Białystok).

6. W przedsionku kaplicy można zaopatrzyć się w paschaliki, czyli świece wielkanocne. Dochód z nich przeznaczony jest na potrzeby Caritas.

7. W piątek 26 marca 2021 roku, o godz. 19.30 w Katedrze białostockiej będzie miała miejsce Droga Krzyżowa prowadzona przez Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Białostockiej. Droga Krzyżowa będzie transmitowana na kanale YouTube: ArchiBial MEDIA.

8. Zapraszamy do lektury marcowego numeru „Dróg Miłosierdzia”, który będzie dobrą pomocą w przeżywaniu Wielkiego Postu.

9. Przypominamy o dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Korzystających z dyspensy, zachęcamy aby świętowali niedzielę przez osobistą i rodzinną modlitwę.

10. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych: dezynfekcję rąk oraz zasłanianie ust i nosa.

11. Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy!

 __________________________

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 14 marca 2021 r.

1. Dzisiejsza niedziela w tradycji Kościoła nazywana jest niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa nas do radości, abyśmy podejmując trud przemiany serca żyli nadzieją i wytrwali w wielkopostnych postanowieniach.

2. We wszystkie czwartki Wielkiego Postu, po Mszy św., zapraszamy na „Spotkania z moim Bogiem”. W programie konferencja i czas na osobistą adorację Najświętszego Sakramentu.

3. W najbliższy piątek, 19 marca, przypada uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Z racji uroczystości nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 18.00 w tym dniu zapraszamy szczególnie dzieci.

4. Gorzkie Żale śpiewamy w niedziele Wielkiego Postu o godz. 10.00.

5. Już dziś zapraszamy na rekolekcje wielkopostne pt. „Z grzechu do wolności”, które odbędą się w dniach 22-24 marca (od poniedziałku do środy). Nauki rekolekcyjne w czasie Mszy św. o godz. 18.30. W czasie rekolekcji możliwość spowiedzi od godziny 17.30. 

6. Ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, dotychczasowy Metropolita Białostocki, wolą Ojca Świętego został przeniesiony na stolicę metropolitalną w Gdańsku. W niedzielę 21 marca 2021 r. o godz. 15.00 w Archikatedrze Białostockiej, ks. abp T. Wojda celebrował będzie Mszę św. dziękczynną. Polecajmy Go Bogu w naszej modlitwie.

7. Msza św. z okazji imienin ks. abp. Seniora Edwarda Ozorowskiego będzie sprawowana w katedrze białostockiej w czwartek, 18 marca, o godz. 18.00. Zapraszamy do modlitwy w Jego intencji.

8. Zapraszamy do lektury marcowego numeru „Dróg Miłosierdzia”. Pomocą w dobrym przeżywaniu Wielkiego Postu mogą służyć artykuły: „Przygotowując się na Paschę”, „Zagubiona praktyka – o konieczności ascezy” czy „Modlitwa źródłem życia¨ oraz rozważania do Ewangelii.

9. W przedsionku kaplicy można zaopatrzyć się w paschaliki, czyli świece wielkanocne. Dochód z nich przeznaczony jest na potrzeby Caritas.

10. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych: dezynfekcję rąk oraz zasłanianie ust i nosa.

11. Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy!

 __________________________

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7 marca 2021 r.

1. We wszystkie czwartki Wielkiego Postu po Mszy św. zapraszamy na „Spotkania z moim Bogiem”. W programie konferencja i czas na osobistą adorację Najświętszego Sakramentu.

2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki Wielkiego Postu o godz. 18.00.

3. Msza św. dziękczynna za ocalenie miasta Białegostoku, w 32. rocznicę katastrofy pociągu przewożącego chlor, będzie sprawowana we wtorek 9 marca 2021 r. o godz. 18.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Mszy św. będzie przewodniczyć Arcybiskup Tadeusz Wojda. Z powodu trwającej epidemii nie odbędzie się Droga Krzyżowa ul. Poleską, która tradycyjnie tego dnia poprzedzała Mszę św. w Sanktuarium.

4. Duszpasterstwo Akademickie zaprasza na dwie serie rekolekcji wielkopostnych, które odbędą się w białostockiej Archikatedrze.
» I seria 14-16 marca – prowadzi o. Łukasz Flic OP
» II seria 21-23 marca – prowadzi o. Juan Carlos Araya Caramona IMC

5. Caritas Archidiecezji Białostockiej zwraca się z prośbą o przekazywanie 1% podatku na rzecz Caritas Potrzebującym. Numer KRS można znaleźć na stronie internetowej białostockiej Caritas, na plakacie na tablicy informacyjnej oraz ulotkach w przedsionku kościoła.

6. Ofiary składane dziś na tacę zostaną przeznaczone na potrzeby Archidiecezji Białostockiej.

7. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych: dezynfekcję rąk oraz zasłanianie ust i nosa. Korzystających z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. zachęcamy, aby świętowali niedzielę przez osobistą i rodzinną modlitwę.

8. Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy!

 __________________________

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 28 lutego 2021 r.

1. We wszystkie czwartki Wielkiego Postu po Mszy św. zapraszamy na „Spotkania z moim Bogiem”. W programie konferencja i czas na osobistą adorację Najświętszego Sakramentu.

2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki Wielkiego Postu o godz. 18.00. 5 marca nabożeństwo poprowadzą panie z projektu „Urzekająca”.

3. Trwają zapisy na rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym, prowadzone przez Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego, które odbędą się od 7 do 28 marca. Program rekolekcji obejmuje codzienną medytację ignacjańską, niedzielne konferencje oraz spotkanie z indywidualnym towarzyszem duchowym (raz w tygodniu). Zapisy oraz więcej informacji na stronie internetowej https://wzchbialystok.pl. Zachęcamy do wzięcia ulotek.

4. Ofiary składane dziś na tacę zostaną przeznaczone na potrzeby Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Białymstoku oraz na formację jezuitów. Ofiary złożone do puszki w przedsionku kościoła zostaną przekazane na potrzeby misji.

5. Msza św. ku czci św. Kazimierza Królewicza, głównego Patrona Metropolii Białostockiej będzie sprawowana 4 marca o godz.18.00 w kościele św. Kazimierza w Białymstoku. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

6. Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny przy ulicy Mickiewicza 43 w Białymstoku ogłasza nabór uczniów. Informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły.

7. Caritas Archidiecezji Białostockiej zwraca się z prośbą o przekazywanie 1% podatku na rzecz Caritas Potrzebującym. Numer KRS można znaleźć na stronie internetowej białostockiej Caritas, na plakacie na tablicy informacyjnej oraz ulotkach w przedsionku kościoła.Dziękujemy również za stosowanie się do wymogów sanitarnych: dezynfekcję rąk oraz zasłanianie ust i nosa. Korzystających z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. zachęcamy, aby świętowali niedzielę przez osobistą i rodzinną modlitwę.

8. Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy! Szczególnie dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę. Środki zebrane w ten sposób przeznaczyliśmy na ogrzewanie naszej kaplicy.

 __________________________

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21 lutego 2021 r.

1. Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Jest to czas, w którym przez modlitwę, post i jałmużnę chcemy przygotować się do świąt Wielkiej Nocy.

2. We wszystkie czwartki Wielkiego Postu po Mszy św. zapraszamy na „Spotkania z moim Bogiem”. W programie konferencja i czas na osobistą adorację Najświętszego Sakramentu.

3. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki Wielkiego Postu o godz. 18.00.

4. Już dziś zapraszamy do udziału w rekolekcjach ignacjańskich w życiu codziennym, prowadzonych przez Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego, które odbędą się od 7do 28 marca. Program rekolekcji obejmuje codzienną medytację ignacjańską, niedzielne konferencje oraz spotkanie z indywidualnym towarzyszem duchowym (raz w tygodniu). Zapisy oraz więcej informacji na stronie internetowej https://wzchbialystok.pl zachęcamy do wzięcia ulotek z przedsionka kaplicy.

5. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone do puszki na pomoc dwuletniemu Kubusiowi Suchodole, w przyszłą niedzielę będziemy zbierać na potrzeby seminarium i na misje.

6. Caritas Archidiecezji Białostockiej zwraca się z prośbą o przekazywanie 1% podatku na rzecz Caritas Potrzebującym. Numer KRS można znaleźć na stronie internetowej białostockiej Caritas, na plakacie na tablicy informacyjnej oraz ulotkach w przedsionku kościoła.

7. Trwa nabór uczniów na rok szkolny 2021/2022 do Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku! Zapraszamy do odwiedzania szkoły od poniedziałku do piątku oraz w soboty 27 lutego i 20 marca 2021 roku – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się przez sekretariat (tel. 85 74 35 720). Szkoła proponuje ciekawą ofertę kształcenia oraz wychowanie w duchu katolickim, a najpilniejsi uczniowie Liceum Ogólnokształcącego mogą uczyć się bez czesnego! Więcej informacji na stronie internetowej szkola-katolicka.pl

8. Korzystających z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Zachęcamy, aby świętowali niedzielę przez osobistą i rodzinną modlitwę.

9. Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy! Ofiary składane dziś na tacę zostaną przeznaczone na ogrzewanie naszej kaplicy. Dziękujemy również za stosowanie się do wymogów sanitarnych: dezynfekcję rąk oraz zasłanianie ust i nosa.

  __________________________

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 14 lutego 2021 r.

1. W najbliższą środę, 17 lutego, POPIELEC, początek Wielkiego Postu. Msza św. z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 18.30. Tego dnia obowiązuje post ścisły.

2. Już dziś rozprowadzamy „Zdrapkę Wielkopostną” czyli 40 ćwiczeń dla ducha i ciała, które pomogą dobrze przeżyć Wielki Post.

3. We wszystkie czwartki Wielkiego Postu po Mszy św. zapraszamy na „Spotkania z moim Bogiem”. W programie konferencja i czas na osobistą adorację Najświętszego Sakramentu.

4. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki Wielkiego Postu o godz. 18.00.

5. Najbliższy piątek, 19 lutego, decyzją Konferencji Episkopatu Polski jest dniem modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Będziemy modlić się w tej intencji podczas Drogi Krzyżowej. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na apel Papieża Franciszka o modlitwę za naszych braci i siostry, zranionych na ciele i na duszy.

6. Już dziś zapraszamy do udziału w rekolekcjach ignacjańskich w życiu codziennym, prowadzonych przez Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego, które odbędą się w marcu. Program rekolekcji obejmuje codzienną medytację ignacjańską, niedzielne konferencje oraz spotkanie z indywidualnym towarzyszem duchowym (raz w tygodniu). Na rekolekcje obowiązują zapisy. Więcej na stronie internetowej https://wzchbialystok.pl

7. Korzystających z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. zachęcamy aby świętowali niedzielę przez osobistą i rodzinną modlitwę.

8. Caritas Archidiecezji Białostockiej zwraca się z prośbą o przekazywanie 1% podatku na rzecz Caritas Potrzebującym. Numer KRS można znaleźć na stronie internetowej białostockiej Caritas, na plakacie na tablicy informacyjnej oraz ulotkach w przedsionku kościoła.

9. Ofiary składane dziś do puszki w przedsionku kaplicy zostaną przeznaczone na pomoc dwuletniemu Kubusiowi Suchodole, cierpiącemu na rdzeniowy zanik mięśni.

10. Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy, a w szczególny sposób za odśnieżanie placu przed kaplicą oraz wszelką pomoc i wsparcie którego doświadczamy! Dziękujemy również za stosowanie się do wymogów sanitarnych.

  __________________________

V NIEDZIELA ZWYKŁA 7 lutego 2021 r.

1. Zakończyliśmy okres kolędy i czas wizyty duszpasterskiej. Serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę w czasie Mszy św.h za parafian, za rozmowy i za wsparcie również finansowe.

2. Przypominamy aktualny porządek nabożeństw w naszej kaplicy: Msza św. w dni powszednie o godz. 18.30, a niedzielne Msze św. w sobotę o 18.30 i w niedzielę o 9.00, 11.00 i 20.00. W sprawach kancelaryjnych prosimy zgłaszać się po Mszach św.

3. Przypominamy również o ogólnej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Korzystających z dyspensy, zachęcamy aby świętowali niedzielę przez osobistą i rodzinną modlitwę.

4. Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy, a w szczególny sposób za odśnieżanie placu przed kaplicą oraz wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy! Dziękujemy również za stosowanie się do wymogów sanitarnych.

5. Caritas Archidiecezji Białostockiej zwraca się z prośbą o przekazywanie 1% podatku na rzecz Caritas Potrzebującym. Numer KRS można znaleźć na stronie internetowej białostockiej Caritas, na plakacie na tablicy informacyjnej oraz ulotkach w przedsionku kościoła.

6. Zespół Szkół Katolickich im. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku przy ul. Transportowej 2 ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2021/2022. Tydzień otwarty w szkole odbędzie się w dniach 8-12 lutego 2021r. w godz. 16.00-18.00. Więcej informacji na temat szkoły można znaleźć na stronie internetowej www.szkolabudujemyludzi.pl oraz uzyskać w sekretariacie pod numerem tel. 85 67 47 677.

7. Zapraszamy do lektury nowego numeru „Dróg Miłosierdzia”. W związku z obchodzonym w tym miesiącu wspomnieniem Matki Bożej z Lourdes i Światowym Dniem Chorego polecamy świadectwo kapelana szpitalnego, w którym opowiada on o swojej posłudze wśród chorych w obecnym czasie epidemii. W cyklu „Sztuka odpowiadania na trudne dziecięce pytania” znajdziemy odpowiedź, jak rozmawiać z dziećmi o sytuacji choroby i cierpienia.

  __________________________

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 31 stycznia 2021 r.

1. We wtorek 2 lutego obchodzić będziemy święto Ofiarowania Pańskiego. W czasie Mszy św. o godz. 18.30 poświęcimy przyniesione świece – gromnice. Tego dnia również zakończenie naszego parafialnego kolędowania, w sposób szczególny będziemy modlić się za wszystkich przyjaciół parafii.

2. Święto Ofiarowania jest również Dniem Życia Konsekrowanego. Prosimy o modlitwę za wszystkie osoby konsekrowane, jak również o nowe i święte powołania do życia zakonnego i konsekrowanego. Tego dnia ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na klasztory klauzurowe.

3. Zapraszamy do pomocy w sprzątaniu dekoracji bożonarodzeniowej we wtorek 2 lutego po Mszy świętej (czyli około godz. 19.15).

4. Składamy serdeczne podziękowania za ofiary złożone tydzień temu na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Chorwacji. W tym tygodniu ofiary składane do puszki zostaną przekazane na pomoc chorym na trąd z racji światowego dnia walki z tą chorobą.

5. Przypominamy aktualny porządek nabożeństw w naszej kaplicy: Msza św. w dni powszednie o godz. 18.30, a niedzielne Msze św. w sobotę o godz. 18.30 i w niedzielę o godz. 9.00, 11.00 i 20.00. W sprawach kancelaryjnych prosimy zgłaszać się po Mszach św.

6. Przypominamy również o ogólnej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Korzystających z dyspensy, zachęcamy aby świętowali niedzielę przez osobistą i rodzinną modlitwę.

7. Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy, a w szczególny sposób za odśnieżanie placu przed kaplicą oraz wszelką pomoc i wsparcie którego doświadczamy! Dziękujemy również za stosowanie się do wymogów sanitarnych.

8. Caritas Archidiecezji Białostockiej zwraca się z prośbą do wszystkich parafian o przekazanie 1% podatku na rzecz Caritas Potrzebującym. Numer KRS można znaleźć na stronie internetowej białostockiej Caritas, na plakacie na tablicy informacyjnej oraz na ulotkach w przedsionku kościoła.

  __________________________

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO 24 stycznia 2021 r.

1. Dzisiejsza niedziela przeżywana jest w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Ojciec Święty zaprasza każdego ucznia Chrystusa, aby Biblia nie była jedną z wielu ksiąg, ale stawała się dla nas żywym Słowem Bożym. Zachęcamy, aby codziennie sięgać do Biblii, modlić się Słowem Bożym i starać się nim żyć na co dzień.

2. Dzisiaj również modlimy się za poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Chorwacji, a ofiary składane do puszki w przedsionku kaplicy zostaną przekazane jezuitom w Zagrzebiu, gdzie trzęsienie ziemi zniszczyło Bazylikę Serca Pana Jezusa, kolegium jezuitów oraz dom fundacji, która opiekuje się ubogimi ludźmi starszymi. Bardzo dziękujemy za wszelką pomoc.

3. Wizyta duszpasterska, która w tym roku przebiega w zmienionej formie powoli zbliża się do końca. Przypominamy, że do 2 lutego modlimy się w szczególny sposób za wszystkich Parafian. Msza święta za mieszkańców ulicy Stawowej zostanie odprawiona 29 stycznia, a za wszystkich przyjaciół parafii – 2 lutego. Zapraszamy do kontaktu z nami i rozmowy za pomocą komunikatorów internetowych. Tekst modlitwy błogosławieństwa mieszkań oraz woda święcona są dostępne w kaplicy.

4. W przedsionku kaplicy dostępny jest jeszcze styczniowy numer „Dróg Miłosierdzia”. Znajdziemy w nim m.in. artykuły dotyczące ogłoszonego przez Papieża roku św. Józefa. Zachęcamy do lektury!

5. Przypominamy aktualny porządek nabożeństw w naszej kaplicy: Msza św. w dni powszednie o godz. 18.30, a niedzielne Msze św. w sobotę o godz. 18.30 i w niedzielę o godz. 9.00, 11.00 i 20.00. W sprawach kancelaryjnych prosimy zgłaszać się po Mszach świętych.

6. Przypominamy również o ogólnej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Korzystających z dyspensy, zachęcamy, aby świętowali niedzielę przez osobistą i rodzinną modlitwę.

7. Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie którego doświadczamy! Dziękujemy również za stosowanie się do wymogów sanitarnych.

  __________________________

II NIEDZIELA ZWYKŁA 17 stycznia 2021 r.

1. Wizyta duszpasterska, zwana kolędą, która tradycyjnie odbywała się w styczniu nie odbędzie się w tradycyjnej formie. Nie chcemy rezygnować z tego, co jest jej treścią: modlitwy, błogosławieństwa mieszkań i możliwości rozmowy. Dlatego do 2 lutego modlimy się w szczególny sposób za wszystkich Parafian.
Msza święta za mieszkańców:
ul. Dereniowej zostanie odprawiona 22 stycznia,
ul. Stawowej – 29 stycznia,
a za wszystkich przyjaciół parafii – 2 lutego
Zapraszamy do kontaktu z nami i rozmowy za pomocą komunikatorów internetowych. Tekst modlitwy błogosławieństwa mieszkań oraz woda święcona są dostępne w kaplicy do 2 lutego.

2. Przyszła niedziela będzie „Dniem solidarności z Chorwacją”. Podczas każdej Mszy św. będziemy modlić się za poszkodowanych w trzęsieniu ziemi oraz przeprowadzimy zbiórkę do puszek na ten cel.

3. Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie, którego doświadczamy! Dziękujemy również za stosowanie się do wymogów sanitarnych.

4. W przedsionku kaplicy dostępny jest styczniowy numer „Dróg Miłosierdzia”. Znajdziemy w nim m.in. artykuły dotyczące ogłoszonego przez Papieża roku św. Józefa. Zachęcamy do lektury!.

5. „Trwajcie w Mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” – pod tym hasłem będzie przebiegał rozpoczynający się jutro tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zachęcamy do modlitwy w tej intencji.

6. Duszpasterstwo Rodzin naszej archidiecezji, w ramach trwającego Roku św. Józefa, zaprasza mężczyzn na comiesięczne spotkanie modlitewno-formacyjne, które odbędzie się 19 stycznia o godz. 19.15 w kościele farnym. Konferencję na temat: „Facet na miarę Abrahama” wygłosi ks. Dominik Budzicki. Po konferencji modlitwa różańcowa w intencji rodzin.

7. Msza św. w intencji bp. Henryka Ciereszki, z okazji imienin, będzie
sprawowana we wtorek 19 stycznia o godz.18.00 w katedrze białostockiej.
Zapraszamy do modlitwy w intencji Solenizanta.

8. Przypominamy aktualny porządek nabożeństw w naszej kaplicy: Msza św. w dni powszednie o godz. 18.30, a niedzielne Msze św. w sobotę o godz. 18.30 i w niedzielę o 9.00, 11.00 i 20.00. W sprawach kancelaryjnych prosimy zgłaszać się po Mszach św.

9. Przypominamy również o ogólnej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Korzystających z dyspensy, zachęcamy, aby świętowali niedzielę przez osobistą i rodzinną modlitwę.

  __________________________

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 10 stycznia 2021 r.

1. Dziś, Niedzielą Chrztu Pańskiego, kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia, ale zgodnie z polską tradycją okres kolęd trwa do święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego).

2. W tym okresie tradycyjnie odbywała się wizyta duszpasterska zwana kolędą, która w tym roku w tradycyjnej formie nie odbędzie się. Nie chcemy rezygnować z tego, co jest jej treścią: modlitwy, błogosławieństwa mieszkań i możliwości rozmowy. Dlatego do 2 lutego modlimy się w szczególny sposób za wszystkich Parafian.
Msza święta za mieszkańców:
ul. Nadawki zostanie odprawiona 15 stycznia,
ul. Dereniowej – 22 stycznia,
ul. Stawowej – 29 stycznia,
a za wszystkich przyjaciół parafii – 2 lutego.
Zapraszamy do kontaktu z nami i rozmowy za pomocą komunikatorów internetowych.
W uroczystość Objawienia Pańskiego poświęciliśmy kredę, kadzidło i wodę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Syna Bożego. Woda święcona niech posłuży do pokropienia mieszkania, kiedy będziemy modlić się o Boże błogosławieństwo. W czasie tego rodzinnego obrzędu (przebieg na kartce) możemy również rozpalić kadzidło by było znakiem naszych modlitw wznoszących się do Boga. Woda święcona i modlitwa błogosławieństwa będzie dostępna w kaplicy do 2 lutego.

3. Przypominamy aktualny porządek nabożeństw w naszej kaplicy: Msza święta w dni powszednie o godzinie 18.30, a niedzielne Msze święte w sobotę o 18.30 i w niedzielę o 9.00, 11.00 i 20.00. W sprawach kancelaryjnych prosimy zgłaszać się po Mszach świętych.

4. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych: zakrywanie ust i nosa, dezynfekcję rąk oraz utrzymywanie dystansu. Przy wejściu znajduje się dozownik z płynem oraz maseczki.

5. Przypominamy również o ogólnej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Korzystających z dyspensy, zachęcamy aby świętowali niedzielę przez osobistą i rodzinną modlitwę.

6. Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie którego doświadczamy!

7. Ukazał się styczniowy numer „Dróg Miłosierdzia”. Znajdziemy w nim m.in. artykuły dotyczące ogłoszonego przez Papieża roku św. Józefa. Zachęcamy do lektury! Miesięcznik dostępny jest w przedsionku kaplicy.

  __________________________

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 3 stycznia 2021 r.

1. Wszystkim Parafianom i przyjaciołom naszej parafii składamy serdeczne życzenia Błogosławieństwa Bożego w nowym roku!

2. W środę, 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego. W tym dniu Msze św. o godz. 9.00, 11.00 i 20.00. Ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na misje. Tego dnia tradycyjnie poświęcimy kredę i kadzidło.

3. Przypominamy aktualny porządek nabożeństw w naszej kaplicy: Msza święta w dni powszednie o godzinie 18.30, a niedzielne Msze święte w sobotę o 18.30 i w niedzielę o 9.00, 11.00 i 20.00. W sprawach kancelaryjnych prosimy zgłaszać się po Mszach świętych.

4. W okresie świątecznym tradycyjnie odbywała się wizyta duszpasterska zwana kolędą. Ubiegłoroczna kolęda była pełna otwartych i serdecznych spotkań z Wami, głębokich rozmów i dzielenia się radością. W tym roku kolęda w tradycyjnej formie nie odbędzie się, ale nie chcemy rezygnować z tego, co jest jej treścią: modlitwy, błogosławieństwa i rozmowy, dlatego przygotowaliśmy inne propozycje:

– Od 6 stycznia do 2 lutego 2021 r., będziemy szczególnie intensywnie modlić za wszystkich Parafian.

Msza święta za mieszkańców:
ul. Białostockiej zostanie odprawiona 8 stycznia,
ul. Nadawki – 15 stycznia,
ul. Dereniowej – 22 stycznia
ul. Stawowej – 29 stycznia.

– Chcemy również zaprosić do kontaktu z nami i rozmowy za pomocą komunikatorów internetowych.

– Od Uroczystości Objawienia Pańskiego (6 stycznia) w kaplicy będzie dostępna woda święcona którą będzie można pokropić mieszkania.

5. Przypominamy, że w naszej kaplicy zgodnie z aktualnymi wymogami może przebywać 18 osób. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych: zakrywanie ust i nosa, dezynfekcję rąk oraz utrzymywanie dystansu. Przy wejściu znajduje się dozownik z płynem oraz maseczki.

6. Przypominamy również o ogólnej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Korzystających z dyspensy, zachęcamy aby świętowali niedzielę przez osobistą i rodzinną modlitwę.

7. Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie którego doświadczamy!

  __________________________

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 27 grudnia 2020 r.

1. Dziś w Niedzielę Świętej Rodziny składamy najlepsze życzenia wszystkim
rodzinom naszej parafii!

2. Bardzo dziękujemy za pomoc w przygotowaniu Uroczystości Bożego Narodzenia. Dziękujemy serdecznie za porządki i dekorację w kaplicy.

3. Msza św. dziękczynna na zakończenie roku kalendarzowego w czwartek 31 grudnia wyjątkowo o godz. 17.00. Po Eucharystii wystawienie Najświętszego Sakramentu. Tego dnia nie będzie Mszy św. o godz. 18.30.

4. W piątek 1 stycznia przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W tym dniu Msze św. o godz. 9.00, 11.00 i 20.00.

5. W okresie świątecznym tradycyjnie odbywała się wizyta duszpasterska zwana kolędą. Ubiegłoroczna kolęda była pełna otwartych i serdecznych spotkań z Wami, głębokich rozmów i dzielenia się radością. W tym roku kolęda w tradycyjnej formie nie odbędzie się, ale nie chcemy rezygnować z tego, co jest jej treścią: modlitwy, błogosławieństwa i rozmowy, dlatego przygotowaliśmy inne propozycje:

– Od 6 stycznia do 2 lutego 2021 r., będziemy szczególnie intensywnie modlić się za wszystkich Parafian.

Msza święta za mieszkańców:
ul. Białostockiej zostanie odprawiona 8 stycznia,
ul. Nadawki – 15 stycznia,
ul. Dereniowej – 22 stycznia,
ul. Stawowej – 29 stycznia.

– Chcemy również zaprosić do kontaktu z nami i rozmowy za pomocą
komunikatorów internetowych.

– Od Uroczystości Objawienia Pańskiego (6 stycznia) w kaplicy będzie dostępna woda święcona, którą będzie można pokropić mieszkania.

6. Przy wyjściu z kaplicy można się jeszcze zaopatrzyć w kalendarze Białostockiego Seminarium Duchownego.

7. Przypominamy, że w naszej kaplicy zgodnie z aktualnymi wymogami może przebywać 18 osób. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych: zakrywanie ust i nosa, dezynfekcję rąk oraz utrzymywanie dystansu. Przy wejściu znajduje się dozownik z płynem oraz maseczki.

8. Przypominamy również o ogólnej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Korzystających z dyspensy, zachęcamy aby świętowali niedzielę przez osobistą i rodzinną modlitwę.

  __________________________

IV NIEDZIELA ADWENTU 20 grudnia 2020 r.

1. Zapraszamy do pomocy w przygotowaniu kaplicy na święta, w poniedziałek (21 grudnia) po Mszy św. (czyli około godz. 19.15) będziemy oprawiać i ustawiać choinki, a we wtorek (22 grudnia) również po Mszy św. będziemy je dekorować.

2. W poniedziałek, wtorek i środę (21-23 grudnia) możliwość skorzystania z sakramentu pojednania (spowiedź) od godz. 17.30 do 18.30. Msza św. jak zawsze w dni powszednie o godz. 18.30.

3. W czwartek 24 grudnia, w wigilię Bożego Narodzenia ostatnie w tym roku roraty o godz. 7.00. W tym dniu nie będzie Mszy św. o godzinie 18.30. Zapraszamy na Pasterkę o godz. 24.00.

4. W Boże Narodzenie, 25 i 26 grudnia, Msze św. według porządku niedzielnego czyli o godz. 9.00, 11.00 i 20.00.

5. Na kanale naszej parafii na platformie Youtube będziemy transmitować Pasterkę oraz Mszę św. o godz. 11.00 zarówno w pierwszy jak i drugi dzień Świąt oraz tak jak zawsze w niedzielę.

https://www.youtube.com/channel/UCkrkTYyKbIXJ4Uwg7dLCH_Q

6. Przy wyjściu z kaplicy można się jeszcze zaopatrzyć w opłatki oraz w kalendarze Białostockiego Seminarium duchownego.

7. Zapraszamy do lektury grudniowego numeru miesięcznika „Drogi Miłosierdzia”, który może być pomocą w przeżywaniu czasu Adwentu i przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.

8. Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie którego doświadczamy!

9. Przypominamy, że w naszej kaplicy zgodnie z aktualnymi wymogami może przebywać 18 osób. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych: zakrywanie ust i nosa, dezynfekcję rąk oraz utrzymywanie dystansu. Przy wejściu znajduje się dozownik z płynem oraz maseczki.

10. Przypominamy również o ogólnej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Korzystających z dyspensy, zachęcamy aby świętowali niedzielę przez osobistą i rodzinną modlitwę.

  __________________________

III NIEDZIELA ADWENTU 13 grudnia 2020 r.

1. Dziś trzecia niedziela adwentu zwana niedzielą radości! Pan jest blisko!

2. Aktualny porządek nabożeństw w kaplicy w Wasilkowie: Msza św. od poniedziałku do piątku o godz. 18.30, w sobotę o godz. 7.00 (roraty) i 18.30 (niedzielna), w niedzielę o godz. 9.00, 11.00 i 20.00. Spowiedź pół godziny przed Mszą św. W sprawach kancelaryjnych prosimy zgłaszać się po Mszach św.

3. Przypominamy, że w naszej kaplicy zgodnie z aktualnymi wymogami może przebywać 18 osób. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych: zakrywanie ust i nosa, dezynfekcję rąk oraz utrzymywanie dystansu. Przy wejściu znajduje się dozownik z płynem oraz maseczki.

4. Przypominamy również o transmisji Mszy św. w niedzielę o godz. 11.00, a w dni powszednie o godz. 18.30 na kanale naszej parafii na Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCkrkTYyKbIXJ4Uwg7dLCH_Q

5. Przypominamy o ogólnej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Korzystających z dyspensy, zachęcamy aby świętowali niedzielę przez osobistą i rodzinną modlitwę.

6. Serdecznie dziękujemy za udział w akcji zbiórki rzeczy dla potrzebujących organizowanej przez Caritas oraz za wsparcie na rzecz kościoła na wschodzie – zebrane środki przekazaliśmy bezpośrednio o. Krzysztofowi, który pracuje w Parafii w Tomsku na Syberii.

7. Już dziś zapraszamy do pomocy w dekorowaniu kaplicy na święta, w następny poniedziałek (21 grudnia) po Mszy świętej będziemy oprawiać choinki, a we wtorek (22 grudnia) będziemy je dekorować.

8. Przy wyjściu z kaplicy można się zaopatrzyć w opłatki oraz w kalendarze Białostockiego Seminarium duchownego.

9. Zapraszamy do lektury grudniowego numeru miesięcznika „Drogi Miłosierdzia”, który może być pomocą w przeżywaniu czasu Adwentu i przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.

10. Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie którego doświadczamy!

  __________________________

II NIEDZIELA ADWENTU 6 grudnia 2020 r.

1. Dziś druga niedziela adwentu. Roraty w soboty o godz. 7.00. Aktualny porządek nabożeństw w kaplicy w Wasilkowie: Msza św. od poniedziałku do piątku o godz. 18.30, w sobotę o godz. 7.00 i 18.30 (niedzielna), w niedzielę o godz. 9.00, 11.00 i 20.00. Spowiedź pół godziny przed Mszą św. W sprawach kancelaryjnych prosimy zgłaszać się po Mszach św.

2. W czwartek po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi Wspólnota Życia Chrześcijańskiego. Adoracja będzie transmitowana.

3. Przypominamy, że w naszej kaplicy zgodnie z aktualnymi wymogami może przebywać 18 osób. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych: zakrywanie ust i nosa, dezynfekcję rąk oraz utrzymywanie dystansu. Przy wejściu znajduje się dozownik z płynem oraz maseczki.

4. Przypominamy również o transmisji Mszy św. w niedzielę o godz. 11.00, a w dni powszednie o godz. 18.30 na kanale naszej parafii na Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCkrkTYyKbIXJ4Uwg7dLCH_Q

5. Przypominamy o ogólnej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Korzystających z dyspensy, zachęcamy aby świętowali niedzielę przez osobistą i rodzinną modlitwę.

6. Zachęcamy do udziału w akcji „Zostań Honorowym Dawcą Dobroci”. Polega ona na przyłączeniu się do grona stałych darczyńców Caritas, wspierających nawet drobnymi, ale regularnymi datkami. Pomaga to bardzo w planowaniu stałych dzieł takich jak: pomocy rodzinom, osobom w trudnej sytuacji materialnej, pomocy dzieciom i młodzieży uczącej się, działań na rzecz niepełnosprawnych.

7. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na potrzeby naszej diecezji, a ofiary składane do puszki przy wyjściu zostaną przekazane na pomoc kościołowi na wschodzie. Bóg zapłać za wszelką pomoc.

8. Przy wyjściu z kaplicy można się zaopatrzyć w opłatki oraz w kalendarze Białostockiego Seminarium duchownego

9. Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie którego doświadczamy!

  __________________________

I NIEDZIELA ADWENTU 29 listopada 2020 r.

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy adwent. Roraty w soboty o godz. 7.00. Aktualny porządek nabożeństw w kaplicy w Wasilkowie: Msza św. od poniedziałku do piątku o godz. 18.30, w sobotę o godz. 7.00 i 18.30 (niedzielna), w niedzielę o godz. 9.00, 11.00 i 20.00. Spowiedź pół godziny przed Mszą św. W sprawach kancelaryjnych prosimy zgłaszać się po Mszach św.

2. Opłatki są dziś dostępne przed kaplicą. W pozostałe dni w zakrystii.

3. Przypominamy, że w naszej kaplicy zgodnie z aktualnymi wymogami może przebywać 18 osób. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych: zakrywanie ust i nosa, dezynfekcję rąk oraz utrzymywanie dystansu. Przy wejściu znajduje się dozownik z płynem oraz maseczki.

4. Przypominamy również o transmisji Mszy św. w niedzielę o godz. 11.00, a w dni powszednie o godz. 18.30 na kanale naszej parafii na Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCkrkTYyKbIXJ4Uwg7dLCH_Q

5. Przypominamy o ogólnej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Korzystających z dyspensy, zachęcamy aby świętowali niedzielę przez osobistą i rodzinną modlitwę.

6. Caritas zaprasza do wzięcia udziału w akcji zbiórki nowej ciepłej bielizny i butów oraz ciepłych kurtek (mogą być używane, ale uprane i w dobrym stanie). Prosimy o przynoszenie ich do zakrystii do 6 grudnia.

 7. Zachęcamy również do akcji „Zostań Honorowym Dawcą Dobroci”. Polega ona na przyłączeniu się do grona stałych darczyńców Caritas, wspierających nawet drobnymi, ale regularnymi datkami. Pomaga to bardzo w planowaniu stałych dzieł takich jak: pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji materialnej, pomoc dzieciom i młodzieży uczącej się, działań na rzecz niepełnosprawnych.

8. Dostępny jest jeszcze listopadowy numer archidiecezjalnego miesięcznika „Drogi Miłosierdzia”. Serdecznie zachęcamy do lektury!

9. Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie którego doświadczamy!

  __________________________

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 22 listopada 2020 r.

1. W niedzielę 29 listopada rozpoczniemy okres adwentu. Zapraszamy do udziału w internetowych rekolekcjach ignacjańskich w życiu codziennym pod hasłem „Przyjdźcie do mnie wszyscy” w dniach 29 listopada – 20 grudnia. To okazja do duchowego zatrzymania się, nowego spojrzenia na swoje życie i co najważniejsze, osobowego spotkania z Panem Bogiem.
W programie:
1. Nauka modlitwy metodą ignacjańską.
2. Cotygodniowe konferencje wprowadzające.
3. Indywidualne cotygodniowe spotkania z kierownikiem duchowym z
wykorzystaniem nowoczesnych komunikatorów.
Zapisy i więcej informacji na stronie internetowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego: https://wzchbialystok.pl/

2. Przypominamy aktualny porządek nabożeństw w kaplicy w Wasilkowie: Msza św. w dni powszednie o godz 18.30, a niedzielne Msze święte w sobotę o 18.30 i w niedzielę o 9.00, 11.00 i 20.00. W sprawach kancelaryjnych prosimy zgłaszać się po Mszach św.

3. W naszej kaplicy zgodnie z aktualnymi wymogami może przebywać 18 osób. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych: zakrywanie ust i nosa, dezynfekcję rąk oraz utrzymywanie dystansu. Przy wejściu znajduje się dozownik z płynem oraz maseczki.

4. Transmitujemy Msze św. w niedzielę o godz. 11.00, a w dni powszednie o godz. 18.30. Aby oglądać transmisję nie trzeba być zalogowanym wystarczy
wpisać w przeglądarce adres kanału naszej parafii na Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCkrkTYyKbIXJ4Uwg7dLCH_Q

lub na Facebooku:

https://www.facebook.com/StanislawKostkaWasilkow/

5. Przypominamy, że ks. Arcybiskup udzielił ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Korzystających z dyspensy, zachęcamy aby świętowali niedzielę przez osobistą i rodzinną modlitwę.

6. Dostępny jest listopadowy numer archidiecezjalnego miesięcznika „Drogi
Miłosierdzia”. Szczególnie polecamy wywiad na temat Carla Acutisa, młodego 15-letniego Świętego, który został beatyfikowany w październiku tego roku w Asyżu. Serdecznie zachęcamy do lektury!

7. Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie którego doświadczamy!

  __________________________

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 15 listopada 2020 r.

1. Przypominamy aktualny porządek nabożeństw w kaplicy w Wasilkowie: Msza św. w dni powszednie o godz. 18.30, a  niedzielne Msze św. w sobotę o 18.30 i w niedzielę o 9.00, 11.00 i 20.00. W sprawach kancelaryjnych prosimy o kontakt telefoniczny.

2. W naszej kaplicy zgodnie z aktualnymi wymogami może przebywać 18 osób. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych: zakrywanie ust i nosa, dezynfekcję rąk oraz utrzymywanie dystansu. Przy wejściu znajduje się dozownik z płynem oraz maseczki.

3. Transmitujemy Msze św. w niedzielę o godz. 11.00, a w dni powszednie o godz. 18.30. Aby oglądać transmisję nie trzeba być zalogowanym wystarczy wpisać w przeglądarce adres kanału naszej parafii na Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCkrkTYyKbIXJ4Uwg7dLCH_Q

lub na Facebooku:

https://www.facebook.com/StanislawKostkaWasilkow/

4. Przypominamy, że Arcybiskup udzielił ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Korzystających z dyspensy zachęcamy, aby świętowali niedzielę przez osobistą i rodzinną modlitwę. Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu porządku w kaplicy oraz wszelką pomoc i wsparcie którego doświadczamy!

  __________________________

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 8 listopada 2020 r.

1. Od dziś ponownie otwarta jest kaplica w Wasilkowie. Msze św. odprawiać będzie o. Krzysztof Korolczuk SJ, który na co dzień pracuje w Tomsku. Msze św. w pozostałych intencjach odprawiamy w domu pozostając w izolacji. W sprawach kancelaryjnych prosimy o kontakt telefoniczny.

2. W naszej kaplicy zgodnie z aktualnymi wymogami może przebywać 18 osób. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych: zakrywanie ust i nosa, dezynfekcję rąk oraz utrzymywanie dystansu. Przy wejściu znajduje się dozownik z płynem oraz maseczki.

3. Przypominamy porządek nabożeństw w kaplicy w Wasilkowie: Msza św. w dni powszednie o godz. 18.30, a  niedzielne Msze św. w sobotę o 18.30 i w niedzielę o 9.00, 11.00 i 20.00.

4. Transmitujemy Msze św. w niedzielę o godz. 11.00, a w dni powszednie o godz. 18.30. Aby oglądać transmisję nie trzeba być zalogowanym wystarczy wpisać w przeglądarce adres kanału naszej parafii na Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCkrkTYyKbIXJ4Uwg7dLCH_Q

lub na Facebooku:

https://www.facebook.com/StanislawKostkaWasilkow/

5. Przypominamy, że Arcybiskup udzielił ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Korzystających z dyspensy zachęcamy, aby świętowali niedzielę przez osobistą i rodzinną modlitwę.

6. Przypominamy również, że Stolica Apostolska wydała dekret wydłużający na cały listopad okres, w który można uzyskać odpust modląc się za zmarłych i nawiedzając cmentarz. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

7. Dziękujemy za wspólną modlitwę za naszych bliskich zmarłych w ramach nabożeństw wspominkowych oraz za wszelką pomoc i wsparcie!

  __________________________

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1 listopada 2020 r.

1. Drodzy Parafianie i przyjaciele! Niestety nasza kaplica pozostaje zamknięta z powodu izolacji. O terminie powtórnego otwarcia będziemy informować. Msze św. w zamówionych intencjach odprawiamy w domu. Pozostajemy wspólnotą, mimo fizycznego dystansu! Módlmy się za siebie nawzajem, w intencji chorych oraz tych, którzy nimi się opiekują.

2. Na Facebooku naszej parafii transmitujemy Msze św. w niedzielę o godz. 11.00, a w dni powszednie o godz. 18.30. Aby oglądać transmisję nie trzeba być zalogowanym wystarczy wpisać w przeglądarce następujący adres:

https://www.facebook.com/StanislawKostkaWasilkow/

3. Zachęcamy do przesyłania za pośrednictwem naszej strony internetowej imion naszych bliskich zmarłych na wypominki. Nabożeństwa wspominkowe i Msze św. zbiorowe w intencji zmarłych będą sprawowane od 2 do 7 listopada o godz. 18.00 i będziemy je również transmitować na Facebooku naszej parafii.

4. Przypominamy, że Stolica Apostolska wydała dekret wydłużający na cały listopad okres, w który można uzyskać odpust modląc się za zmarłych i nawiedzając cmentarz. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

5. Msza św. za zmarłych biskupów i kapłanów Archidiecezji Białostockiej zostanie odprawiona w środę, 4 listopada, o godz. 18.00 w katedrze białostockiej. Tego dnia módlmy się za tych, którzy pełnili posługę kapłańską w Kościele, aby miłosierny Bóg przyjął ich do swego Królestwa.

  __________________________

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 25 października 2020 r.

1. Drodzy Parafianie i przyjaciele! Jak już zapewne wiecie nasza kaplica jest tymczasowo  zamknięta z powodu kwarantanny. Wznowimy nabożeństwa, gdy tylko sytuacja się wyjaśni. Msze św. w zamówionych intencjach odprawiamy w domu. Na Facebooku parafii transmitujemy od marca Mszę św. w niedziele o godz. 11.00, a w aktualnej sytuacji również w dni powszednie o godz. 18.30. Pozostajemy wspólnotą, mimo fizycznego dystansu! Módlmy się za siebie nawzajem, w intencji chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują.

2. Zachęcamy do przesyłania za pośrednictwem naszej strony internetowej imion naszych bliskich zmarłych na wypominki. Nabożeństwa wspominkowe i Msze św. zbiorowe w intencji zmarłych będą sprawowane od 2 do 7 listopada i będziemy je również transmitować na Facebooku naszej parafii.

3. Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wystosował apel w związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych. Czytamy w nim „Miarą naszej kultury duchowej jest między innymi zdolność pamiętania o tych, którzy odeszli do wieczności. Dlatego, tego dnia miliony Polaków nawiedzają każdego roku groby swoich bliskich, dowodząc tego, że ludzka miłość nie kończy się razem ze śmiercią. W tym roku jednak znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii i dużego wzrostu zakażeń koronawirusem. W trosce o życie i zdrowie naszych rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości. Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły nawiedzanie cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach, wyrażając swoją pamięć poprzez wierną modlitwę.

4. Informujemy, że Stolica Apostolska wydała dekret wydłużający na cały listopad okres, w który można uzyskać odpust, modląc się za zmarłych i nawiedzając cmentarz. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

  __________________________

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, NIEDZIELA MISYJNA 18 października 2020 r.

1. Drodzy Parafianie i przyjaciele! Jesteśmy wspólnotą mimo, fizycznego dystansu. Módlmy się za siebie nawzajem, w intencji chorych oraz tych którzy nimi się opiekują. Bądźmy też szczególnie uważni – może ktoś potrzebuje naszej pomocy, choćby w zakupach. Gdybyśmy jako duszpasterze mogli pomóc to prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

2. Ksiądz Arcybiskup wydał zarządzenie, w którym przypomina, że w całej archidiecezji obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. dla osób z objawami infekcji, osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym oraz osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem. W związku z ograniczeniami dotyczącymi tzw. „strefy czerwonej” ks. Arcybiskup udzielił ponadto ogólnej dyspensy od wspomnianego obowiązku osobom przebywającym w takiej strefie w okresie jej obowiązywania. Zachęcamy do lektury całego dokumentu, jest on dostępny na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych.

3. W naszej kaplicy zgodnie z aktualnymi wymogami może przebywać 38 osób.
Przypominamy o możliwości uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. również w sobotę o godz. 18.30. W niedzielę Msze św. o godz. 9.00, 11.00 i 20.00.

4. Wszystkich, a szczególnie korzystających z dyspensy, zachęcamy, aby świętowali niedzielę przez osobistą i rodzinną modlitwę. Przypominamy, że transmitujemy na Facebooku parafii niedzielną Mszę św. o godz. 11.00.

5. Do końca października, zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w dni powszednie o godz. 18.00, we wtorki zapraszamy szczególnie dzieci.

6. W zakrystii można składać kartki z imionami naszych bliskich na Msze św. zbiorowe, tzw. wypominki. Msze św. w intencji zmarłych podanych na kartkach będą sprawowane od 2 do 7 listopada. Wypominki można również przesyłać za pośrednictwem naszej strony internetowej.

7. Dziś rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego. W naszej salce oraz w przedsionku kaplicy można zwiedzać wystawę „I stał się człowiekiem” prezentującą przedstawienia Pana Jezusa i Maryi w kulturach z całego świata. Taca znajdująca się przy wyjściu przeznaczona jest na Papieskie Dzieła Misyjne.

8. Dziękujemy za wszelką pomoc w kaplicy oraz za cierpliwość i stosowanie się do wymogów sanitarnych: zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk.
Przypominamy, że przy wejściu znajduje się dozownik z płynem oraz maseczki.

  __________________________

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA. XX DZIEŃ PAPIESKI 11 października 2020 r.

1. Dziękujemy za wszelką pomoc w kaplicy oraz za cierpliwość i stosowanie się do wymogów sanitarnych – zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do kaplicy. W związku z nową sytuacją (znajdujemy się w tzw. czerwonej strefie) w naszej kaplicy może przebywać do 140 osób.

2. Przez cały miesiąc październik, zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w dni powszednie o godz. 18.00.

3. W środy w godz. 17.00-18.00 oraz w sobotę 10.00-11.00 odbywa się dyżur duszpasterski. W ramach dyżuru możemy zgłaszać sprawy kancelaryjne, ale jest to też możliwość osobistej rozmowy. W pilnych sprawach kancelaryjnych prosimy zgłaszać się po Mszach św.

4. Do środy można przynosić Torbę Samarytankę wypełnioną artykułami spożywczymi o długim terminie przydatności, które zostaną przekazane osobom potrzebującym którym pomaga Caritas. Torbę możemy przynieść do kaplicy lub bezpośrednio do Centrum Pomocy Samarytanin (ul. Kolejowa 26A).

5. W przyszłą niedzielę, na rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego, taca będzie przeznaczona na Papieskie Dzieła Misyjne.

6. Trwają Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Epidemia nadziei” organizowane przez Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku. Program dostępny jest na stronach internetowych KIK-u i Archidiecezji.

7. Pracowników służby zdrowia zapraszamy na obchody patronalne Święta św. Łukasza w dniu 18 października. Obchody rozpoczną się o godz. 16.30 w katedrze.

8. W przedsionku kaplicy można zaopatrzyć się w październikowy numer „Dróg Miłosierdzia”. W miesięczniku znajdziemy artykuły poświęcone modlitwie różańcowej oraz innym ważnym tematom. W cyklu „Warto wiedzieć” przedstawiony jest artykuł pt. „O Komunii Świętej na rękę”.

9. Obchodzimy dziś XX Dzień Papieski. Z tej okazji ofiary składane do puszki zostaną przeznaczone na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla zdolnej, a ubogiej młodzieży. Jest to piękny, żywy pomnik papieża Jana Pawła II.

  __________________________  

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 4 października 2020 r.

1. Przez cały miesiąc październik zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w dni powszednie o godz. 18.00.

2. Wznawiamy dyżur duszpasterski. Będzie się on odbywał w środy w godz. 17.00-18.00 oraz w sobotę 10.00-11.00. W ramach dyżuru można zgłaszać sprawy kancelaryjne, ale jest to też możliwość osobistej rozmowy. W pilnych sprawach kancelaryjnych prosimy zgłaszać się po Mszach św.

3. Dziękujemy za wszelką pomoc w kaplicy oraz za cierpliwość i stosowanie się do wymogów sanitarnych – zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do kaplicy. W związku z nową sytuacją (znajdujemy się w tzw. czerwonej strefie) w naszej kaplicy może przebywać do 140 osób.

4. Można jeszcze odebrać papierową Torbę Samarytankę przygotowaną przez Caritas. Należy ją zwrócić wypełnioną artykułami spożywczymi o długim terminie przydatności najpóźniej do 15 października do parafii lub bezpośrednio do Centrum Pomocy Samarytanin (ul. Kolejowa 26A).

5. Organizatorzy Pielgrzymki Seniorów do Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej zapraszają do indywidualnego pielgrzymowania do sanktuarium w sobotę 10 października. Msza św. za seniorów zostanie odprawiona o godz. 10.00 w Sanktuarium.

6. W następną niedzielę, 11 października, będziemy obchodzić XX Dzień Papieski pod hasłem „TOTUS TUUS”. Z tej okazji odbędzie się zbiórka pieniędzy na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla zdolnej, a ubogiej młodzieży. Jest to piękny, żywy pomnik papieża Jana Pawła II.

7. Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku zaprasza do uczestnictwa w tegorocznych Dniach Kultury Chrześcijańskiej odbywających się pod hasłem „Epidemia nadziei”. Program dostępny jest na stronach internetowych KIK-u i Archidiecezji.

8. Ukazał się październikowy numer „Dróg Miłosierdzia”, który w znacznej części poświęcony jest modlitwie różańcowej. W miesięczniku znajdziemy też artykuły poświęcone innym ważnym tematom. W cyklu „Warto wiedzieć” możemy przeczytać artykuł pt. „O Komunii Świętej na rękę”.

9. Dziś obchodzimy Niedzielę Świętego Franciszka pomódlmy się modlitwą papieża Franciszka:

Modlitwa Papieża Franciszka za naszą ziemię

Wszechmogący Boże,
który jesteś w całym wszechświecie
oraz w najmniejszym z Twoich stworzeń,
Ty, który otaczasz swą czułością wszystko, co istnieje,
ześlij na nas moc swojej miłości,
byśmy zatroszczyli się o życie i piękno.
Napełnij nas pokojem, abyśmy żyli jak bracia i siostry
i nikomu nie wyrządzali krzywdy.
Boże ubogich,
pomóż nam uratować opuszczonych i zapomnianych tej ziemi,
którzy znaczą tak wiele w Twoich oczach.
Ulecz nasze życie,
byśmy strzegli świata, a nie łupili go,
byśmy rozsiewali piękno,
a nie skażenie i zniszczenie.
Dotknij serc
tych, którzy szukają jedynie zysków
kosztem ubogich i ziemi.
Naucz nas odkrywania wartości każdej rzeczy,
kontemplowania w zadziwieniu,
uznania, że jesteśmy głęboko zjednoczeni
z każdym stworzeniem
w naszej pielgrzymce ku Twej nieskończonej światłości.
Dziękujemy, że jesteś z nami każdego dnia.
Wspieraj nas, prosimy, w naszych zmaganiach
na rzecz sprawiedliwości, miłości i pokoju.

__________________________

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 27 września 2020 r.

1. Dziękujemy za wspólne świętowanie naszego parafialnego odpustu, za pomoc w jego przygotowaniu i za wszelką pomoc przy naszej kaplicy!

2. Chcemy rozpocząć przygotowania do Pierwszej Komunii św. i bierzmowania – prosimy o zgłoszenia.

3. Przypominamy aktualny porządek nabożeństw: Msza św. w dni powszednie o godz. 18.30, a niedzielne Msze św. w sobotę o godz. 18.30 i w niedzielę o 9.00, 11.00 i 20.00. Spowiedź przed Mszą św. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek po Mszy św. (do godz. 20.00) oraz w piątek przed Mszą św. od godz. 18.00.

4. Od czwartku, przez cały miesiąc październik, zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w dni powszednie o godz. 18.00.

5. W przyszłą niedzielę, 4 października, będziemy obchodzić Niedzielę Świętego Franciszka – dzień modlitw za nasz wspólny dom Ziemię.

6. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych – zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do Kaplicy.

7. Przypominamy o rozpoczynających się Dniach patronalnych Białegostoku. Procesja z relikwiami bł. ks. Michała Sopoćki, z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego do Katedry, dziś o godz. 16.00. Msza św. w intencji mieszkańców Białegostoku w poniedziałek, 28 września, o godz. 18.00 w Katedrze. Więcej informacji na stronie internetowej archidiecezji.

8. Msza św. z okazji Archidiecezjalnego Dnia Eucharystii zostanie odprawiona w niedzielę, 4 października godz. 11.00 w Kolegiacie św. Antoniego w Sokółce. Mszy św. przewodniczyć będzie abp Tadeusz Wojda Metropolita Białostocki. Zapraszamy do uczestnictwa.

9. Dziś obchodzimy Dzień Migrantów i Uchodźców – pamiętajmy w modlitwie o doświadczających takiego losu. Przy wyjściu z kaplicy możemy złożyć ofiarę na pomoc ofiarom pożaru obozu dla uchodźców „Moria” na wyspie Lesbos.

10. Przy wyjściu z kaplicy można zaopatrzyć się w papierową Torbę Samarytankę przygotowaną przez Caritas. Należy ją zwrócić wypełnioną artykułami spożywczymi o długim terminie przydatności – najpóźniej do 15 października, do Parafii lub bezpośrednio do Centrum Pomocy Samarytanin (ul. Kolejowa 26A, Białystok).

__________________________

ODPUST KU CZCI ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, PATRONA PARAFII 20 września 2020 r.

1. Dziś podczas Mszy św. o godz. 11.00 świętujemy dzień naszego patrona św. Stanisława Kostki. Jest to również pierwsza rocznica utworzenia naszej parafii. Składamy dzięki Panu Bogu, wszystkim parafianom i przyjaciołom, którzy przez miniony rok współtworzyli naszą parafię! Po Mszy św. będziemy kontynuować świętowanie przed kaplicą przy kawie herbacie i ciastku.

2. Przypominamy aktualny porządek nabożeństw: Msza św. w dni powszednie o godz. 18.30, a niedzielne Msze św. w sobotę o godz. 18.30 i w niedzielę o godz. 9.00, 11.00 i 20.00. Spowiedź przed Mszą św. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek po Mszy św. (do godz. 20.00) oraz w piątek przed Mszą św. od godz. 18.00.

3. W sprawach kancelaryjnych prosimy przychodzić bezpośrednio po Mszy św.

4. Przypominamy, o możliwości przygotowania do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej – zainteresowanych prosimy o kontakt.

5. Ksiądz Arcybiskup zarządził przeprowadzenie zbiórki ofiar do puszek na pomoc ofiarom pożaru obozu dla uchodźców „Moria” na wyspie Lesbos. Zbiórkę przeprowadzimy w niedzielę 27 września br., która obchodzona jest jako Dzień Migrantów i Uchodźców.

6. Dni patronalne Białegostoku: procesja z relikwiami bł. ks. Michała Sopoćki, z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego do Katedry, odbędzie się w niedzielę 27 września o godz. 16.00. Procesję poprzedzi Msza św. o godz. 15.00. Msza św. w intencji mieszkańców Białegostoku, w Dniu Patrona miasta, bł. ks. Michała Sopoćki, będzie sprawowana w poniedziałek, 28 września, o godz. 18.00 w Katedrze białostockiej. Tego dnia będzie też miała miejsce całodzienna transmisja on-line wydarzeń pt. „Dzień z bł. Michałem Sopoćko Patronem Białegostoku” na kanale You Tube „ArchiBial Media”. Więcej informacji na stronie internetowej Archidiecezji.

7. Dziękujemy za wszelką pomoc w przygotowaniu odpustu. Dziękujemy również za stosowanie się do wymogów sanitarnych – zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do kaplicy.

__________________________

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 13 września 2020 r.

1. Do czwartku trwa nowenna przed świętem naszego patrona – św. Stanisława Kostki. Uroczystą Mszę św. odpustową odprawimy w niedzielę 20 września o godz. 11.00. Wszystkich którzy chcieliby włączyć się w przygotowania do uroczystości zapraszamy do kontaktu.

2. Przypominamy aktualny porządek nabożeństw: Msza św. w dni powszednie o godz. 18.30, a niedzielne Msze św. w sobotę o godz. 18.30 i w niedzielę o godz. 9.00, 11.00 i 20.00. Spowiedź przed Mszą św. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek po Mszy św. (do godz. 20.00) oraz w piątek przed Mszą św. od godz. 18.00.

3. W sprawach kancelaryjnych prosimy przychodzić bezpośrednio po Mszy św.

4. Jeśli w naszej wspólnocie parafialnej są osoby chętne do rozpoczęcia przygotowania do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej (zwłaszcza I Komunia św. oraz bierzmowanie) prosimy się zgłaszać.

5. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku prezentuje wystawę o Słudze Bożym kard. Stefanie Wyszyńskim, Prymasie Tysiąclecia, pt. „DZIECI MOJE UMIŁOWANE”. Ukazuje ona życie Prymasa od dzieciństwa aż do zakończenia posługi duszpasterskiej. Wystawa znajduje się na zapleczu Ołtarza Papieskiego przy dolnym kościele (Pl. bł. Michała Sopoćki 1).

6. Dziękujemy za wszelką pomoc w kaplicy. Dziękujemy również za stosowanie się do wymogów sanitarnych – zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do kaplicy.

7. Ofiary złożone dziś do puszki (przy wyjściu z kaplicy) zostaną przekazane na utrzymania Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

8. Przy wyjściu z kaplicy można się zaopatrzyć we wrześniowy numer „Dróg Miłosierdzia”, poświęcony patronowi Miasta Białegostoku, ks. Michałowi Sopoćce. Do każdego egzemplarza miesięcznika dołączona jest płyta z audiobookiem z jego „Wspomnieniami”. Jest to 10-godzinne nagranie tekstu osobistych zapisków ks. M. Sopoćki czytanych przez znanego aktora Adama Woronowicza.

__________________________

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 6 września 2020 r.

1. Przypominamy aktualny porządek nabożeństw: Msza św. w dni powszednie o godz. 18.30, a niedzielne Msze św. w sobotę o godz. 18.30 i w niedzielę o godz. o 9.00, 11.00 i 20.00. Spowiedź przed Mszą św. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek po Mszy św. (do godz. 20.00) oraz w piątek przed Mszą św. od godz. 18.00.

2. W sprawach kancelaryjnych prosimy przychodzić bezpośrednio po Mszy św. 

3. W środę 9 września rozpoczniemy nowennę przed świętem naszego patron św. Stanisława Kostki. Uroczystą Mszę św. odpustową odprawimy w niedzielę 20 września o godz. 11.00. Wszystkich którzy chcieliby włączyć się w przygotowania do uroczystości zapraszamy do kontaktu.

4. Bardzo dziękujemy za udział akcji Caritas „Tornister Pełen Uśmiechów”!

5. W tym roku Piesza Pielgrzymka z Krzyżami do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie w formie zorganizowanej nie odbędzie się. Zapraszamy do indywidualnego pielgrzymowania w sobotę 12 września. Msza św. w Świętej Wodzie będzie sprawowana o godz. 15.00.

6. Pielgrzymka parlamentarzystów oraz pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej Województwa Podlaskiego do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie odbędzie się w niedzielę 13 września i przebiegać będzie według następującego porządku:
» godz. 11.00 – modlitwa różańcowa,
» godz. 12.00 – Msza św. pod przewodnictwem bp. Henryka Ciereszki.
Dojazd do Świętej Wody we własnym zakresie. Zapraszamy do uczestnictwa.

7. Dziękujemy za wszelką pomoc w kaplicy. Dziękujemy również za stosowanie się do wymogów sanitarnych – zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do kaplicy.

8. Ofiary złożone dziś na tacę (przy wyjściu z kaplicy) zostaną przekazane na potrzeby archidiecezji. Przy wyjściu z kaplicy można się zaopatrzyć w najnowszy numer miesięcznika „Drogi Miłosierdzia”. Serdecznie zachęcamy do lektury!

__________________________

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 30 sierpnia 2020 r.

1. Dziękujemy serdecznie za troskę, której doświadczamy szczególnie w tym czasie oraz za wszelką pomoc w kaplicy (sprzątanie, dezynfekcja, dekoracja i in.). Dziękujemy również za stosowanie się do wymogów sanitarnych – zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do kaplicy.

2. W związku z zakończeniem okresu wakacyjnego wprowadzamy nowy porządek nabożeństw: Msza św. w dni powszednie o godz. 18.30, a niedzielne Msze św. w sobotę o godz. 18.30 i w niedzielę o godz. 9.00, 11.00 i 20.00. Spowiedź przed Mszą św. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek po Mszy św. (do godz. 20.00) oraz w piątek przed Mszą św. od godz. 18.00.

3. W sprawach kancelaryjnych prosimy przychodzić bezpośrednio po Mszy św. 

4. Msza św. z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej i obrony Białegostoku odprawiona zostanie we wtorek, 1 września, o godz. 18.00 w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji obrońców miasta i wszystkich poległych.

5. W ramach akcji Caritas „Tornister Pełen Uśmiechów” do końca sierpnia można zakupić tzw. „wyprawkę szkolną” czyli tornister i/lub przybory szkolne (zeszyty, długopisy, artykuły plastyczne), a następnie dostarczyć je do parafii lub biura Caritas przy ul. Warszawskiej 32. Można również dokonać wpłaty na konto białostockiej Caritas – nr dostępny na stronie www.caritas.bialystok.pl, z dopiskiem „Tornister”. Zebrane środki zostaną przekazane na zakup dodatkowych laptopów do nauki zdalnej dla dzieci z rodzin potrzebujących lub uzupełnienie tradycyjnych wyprawek.

6. Zachęcamy do indywidualnego pielgrzymowania do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie szczególnie 5 września. Msze św. dla pielgrzymów w Sanktuarium w Krypnie w sobotę, 5 września, będą odprawione o godz. 16.00 oraz 18.00. Istnieje również możliwość nawiedzenia Sanktuarium Matki Bożej od 5 do 8 września br.

__________________________

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 23 sierpnia 2020 r.

1. Przypominamy, że do końca sierpnia obowiązuje w naszej kaplicy wakacyjny porządek nabożeństw: Msza św. od poniedziałku do piątku o godz. 18.30, w niedzielę o godz. 9.00 i 11.00. Spowiedź przed Mszą św. W sprawach kancelaryjnych prosimy przychodzić bezpośrednio po Mszy św. 

2. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych – zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do kaplicy.

3. Przy wyjściu z kaplicy można zaopatrzyć się w książki i czasopisma związane z duchowością ignacjańską.

4. Dziękujemy serdecznie za wszelką pomoc w kaplicy.

5. Apostolstwo Trzeźwości naszej archidiecezji zaprasza na rekolekcje prowadzone przez oo. kapucynów z Zakroczymia, które odbędą się w parafii św. Kazimierza w Białymstoku 28-30 sierpnia oraz w parafii NMP Nieustającej Pomocy w Kozińcach 11-13 września. Obydwie serie rekolekcji rozpoczynają się w piątek Mszą św. o godz. 18.00.

6. Ruszyła 12. edycja corocznej akcji Caritas „Tornister Pełen Uśmiechów”, której celem jest wsparcie dzieci z potrzebujących rodzin u progu nowego roku szkolnego. Do końca sierpnia można zakupić tzw. „wyprawkę szkolną” czyli tornister i/lub przybory szkolne (zeszyty, długopisy, artykuły plastyczne), a następnie dostarczyć je do parafii lub biura Caritas przy ul. Warszawskiej 32 w Białymstoku. Można również dokonać wpłaty na konto białostockiej Caritas – nr dostępny na stronie www.caritas.bialystok.pl, z dopiskiem „Tornister”. Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane na zakup dodatkowych laptopów do nauki zdalnej dla dzieci z rodzin potrzebujących lub uzupełnienie tradycyjnych wyprawek.

7. Archidiecezjalna pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie w dotychczasowej formie niestety nie może się odbyć. Zachęcamy jednak do indywidualnego pielgrzymowania 5 września br., zarówno pieszego jak i za pomocą środków transportu, zachowując przy tym obowiązujące zasady bezpieczeństwa epidemicznego. Msze św. dla pielgrzymów w Sanktuarium w Krypnie w sobotę, 5 września, będą odprawione o godz. 16.00 i 18.00. Istnieje również możliwość nawiedzenia Sanktuarium Matki Bożej od 5 do 8 września br.

__________________________

XX NIEDZIELA ZWYKŁA 16 sierpnia 2020 r.

1. Dzisiejsza niedziela została ogłoszona przez Przewodniczącego Episkopatu Polski, Dniem Solidarności z mieszkańcami Bejrutu. Modlimy się za wszystkich, których dotknęła tragedia w Libanie, za zmarłych, rannych i pozbawionych dachu nad głową. Wszystkie datki składane dziś na tacę i do puszki zostaną przekazane za pośrednictwem Caritas na rzecz poszkodowanych i cierpiących mieszkańców Bejrutu.

2. Przypominamy, że do końca sierpnia w kaplicy obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw: Msza św. od poniedziałku do piątku o godz. 18.30, w niedzielę o godz. 9.00 i 11.00. Spowiedź przed Mszą św. W sprawach kancelaryjnych prosimy przychodzić bezpośrednio po Mszy św. 

3. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych – zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do kaplicy; dystrybutor płynu do dezynfekcji został umieszczony na ścianie pod tablicą ogłoszeń.

4. Msza św. w 100-lecie Bitwy Białostockiej oraz sowieckiego mordu na mieszkańcach Białegostoku będzie sprawowana w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego dziś o godz. 18.00. Zapraszamy wszystkich wiernych. Modlitwa i śpiew pieśni patriotycznych przy Krzyżu znajdującym się przy ul. Gen. Maczka odbędzie się o godz. 20.00.

5. Studium Teologii w Białymstoku zaprasza osoby, które chciałyby uczyć religii w szkołach, pogłębić wiedzę teologiczną potrzebną do posługi liderów wspólnot kościelnych, podjąć się doradztwa rodzinnego w parafialnych poradniach oraz wszystkich zainteresowanych. Szczegóły na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej: www.teologia.archibial.pl.

6. Dziękujemy serdecznie za pomoc w kaplicy: w sprzątaniu, dekorowaniu i innych pracach.

7. Przy wyjściu z kaplicy można zaopatrzyć się w książki i czasopisma. Zachęcamy do lektury!

__________________________

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 9 sierpnia 2020 r.

1. W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, przypada Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. o godz. 9.00 i 11.00. Z racji uroczystości sprzątanie kaplicy odbędzie się w piątek po Mszy św. Prosimy o pomoc i wsparcie! W piątek po Mszy św.można też przynieść kwiaty, zioła itp. do dekoracji kaplicy.

2. Przyszła niedziela, 16 sierpnia, została ogłoszona przez Przewodniczącego Episkopatu Polski, Dniem Solidarności z mieszkańcami Bejrutu. Będziemy modlić się za ofiary tragedii w Libanie i przeprowadzimy zbiórkę środków finansowych na rzecz poszkodowanych i cierpiących mieszkańców Bejrutu.

3. Przypominamy, że do końca sierpnia w kaplicy obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw: Msza św. od poniedziałku do piątku o godz. 18.30, w niedzielę o godz. 9.00 i 11.00. Spowiedź przed Mszą św. W sprawach kancelaryjnych prosimy przychodzić bezpośrednio po Mszy św. 

4. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych – zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do kaplicy; dystrybutor płynu do dezynfekcji został umieszczony na ścianie pod tablicą ogłoszeń. Po drugiej stronie w przedsionku zawisły zdjęcia z uroczystości św. Ignacego. Dziękujemy za to wspomnienie!

5. Msza św. w 100-lecie Bitwy Białostockiej oraz sowieckiego mordu na mieszkańcach Białegostoku będzie sprawowana w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w niedzielę 16 sierpnia o godz. 18.00. Zapraszamy wszystkich wiernych. Modlitwa i śpiew pieśni patriotycznych przy Krzyżu znajdującym się przy ul. Gen. Maczka odbędzie się tego samego wieczoru o godz. 20.00.

6. Dziękujemy serdecznie za pomoc w kaplicy: w sprzątaniu, dekorowaniu i innych pracach. Dziękujemy też za wsparcie finansowe – ofiary na tacę można złożyć przy wyjściu z kaplicy. Również przy wyjściu z kaplicy można zaopatrzyć się w książki i czasopisma. Zachęcamy do lektury!

__________________________

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 2 sierpnia 2020 r.

1. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy włączyli się w obchody uroczystości św. Ignacego Loyoli oraz za pomoc w kaplicy: w sprzątaniu, dekorowaniu i innych pracach.

2. Przy wyjściu z kaplicy można zaopatrzyć się w książki i czasopisma związane z duchowością ignacjańską.

3. Przypominamy, że do końca sierpnia obowiązuje w naszej kaplicy wakacyjny porządek nabożeństw: Msza św. od poniedziałku do piątku o godz. 18.30, w niedzielę o godz. 9.00 i 11.00. Spowiedź przed Mszą św. W sprawach kancelaryjnych prosimy przychodzić bezpośrednio po Mszy św. 

4. Dziękujemy za stosowanie się do wymogów sanitarnych – zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do kaplicy.

5. W tym tygodniu w czwartek, 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego.

6. Na tablicy ogłoszeń można przeczytać Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji oraz komunikat dotyczący 28. Ekumenicznej Pieszej Pielgrzymki z Białegostoku do Wilna. W tym roku z racji na stan pandemii pielgrzymka w tradycyjnej formie się nie odbędzie – przez teren Wileńszczyzny przejdzie delegacja. Wszystkich pielgrzymów zachęcamy do duchowego pielgrzymowania. Szczegóły na stronie internetowej pielgrzymki wilenska.bialystok.pl; tam również informacje dotyczące autokarowego wyjazdu do Wilna 24 sierpnia

7. Parafia Matki Miłosierdzia zaprasza na Procesję Wodną, która wyruszy 15 sierpnia z Nowodworców do Wasilkowa. Zapisy dla tych, którzy chcą wypożyczyć kajak. Można przyjść z własnym sprzętem pływającym.

__________________________

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 26 lipca 2020 r.

1. W najbliższy piątek, 31 lipca, kościół wspomina św. Ignacego z Loyoli. W naszej parafii jest to uroczystość. Po Mszy św. zapraszamy na wspólne świętowanie przed kaplicą.

2. Przypominamy, że do końca sierpnia obowiązuje w naszej kaplicy wakacyjny porządek nabożeństw: Msza św. od poniedziałku do piątku o godz. 18.30, w niedzielę o godz. 9.00 i 11.00. Spowiedź przed Mszą św. W sprawach kancelaryjnych prosimy przychodzić bezpośrednio po Mszy św. 

3. W dalszym ciągu prosimy o stosowanie się do wymogów sanitarnych szczególnie o zakrywanie ust i nosa oraz o dezynfekcję rąk przy wejściu do kaplicy.

4. Przy wyjściu z kaplicy można zaopatrzyć się w wakacyjny numer „Dróg Miłosierdzia”. Znajdziemy w nim artykuły poświęcone przypadającej w sierpniu setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą oraz wiele innych interesujących treści.

5. Na tablicy ogłoszeń można przeczytać Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2020. Zachęcamy wszystkich, aby w miesiącu sierpniu podjęli decyzję o dobrowolnej abstynencji od alkoholu.

6. Dziękujemy serdecznie za wszelką pomoc w kaplicy: w sprzątaniu, dekorowaniu i innych pracach.

__________________________

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 19 lipca 2020 r.

1. W tym tygodniu w środę przypada święto św. Marii Magdaleny, a w czwartek św. Brygidy.

2. Przypominamy, że do końca sierpnia obowiązuje w naszej kaplicy wakacyjny porządek nabożeństw: Msza św. od poniedziałku do piątku o godz. 18.30, w niedzielę o godz. 9.00 i 11.00. Spowiedź przed Mszą św. W sprawach kancelaryjnych prosimy przychodzić bezpośrednio po Mszy św. 

3. W dalszym ciągu prosimy o stosowanie się do wymogów sanitarnych szczególnie o zakrywanie ust i nosa oraz o dezynfekcję rąk przy wejściu do kaplicy.

4. Dostępny jest jeszcze lipcowo-sierpniowy numer „Dróg Miłosierdzia”. Pomocą w dobrym przeżyciu urlopów i wakacji będą teksty zamieszczone w miesięczniku, ukazujące, jak Bóg przemawia w ciszy, podczas odpoczynku oraz przez piękno przyrody. Pomocą w tym mogą być również rozważania do niedzielnych i świątecznych Ewangelii.

5. Dziękujemy serdecznie za wszelką pomoc w kaplicy: w sprzątaniu, dekorowaniu i innych pracach.

__________________________

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 12 lipca 2020 r.

1. Przypominamy, że do końca sierpnia obowiązuje w naszej kaplicy wakacyjny porządek nabożeństw: Msza św. od poniedziałku do piątku o godz. 18.30, w niedzielę o godz. 9.00 i 11.00. Spowiedź przed Mszą św. W sprawach kancelaryjnych prosimy przychodzić bezpośrednio po Mszy św. 

2. W dalszym ciągu prosimy o stosowanie się do wymogów sanitarnych szczególnie o zakrywanie ust i nosa oraz o dezynfekcję rąk przy wejściu do kaplicy.

3. Przy wyjściu z kaplicy można zaopatrzyć się w wakacyjny numer „Dróg Miłosierdzia”. Znajdziemy w nim artykuły poświęcone przypadającej w sierpniu setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą oraz wiele innych interesujących treści.

4. Dziękujemy serdecznie za wszelką pomoc w kaplicy: w sprzątaniu, dekorowaniu i innych pracach.

__________________________

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 5 lipca 2020 r.

1. Wszystkim wyjeżdżającym na wakacje życzymy dobrego wypoczynku!

2. Przypominamy, że do końca sierpnia obowiązuje w naszej kaplicy wakacyjny porządek nabożeństw: Msza św. od poniedziałku do piątku o godz. 18.30, w niedzielę o 9.00 i 11.00. Spowiedź przed Mszą św. W sprawach kancelaryjnych prosimy przychodzić bezpośrednio po Mszy św. 

3. Ofiary złożone dziś na tacę zostaną przeznaczone na potrzeby kurii archidiecezjalnej w Białymstoku.

4. W dalszym ciągu prosimy o stosowanie się do wymogów sanitarnych szczególnie o zakrywanie ust i nosa oraz za dezynfekcję rąk przy wejściu do kaplicy.

5. Ukazał się lipcowo-sierpniowy, podwójny numer „Dróg Miłosierdzia”, poświęcony w głównej mierze przypadającej w sierpniu setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą. Można się w niego zaopatrzyć przy wyjściu z kaplicy.

6. Dziękujemy serdecznie za wszelką pomoc w kaplicy: w sprzątaniu, dekorowaniu i innych pracach.

__________________________

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 28 czerwca 2020 r.

1. W tym tygodniu w poniedziałek przypada uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Ofiary złożone w tym dniu zostaną przekazane Stolicy Świętej (tzw. świętopietrze).

2. We wtorek ostatnie nabożeństwo czerwcowe w naszej kaplicy o godz. 18.10.

3. Od środy 1 lipca do końca sierpnia będzie obowiązywał wakacyjny porządek nabożeństw: Msza św. od poniedziałku do piątku o godz. 18.30, w niedzielę o 9.00 i 11.00. Spowiedź przed Mszą św. W sprawach kancelaryjnych prosimy przychodzić bezpośrednio po Mszy św. 

4. W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca, spowiedź od godz. 18.00.

5. W najbliższą niedzielę ofiary zebrane na tacę zostaną przeznaczone na potrzeby kurii archidiecezjalnej w Białymstoku.

6. W dalszym ciągu prosimy o stosowanie się do wymogów sanitarnych, szczególnie o zakrywanie ust i nosa oraz za dezynfekcję rąk przy wejściu do kaplicy.

7. Dostępny jest jeszcze czerwcowy numer „Dróg Miłosierdzia”, którego głównym tematem jest nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Polecamy artykuły poświęcone sercu ludzkiemu jako miejscu spotkania z Bogiem, historii kultu oraz litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

8. Dziękujemy serdecznie za wszelką pomoc w kaplicy: w sprzątaniu, dekorowaniu i innych pracach.

__________________________

NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 7 czerwca 2020 r.

1. Dzieci z naszej parafii przystąpią dziś do Pierwszej Komunii Świętej.

2. Przez cały miesiąc czerwiec modlimy się Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej kaplicy codziennie o godz. 18.10.

3. W tym tygodniu w czwartek przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze św. o godz. 9.00 i 11.00. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość adoracji pomiędzy Mszami św. i od godz. 12.00 do nabożeństwa czerwcowego o godz. 18.10. Na naszej stronie na Facebook’u będziemy mogli się zapisać, tak by prze cały czas trwała adoracja. W pozostałe dni tygodnia adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30 i Msza św. o godz. 18.30, w niedzielę o godz. 9.00 i 11.00.

4. Zawieszamy transmisje codziennych Mszy św. dziękując wszystkim, którzy tą drogą z nami się łączyli. Nadal będziemy transmitować Msze św. o godz 11.00 w niedziele i uroczystości.

5. W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tacę (która znajduje się przy wyjściu z kaplicy) zostaną przeznaczone na potrzeby Seminarium Duchownego w Białymstoku oraz Seminarium Zakonnego.

6. Dziękujemy serdecznie za wszelką pomoc w kaplicy: w sprzątaniu, dekorowaniu i innych pracach. Od Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia otrzymaliśmy ławki kościelne, będziemy je przewozić do kaplicy w poniedziałek lub wtorek. Gdyby ktoś mógł i chciał pomóc w ich załadunku (wyjazd na pół dnia) lub rozładunku tu w kaplicy to prosimy o pozostawienie kontaktu do siebie.

7. Dziękujemy również za cierpliwość i stosowanie się do wymogów sanitarnych, szczególnie za zakrywanie ust i nosa oraz za dezynfekcję rąk przy wejściu do kaplicy.

8. Ukazał się kolejny numer „Dróg Miłosierdzia”, którego głównym tematem jest nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Polecamy artykuły poświęcone sercu ludzkiemu jako miejscu spotkania z Bogiem, historii kultu oraz litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

__________________________

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 31 maja 2020 r.

1. W poniedziałek rozpoczyna się miesiąc czerwiec, poświęcony w sposób szczególny Sercu Jezusowemu. Nabożeństwa czerwcowe będą odbywać się w naszej kaplicy codziennie o godz. 18.10.

2. W najbliższy poniedziałek w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu Wspólnota Życia Chrześcijańskiego poprowadzi medytację ignacjańską, początek o godz. 17.30.

3. W tym tygodniu w poniedziałek przypada święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, a w czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to również Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów, pamiętajmy w naszych modlitwach o tej intencji.

4. Porządek nabożeństw w tym tygodniu: adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie o godz. 17.30. Msza święta od poniedziałku do piątku o godz. 18.30. Niedzielne Msze święte w sobotę o godz. 18.30 i w niedzielę o godz. 9.00 i 11.00.

5. Spowiedź w tym tygodniu od godz. 17.30 do 18.00.

6. W niedzielę 7 czerwca o godz. 15.00 dzieci z naszej parafii przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej. Pamiętajmy o nich w modlitwie.

7. Ksiadz Arcybiskup w najnowszym zarządzeniu związanym z epidemią zachęca gorąco do ponownego podjęcia regularnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. „Zniesienie limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach daje możliwość udziału w liturgii wiernym z zachowaniem jednak dystansu dwóch metrów i obowiązku zakrywania ust i nosa”. Równocześnie ks. Arcybiskup przedłużył dyspensę od niedzielnego obowiązku uczestnictwa we Mszy św. na okres do końca czerwca br. dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura), bądź przebywających w kwarantannie.

__________________________

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 24 maja 2020 r.

1. Do końca maja modlimy się litanią do Matki Bożej o godz. 18.10.

2. W najbliższą niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Przez cały tydzień będziemy modlić się Nowenną do Ducha Świętego w czasie nabożeństwa majowego.

3. Porządek nabożeństw w tym tygodniu: adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie o godz. 17.30. Msza św. od poniedziałku do piątku o godz. 18.30. Niedzielne Msze św. w sobotę o 18.30 i w niedzielę o 9.00 i 11.00.

4. Spowiedź w tym tygodniu od godz. 17.30 do 18.00.

5. Przypominamy, że Ksiądz Arcybiskup przedłużył dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zachęcamy do uczestniczenia we Mszy św. transmitowanej przez środki społecznego przekazu.

6. Zgodnie z nowymi przepisami państwowymi w naszej kaplicy może przebywać na raz 27 osób. Prosimy o zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie odpowiedniej odległości (min. 2 m). Dziękujemy za cierpliwość i jeśli chodzi o wymogi sanitarne i wynikające z nich obostrzenia.

7. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja o inicjatywie „Zranieni w Kościele”. Jest to telefon wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie we wspólnocie Kościoła. Wszystkie osoby w ten sposób zranione, potrzebujące wysłuchania, rady i wsparcia zachęcamy do skorzystania z tej anonimowej, bezpłatnej i profesjonalnej pomocy.

__________________________

VI NIEDZIELA WIELKANOCY, 17 maja 2020 r.

1. Do końca maja modlimy się litanią do Matki Bożej o godz. 18.10.

2. W tym tygodniu przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Dziękujmy Panu Bogu za jego posługę w Kościele w naszych modlitwach. Jest wiele inicjatyw upamiętniających tą rocznicę.

3. Porządek nabożeństw w tym tygodniu: adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie o godz. 17.30. Msza św. od poniedziałku do piątku o godz. 18.30. Niedzielne Msze św. w sobotę o godz. 18.30 i w niedzielę o 9.00 i 11.00.

4. Spowiedź w tym tygodniu od godz. 17.30 do 18.00.

5. Przypominamy, że Ksiądz Arcybiskup przedłużył dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zachęcamy do uczestniczenia we Mszy św. transmitowanej przez środki społecznego przekazu.

6. Zgodnie z nowymi przepisami państwowymi w naszej kaplicy może przebywać na raz 27 osób. Prosimy o zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie odpowiedniej odległości (min. 2 m). Dziękujemy za cierpliwość i jeśli chodzi o wymogi sanitarne i wynikające z nich obostrzenia.

7. Dziękujemy za pomoc w porządkowaniu i upiększaniu naszej kaplicy! Gdyby ktoś chciał przynieść do kaplicy kwiaty z działki czy ogrodu to można to zrobić w piątek po wieczornej Mszy św. lub w sobotę o godz. 10.00.

8. Zapraszamy do wzięcia udziału w dziesięciodniowych internetowych rekolekcjach pt.: „Zrodzeni na nowo”, które poprowadzą nas drogą uczniów Jezusa oczekujących na Zesłanie Ducha Świętego. Czas rekolekcji to czas osobistej modlitwy i refleksji. Uczestnicy będą dostawali e-mailem dokładną instrukcję jak należy się modlić. Zapisy do 20 maja:

http://www.eccc.pl/programy-i-zapisy/rekolekcje/zrodzeni-na-nowo

__________________________

V NIEDZIELA WIELKANOCY, 10 maja 2020 r.

1. Przez cały maj – tradycyjnie poświęcony Maryi – w naszej kaplicy modlimy się litanią do Matki Bożej o godz. 18.10.

2. W tym tygodniu przypada: w środę wspomnienie MB Fatimskiej, w czwartek święto św. Macieja, a w sobotę święto św. Andrzeja Boboli.

3. Ksiądz abp Tadeusz Wojda gorąco zachęca, abyśmy podjęli inicjatywę Papieża Franciszka, aby czwartek 14 maja 2020 roku był dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa. Do modlitwy w podanej intencji włączą się również przedstawiciele różnych religii na świecie zgodnie z własną wiara i tradycją.

4. Porządek nabożeństw w tym tygodniu: adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie o godz. 17.30. Msza św. od poniedziałku do piątku o godz. 18.30. Niedzielne Msze św. w sobotę o godz. 18.30 i w niedzielę o 9.00 i 11.00.

5. Spowiedź pół godziny przed Mszą św.

6. Przypominamy że Ksiądz Arcybiskup przedłużył dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zachęcamy do uczestniczenia we Mszy św. transmitowanej przez środki społecznego przekazu.

7. Przypominamy, że zgodnie z przepisami państwowymi i zarządzeniem Księdza Arcybiskupa w naszej kaplicy może przebywać na raz 18 osób. Prosimy o zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie odpowiedniej odległości (min. 2 m). Dziękujemy za cierpliwość i jeśli chodzi o wymogi sanitarne i wynikające z nich obostrzenia.

8. Dziękujemy za pomoc w porządkowaniu kaplicy i za wsparcie!

9. Przy wejściu do kaplicy są dostępne „Drogi Miłosierdzia”. Majowy numer poświęcony jest 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Polecamy świadectwo naszego abp. Tadeusza Wojdy. Prosimy o pomoc w przekazaniu miesięcznika osobom, które nie mogą go nabyć osobiście.

__________________________

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA 3 maja 2020 r.

1. Rozpoczęliśmy miesiąc maj – tradycyjnie poświęcony Maryi. W naszej kaplicy modlimy się litanią do Matki Bożej o godz. 18.10.

2. Porządek nabożeństw w tym tygodniu: adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie o godz. 17.30. Msza święta od poniedziałku do piątku o godz. 18.30. Niedzielne Msze święte w sobotę o godz. 18.30 i w niedzielę o godz. 9.00 i 11.00.

3. Spowiedź pół godziny przed Mszą świętą.

4. Przypominamy że Ksiądz Arcybiskup przedłużył dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zachęcamy w związku z tym do uczestniczenia we Mszy św. transmitowanej przez środki społecznego przekazu.

5. Przypominamy również że zgodnie z przepisami państwowymi i zarządzeniem Księdza Arcybiskupa w naszej kaplicy może przebywać na raz 18 osób. Przebywający w kaplicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania odpowiedniej odległości (min. 2 m). Obowiązek ten nie dotyczy celebransa w czasie sprawowania liturgii.

6. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość jeśli chodzi o wymogi sanitarne i wynikające z nich obostrzenia.

7. Dziękujemy też za dekorację w kaplicy. W oknie został umieszczony obraz Matki Bożej by pomóc w modlitwie tym, którzy w ciągu dnia będą przechodzić koło naszej kaplicy.

8. Ukazał się majowy numer „Dróg Miłosierdzia”, którego tematem przewodnim jest obchodzona w tym miesiącu 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Polecamy świadectwo naszego abpa Tadeusza Wojdy, który w czasie pontyfikatu Papieża Polaka studiował i pracował w Rzymie. Prosimy również naszych Czytelników o pomoc w nabyciu „Dróg Miłosierdzia” osobom, które w obecnej sytuacji nie mogą tego uczynić osobiście, a które w swych domach bardzo na nie czekają.

__________________________

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 26 kwietnia 2020 r.

1. W tym tygodniu rozpoczniemy miesiąc maj – tradycyjnie poświęcony Maryi. Będziemy modlić się w tym czasie Litanią do Matki Bożej, codziennie o godz. 18.10.

2. Ponieważ 3 maja przypada w tym roku w niedzielę, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski została przeniesiona na sobotę 2 maja. Msza święta o godzinie 18.30.

3. Porządek nabożeństw w tym tygodniu: adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie o godz. 17.30. Msza święta od poniedziałku do piątku o godz. 18.30. Niedzielne Msze święte w sobotę o godz. 18.30 i w niedzielę o godz. 9.00 i 11.00.

4. Spowiedź pół godziny przed Mszą świętą.

5. Przypominamy że Ksiądz Arcybiskup przedłużył dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zachęcamy w związku z tym do uczestniczenia we Mszy św. transmitowanej przez środki społecznego przekazu.

6. Przypominamy również że zgodnie z przepisami państwowymi i zarządzeniem Księdza Arcybiskupa w naszej kaplicy może przebywać na raz 18 osób. Przebywający w kaplicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania odpowiedniej odległości (min. 2 m). Obowiązek ten nie dotyczy celebransa w czasie sprawowania liturgii.

7. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość jeśli chodzi o wymogi sanitarne i wynikające z nich obostrzenia.

__________________________

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 19 kwietnia 2020 r.

1. Dziś w kościele przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy do modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia i do powierzania Bogu wszystkich spraw, zwłaszcza tych najtrudniejszych.

2. Ksiądz Arcybiskup wydał nowe zarządzenie w związku ze stanem epidemii. Do dnia 11 maja 2020 r. została przedłużona dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zachęcamy w związku z tym do uczestniczenia we Mszy św. transmitowanej przez środki społecznego przekazu.

3. Ks. Arcybiskup ogłosił również nowe zasady dotyczące ilości osób w kościołach i kaplicach. „Ilość osób biorących udział w liturgii powinna być ustalona zgodnie z metrażem powierzchni kościoła, biorąc pod uwagę 1 osobę na 15m2. Uczestnicy zgromadzeń liturgicznych mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania odpowiedniej odległości (min. 2 m). Obowiązek ten nie dotyczy celebransa (…). W innych przestrzeniach posługi duszpasterskiej np. przyjmowanie interesantów w kancelarii kapłana obowiązuje zakrywanie ust i nosa.” W praktyce oznacza to, że w naszej kaplicy może przebywać na raz 18 osób. Wszystkich prosimy o używanie maseczek.

4. Porządek nabożeństw w tym tygodniu: adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie o godz. 17.30. Msza św. od poniedziałku do piątku o godz. 18.30. Niedzielne Msze św. w sobotę o godz. 18.30 i w niedzielę o godz. 9.00 i 11.00.

5. Spowiedź pół godziny przed Mszą świętą przed kaplicą lub w salce parafialnej.

6. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość jeśli chodzi o wymogi sanitarne i wynikające z nich obostrzenia.

__________________________

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 12 kwietnia 2020 r.

Siostry i Bracia!
W Wielkanoc, którą przeżywamy dziś inaczej niż zwykle przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia i modlitwę. Niech Pan Bóg ożywia nadzieję, która rodzi się z  Dobrej Nowiny: Jezus zmartwychwstał i żyje na zawsze bliski nam! Pan prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

1. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przeżywali z nami Triduum Paschalne, a w sposób szczególny dziękuję tym, którzy aktywnie włączyli się w jego przygotowanie i przeprowadzenie: wszystkim, którzy przyczynili się do tak pięknego udekorowania naszej kaplicy, wszystkim, którzy zadbali o oprawę liturgiczną oraz muzyczną naszych celebracji. Niech Pan Bóg Wam wynagrodzi!

2. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. o godz. 9.00 i 11.00. W kolejne dni Oktawy Wielkanocy wracamy do codziennego porządku nabożeństw: adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30 i Msza św. o godz. 18.30. Ze względu na ograniczenia liczbę osób, które mogą przebywać w kaplicy transmitujemy na naszym profilu Facebookowym nie tylko Mszę  św. niedzielną (o godz. 11.00), ale również od poniedziałku do piątku o godz. 18.30.

3. Przez cały tydzień trwa Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego, zachęcamy do osobistej modlitwy. W kaplicy będziemy odmawiać nowennę codziennie o godz. 18.10.

4. Z racji oktawy Wielkanocy w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5. Ukazał się nowy, kwietniowy numer „Dróg Miłosierdzia”. Można go czytać bądź pobrać (bezpłatnie) ze strony http://dm.archibial.pl/pdf/dm116.pdf. Tematyka numeru nawiązuje do Świąt Wielkanocnych, Niedzieli Miłosierdzia, a także bieżącej sytuacji w świecie, związanej z epidemią koronowirusa. Zachęcamy do lektury.

6. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość jeśli chodzi o wymogi sanitarne i wynikające z nich obostrzenia.

__________________________

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 5 kwietnia 2020 r.

1. Dziś rozpoczynamy Wielki Tydzień w czasie którego będziemy świętować najważniejsze tajemnice naszej wiary.

2. Porządek nabożeństw:

» Niedziela Palmowa: Msza św. o godz. 9.00 i 11.00 (transmitowana). Nie ma poświęcenia palm.
» Codziennie do środy: adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.30 do 18.30. Msza św. o godz. 18.30 (transmitowana). Możliwość spowiedzi przed Mszą św.
» Wielki Czwartek: Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.30, następnie możliwość adoracji do godz. 21.00 (w tym czasie możliwa jest spowiedź i Komunia święta)
» Wielki Piątek: Droga Krzyżowa o godz. 11.00, Liturgia Męki Pańskiej o godz. 15.00, Gorzkie Żale o godz. 19.00. Możliwość adoracji od godz. 16.30 do 19.00.
» Wielka Sobota: Jutrznia o godz. 9.00 do 14.00.
» Wigilia Paschalna o godz. 20.00
UWAGA, nie ma poświęcenia pokarmów w kaplicy – na naszych stronach internetowych formuła błogosławieństwa, którą można posłużyć się w domu.

3. W Niedzielę Wielkanocną i w Poniedziałek Wielkanocny Msze święte o godzinie 9.00 i 11.00

4. Zachęcamy, aby korzystać z dyspensy ks. Arcybiskupa i przeżywać Liturgię we własnym domu. W związku z sytuacją we Mszy św. i innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem powinny to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Łączyć się duchowo możemy dzięki transmisji Mszy św. przez środki społecznego przekazu oraz Internet. Msze święte i nabożeństwa będziemy transmitować na Facebooku naszej parafii.

5. Ksiądz Arcybiskup przypomina, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie, przynosi także przebaczenie grzechów śmiertelnych. Ma on jednak zawierać w sobie mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe.

6. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość – sytuacja wciąż się zmienia. W najbliższych dniach będziemy publikowali aktualne informacje.

__________________________

Niedziela 29 marca 2020 r.

1. Drodzy Parafianie! Wobec trudnej sytuacji epidemii pozostajemy wspólnotą mimo że na odległość. Zachęcamy serdecznie do modlitwy za siebie nawzajem, w intencji chorych oraz tych którzy nimi się opiekują. Zachęcamy szczególnie do modlitwy w domu na różańcu o godzinie 20.30 jak o to proszą księża biskupi. Bądźmy też szczególnie uważni – może ktoś potrzebuje naszej pomocy, choćby w zakupach. Gdybyśmy jako parafia mogli pomóc to prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, gdyby była potrzebna rozmowa czy spowiedź to jesteśmy do waszej dyspozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego czy mailowego, umówimy termin.

2. Ksiądz abp Tadeusz Wojda przedłużył dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 19 kwietnia br. Od dnia 25 marca w każdej Mszy św. lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem, oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, powinny to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Zachęcamy, aby świętować niedzielę przez osobistą i rodzinną modlitwę. Łączyć się duchowo możemy dzięki transmisji Mszy św. przez środki społecznego przekazu oraz Internet. Niedzielną Mszę św. o godz. 11.00 będziemy transmitować na Facebooku naszej parafii.

3. Ksiądz Arcybiskup przypomina, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie, przynosi także przebaczenie grzechów śmiertelnych. Ma on jednak zawierać w sobie mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe.

4. Tymczasowy Porządek nabożeństw: niedzielne Msze św. w sobotę o godz. 18.30 i w niedzielę o godzinie 9.00 i 11.00. Od poniedziałku do piątku Msza św. o godz. 18.30 (transmitowana). Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.30 do 18.30. Spowiedź przed Mszą św.

5. Piątkowa Droga Krzyżowa o godz. 18.00 będzie również transmitowana na naszej stronie na Facebooku.

6. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość – sytuacja wciąż się zmienia. W najbliższych dniach będziemy publikowali informacje dotyczące Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych.

__________________________

Niedziela 22 marca 2020 r.

1. Drodzy Parafianie i przyjaciele naszej wspólnoty parafialnej. Wobec trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji zagrożenia epidemią jesteśmy razem jako wspólnota mimo że w zachowujemy fizyczny dystans. Zachęcamy serdecznie do modlitwy za siebie nawzajem, w intencji chorych oraz tych którzy nimi się opiekują. Zachęcamy szczególnie do modlitwy w domu na różańcu o godz. 20.30 jak o to proszą księża biskupi. Bądźmy też szczególnie uważni – może ktoś potrzebuje naszej pomocy, choćby w zakupach. Gdybyśmy jako parafia mogli pomóc to prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

2. Przypominamy, że ks. abp Tadeusz Wojda ograniczył możliwość uczestnictwa wiernych w Mszach św. (w niedziele i w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną, a w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, może brać udział maksymalnie 50 osób. Równocześnie Ksiądz Arcybiskup udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do 29 marca. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Zachęcamy, aby świętować niedzielę przez osobistą i rodzinną modlitwę. Łączyć się duchowo możemy dzięki transmisji Mszy św. przez środki społecznego przekazu oraz Internet. Niedzielną Mszę św. o godz. 11.00 będziemy transmitować na Facebooku naszej parafii.

3. Tymczasowy Porządek nabożeństw: w dzisiejszą niedzielę Msze św. o godz. 9.00, 11.00 i 18.30. Msza św. o godz. 11.00 będzie transmitowana na naszej stronie na Facebooku. Od poniedziałku do piątku Msza święta o godz. 18.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.30 do 18.30. Spowiedź pół godziny przed Mszą św. Piątkowa Droga Krzyżowa o godz. 18.00 będzie również transmitowana na Facebooku. Za tydzień (29 marca) niedzielne Msze św. odprawimy w sobotę o godz. 18.30 oraz w niedzielę o godz. 9.00, 11.00.

4. Przypominamy:
Spotkania wszystkich grup parafialnych zostały odwołane.
Zajmujemy miejsca w kaplicy zgodnie z zaleceniami zachowując odległość 1,5 m. od siebie nawzajem.
Komunię św. przyjmujemy na rękę. Komunię św. należy spożyć zaraz po jej otrzymaniu. Księża rozdający Komunię św. zachowują szczególne środki ostrożności i higieny.
Znaku pokoju przekazujemy przez skinienie głową – serdeczny uśmiech wystarczy.

5. Dziękujemy bardzo serdecznie za porządki w kaplicy oraz za włączanie się posługę liturgiczną!

6. Zachęcamy do włączania się w akcję „wiosna w domu i w kaplicy”. Dziś po Mszy św. rozdajemy zestawy do domowej uprawy owsa. Wyhodowanym w naszych domach owsem udekorujemy kaplicę na Wielkanoc.

__________________________

Niedziela 15 marca 2020 r.

1. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym ks. abp Tadeusz Wojda wydał zarządzenie w którym czytamy między innymi: „Jesteśmy w obliczu próby, która wymaga od nas wszystkich wielkiej dojrzałości i najwyższej odpowiedzialności. (…) Usilnie proszę wszystkich o głęboką modlitwę osobistą oraz o zachęcanie siebie nawzajem do wytrwałej modlitwy, nawrócenia serca przez sakrament pojednania, adorację Najświętszego Sakramentu.
Z racji na najnowsze dyspozycje Władz Państwowych, ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych w Mszach św. (w niedziele i w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną, a w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach, może brać udział maksymalnie 50 osób”. Zachęcamy do lektury całego dokumentu.

2. Ksiądz Arcybiskup udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do 29 marca. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie gorąco zachęcamy, aby trwać na osobistej i rodzinnej modlitwie w łączności ze wspólnotą Kościoła.

3. W dzisiejszą niedzielę dodatkowe Msza św. o godz. 9.00 i 18.30. Msza św. o godz. 11.00 będzie sprawowana normalnie i transmitowana na naszej stronie na Facebooku. Od poniedziałku do piątku Msza św. o godz. 18.30. Spowiedź pół godziny przed Mszą św. Piątkowa Droga Krzyżowa o godz. 18.00 będzie również transmitowana na Facebooku.

4. Spotkania wszystkich grup parafialnych zostały odwołane do 25 marca, nie będą też odbywać się katechezy dla dzieci w czasie homilii.

5. Dla chętnych udzielamy Komunii św. poza Mszą św. – wystarczy umówić się telefonicznie.

6. Prosimy o przekazywanie znaku pokoju przez skinienie głową – serdeczny uśmiech wystarczy.

7. Zachęcamy, by w najbliższym czasie Komunię św. przyjmować na rękę. Komunię św. należy spożyć zaraz po jej otrzymaniu. Księża rozdający Komunię św. zachowują szczególne środki ostrożności i higieny.

8. Przypominamy także o możliwości Komunii Świętej duchowej, o której Sobór Trydencki poucza, że jej skutki są takie same jak normalne przyjęcie komunii, gdy jest się w stanie łaski uświęcającej. Łączyć się duchowo możemy dzięki transmisji Mszy św. przez środki społecznego przekazu oraz Internet. Niedzielną Mszę świętą o godzinie 11.00 będziemy transmitować na Facebooku naszej parafii.

9. Dziękujemy bardzo serdecznie za porządki w kaplicy oraz za włączanie się posługę liturgiczną!

__________________________

Niedziela 8 marca 2020 r.

1. W dzień kobiet wszystkim Paniom składamy serdeczne życzenia.

2. Przypominamy o próbach chóru w poniedziałki po Mszy św. oraz zajęciach sportowych w piątki o godz. 20.00. Serdecznie zapraszamy!

3. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki Wielkiego Postu o godz. 18.00. Dzieci zapraszamy z lampionami!

4. Dziś po Mszy św. odbędzie się kiermasz ciast oraz zbiórka do puszek na rzecz Pogotowia Opiekuńczego „Opoka” z Wasilkowa w ramach ogólnopolskiej Kampanii dobroczynnej „Kilometry Dobra”. „Opoka” prowadzona przez Siostry Terezjanki zbiera fundusze na wykończenie klatki schodowej z uwzględnieniem windy oraz przepisów przeciw pożarowych. Bez tej modernizacji i rozbudowy budynku placówka nie mogłaby dalej funkcjonować i nieść pomocy dzieciom. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy. Więcej informacji na https://opoka.terezjanki.com/ oraz www.kilometrydobra.pl (wyszukać Wasilków).

5. UROCZYSTOŚCI DZIĘKCZYNNE ZA OCALENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU w 31. rocznicę katastrofy pociągu przewożącego chlor, odbędą się w poniedziałek 9 marca o godz. 16.30. Rozpoczęcie przy Krzyżu w miejscu katastrofy przy ul. Poleskiej. Następnie procesja od Krzyża do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Msza św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego o godz. 18.00 pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa.

6. Ukazał się marcowy numeru „Dróg Miłosierdzia”, który może być wspaniałą pomocą w przeżywaniu Wielkiego Postu. Znajdziemy w nim artykuł o sakramencie pojednania oraz tekst o wielkopostnych wyzwaniach: poście, modlitwie i jałmużnie.

7. W tym tygodniu 7. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową obchodzi Papież Franciszek. Z tej okazji polecamy artykuł zachęcający do modlitwy za niego, wsłuchiwania się w jego nauczanie i wcielania jego słów w życie. Zapraszamy do lektury!

8. Przypominamy, że istnieje możliwość korzystania z nieodpłatnej pomocy psychologicznej, udzielanej w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy ul. Polnej 1/4C w Wasilkowie. Dyżur psychologa w poniedziałki i środy w godz. 17.00-19.00.

9. Dziękujemy bardzo serdecznie za porządki w kaplicy oraz za włączanie się posługę liturgiczną!

10. Po Mszy św. zapraszamy na „Parafialną kawę”.

__________________________

Niedziela 23 lutego 2020 r.

1. W najbliższą środę POPIELEC, początek Wielkiego Postu. Msza św. z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 18.30. Tego dnia obowiązuje post ścisły.

2. Już dziś rozprowadzamy Zdrapkę Wielkopostną czyli 40 ćwiczeń dla ducha i ciała, które pomogą dobrze przeżyć Wielki Post.

3. Dziś po Mszy św. odbędzie się spotkanie organizacyjne chóru. Wszystkich chętnych zapraszamy!

4. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki Wielkiego Postu o godz. 18.00. W najbliższy piątek 28 lutego nabożeństwo poprowadzą Panie z projektu urzekająca.pl w ramach spotkania, na które zapraszamy nasze parafianki!

5. Przypominamy o zajęciach sportowych dla chętnych w piątki o godz. 20.00. Serdecznie zapraszamy!

6. Zachęcamy do udziału w rekolekcjach ignacjańskich w życiu codziennym, prowadzonych przez Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego. Rekolekcje będą trwały od 1 do 29 marca. Program rekolekcji obejmuje codzienną medytację ignacjańską, niedzielne konferencje oraz spotkanie z indywidualnym towarzyszem duchowym (raz w tygodniu). Na rekolekcje obowiązują zapisy. Więcej informacji oraz zapisy na stronie internetowej https://wzchbialystok.pl

7. Zapraszamy do udziału w spotkaniu pod tytułem „Kardynał Wyszyński i jego model katolicyzmu ludowego”, które odbędzie się w poniedziałek 24 lutego o godz. 18.00 w CWK przy ul. Kościelnej 1 A. Gościem spotkania będzie redaktor Paweł Lisicki.

8. Apostolstwo Trzeźwości Archidiecezji Białostockiej, w ramach Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, zaprasza na spotkanie członków, kandydatów i sympatyków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, które odbędzie się w najbliższy czwartek 27 lutego w dolnym kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.00.

9. Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne dla Nauczycieli i Wychowawców odbędą się w dniach 27-29 lutego o godz. 18.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Poprowadzi je ks. Stanisław Gancarek z Częstochowy, założyciel szkół katolickich w Polsce.

10. Katolickie Szkoły naszej Archidiecezji rozpoczęły nabór na nowy rok szkolny. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń.

11. Informujemy że istnieje możliwość korzystania z nieodpłatnej pomocy psychologicznej, udzielanej w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy ul. Polnej 1/4C w Wasilkowie. Dyżur psychologa w poniedziałki i środy w godz. 17.00-19.00.

12. Dziękujemy bardzo serdecznie za porządki w kaplicy oraz za włączanie się posługę liturgiczną!

13. Po Mszy św. zapraszamy na „Parafialną kawę”.

__________________________

Niedziela 26 stycznia 2020 r.

1. W całym kościele obchodzimy dziś Niedzielę Słowa Bożego, niech będzie to dla nas zachęta do lektury Biblii!

2. Plan wizyty duszpasterskiej:
» 27 stycznia (pn.) Białostocka 106 C: klatka III, mieszkania 29-36
» 28 stycznia (wt.) Białostocka 106 C: klatka IV, mieszkania 37-44
» 29 stycznia (śr.) Białostocka 108-115
» 30 stycznia (czw.) Nadawki 1D: klatka I, mieszkania 1-15
» 31 stycznia (pt.) Nadawki 1D: klatka II, mieszkania 16-27
» 1 lutego (sb.) Nadawki 1 C: klatka I i II, mieszkania 1-35

3. Wizyta będzie się odbywała w godzinach 17.00-20.00, zaś w sobotę 15.00-20.00. Jeśli ktoś nie może spotkać się z nami w zaproponowanych terminach to prosimy o kontakt. Plan na kolejne tygodnie jest dostępny na tablicy ogłoszeń i na naszej stronie internetowej.

4. W związku z kolędą w sprawach kancelaryjnych prosimy zgłaszać się bezpośrednio po Mszach św.

5. Obchody Dnia Życia Konsekrowanego odbędą się w Katedrze Białostockiej w niedzielę 2 lutego. Wszystkie osoby konsekrowane oraz wiernych świeckich zapraszamy do udziału w Mszy św. o godz. 11.00, a po niej w agapie.

6. Zapraszamy do lektury styczniowego numeru miesięcznika „Drogi Miłosierdzia”.

7. Dziękujemy serdecznie za porządki w kaplicy. W najbliższą sobotę również prosimy o pomoc! Zaczynamy o godzinie 10.00.

8. Dziękujemy za włączanie się w posługę liturgiczną, dziś szczególnie za oprawę muzyczną!

9. Po Mszy św. zapraszamy do wspólnego kolędowania, które poprowadzi p. Janusz Fiedziukiewicz z zespołem.

10. W piątek o godz. 20.00 zapraszamy panie i panów na parafialną siatkówkę i koszykówkę w hali SP nr 1 w Wasilkowie.

__________________________

Niedziela 19 stycznia 2020 r.

1. Plan wizyty duszpasterskiej:
» 20 stycznia (pn) Nadawki 1, klatka I, nr mieszkań: 1-6
» 21 stycznia (wt) Nadawki 1, klatka II, nr mieszkań: 7-15
» 22 stycznia (śr) Nadawki 1 B, klatka I, nr mieszkań: 1-20
» 23 stycznia (czw) Nadawki 1 B, klatka II, nr mieszkań: 21-32
» 24 stycznia (pt) Białostocka 106 C, klatka I, mieszkania 1-16
» 25 stycznia (sb) Białostocka 106 C, klatka II, mieszkania 17-28
Wizyta będzie się odbywała w godzinach 17.00-20.00, zaś w sobotę 15.00-18.00. Jeśli ktoś nie może spotkać się z nami w zaproponowanych terminach to prosimy o kontakt.

2. W związku z kolędą w sprawach kancelaryjnych prosimy zgłaszać się bezpośrednio po Mszach św.

3. Franciszek znaczy prosty? To tytuł kolejnego wydarzenia z cyklu SPOTKAŃ IGNACJAŃSKICH tym razem w całości poświęconego Papieżowi Franciszkowi. Gościem spotkania będzie o. Rafał Sztejka SJ, misjonarz miłosierdzia, były dyrektor Redakcji Programów Katolickich Telewizji.

4. W przyszłą niedzielę z okazji Niedzieli Słowa Bożego zapraszamy do wspólnego kolędowania po Mszy św., które poprowadzi p. Janusz Fiedziukiewicz z zespołem.

5. Rozpoczął się Tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Szczegółowy program na tablicy ogłoszeń i na stronach internetowych. Msza św. w intencji jedności pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa w sobotę 25 stycznia o godz. 18.00 w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku przy ul. Abpa Jałbrzykowskiego 5. Zapraszamy do uczestnictwa.

6. Seminarium Duchowne w Białymstoku organizuje rekolekcje dla młodzieży męskiej (powyżej 16. roku życia) pod hasłem „On żyje i chce, abyś żył” w dniach od 31 stycznia do 2 lutego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej: www.awsd.bialystok.pl

7. Zapraszamy do lektury styczniowego numeru „Dróg Miłosierdzia”.

8. Dziękujemy serdecznie za porządki w kaplicy oraz za włączanie się w posługę liturgiczną.

9. Po Mszy św. zapraszamy na „Parafialną kawę”.

__________________________

Niedziela 12 stycznia 2020 r.

1. Plan wizyty duszpasterskiej:
» 13 stycznia (pn) Białostocka 106 A;
» 14 stycznia (wt) Białostocka 106 B, klatka I, mieszkania 1-12;
» 15 stycznia (śr) Białostocka 106 B, klatka II, mieszkania 13-20;
» 16 stycznia (czw) Białostocka 106 B, klatka III, mieszkania 21-28;
» 17 stycznia (pt) Nadawki 1 A;
» 18 stycznia (sb) Białostocka 104 C;
Wizyta będzie się odbywała w godzinach 17.00-20.00, a w soboty 15.00-20.00. Jeśli ktoś nie może spotkać się z nami w zaproponowanych terminach to prosimy o kontakt.

2. W związku z kolędą w sprawach kancelaryjnych prosimy zgłaszać się bezpośrednio po Mszach św.

3. Ksiądz Arcybiskup zaprasza do uczestnictwa w cyklu spotkań poświęconych osobie i nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Comiesięczne spotkania będą się odbywały w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji przy ul. Kościelnej 1 A. Pierwsze spotkanie, z udziałem dr Ewy Czaczkowskiej, pt. „Droga życia i świętości Kardynała Prymasa” odbędzie się w czwartek 16 stycznia o godz. 18.00.

4. Msza św. w intencji ks. bp. Henryka Ciereszki z okazji jego imienin, będzie sprawowana w katedrze w niedzielę 19 stycznia o godz. 18.00. Zapraszamy do modlitwy!

5. Zapraszamy do lektury styczniowego numeru „Dróg Miłosierdzia”, którego hasłem jest „Pójdźmy i my”. Jest ono zachętą do pójścia, jak Mędrcy ze Wschodu, na spotkanie z Panem, który przychodzi do naszego życia.

6. Dziękujemy serdecznie za porządki w kaplicy oraz za włączanie się posługę liturgiczną.

7. Po Mszy św. zapraszamy na „Parafialną kawę”.
__________________________

Niedziela 5 stycznia 2020 r.

1. Jutro, 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msza św. o godzinie 11.00. Ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na misje. Tego dnia tradycyjnie poświęcimy kredę i kadzidło.

2. Plan wizyty duszpasterskiej:
» 7 stycznia (wt.) ul. Białostocka 104;
» 8 stycznia (śr.) ul. Białostocka 104 A;
» 9 stycznia (czw.) ul. Białostocka 106, klatka I (mieszkania 1-8);
» 10 stycznia (pt.) ul. Białostocka 106, klatka II (mieszkania 9-16);
» 11 stycznia (sb.) ul. Białostocka 104 B. 
Wizyta będzie się odbywała w godzinach 17.00-20.00, a w soboty 15.00-20.00. Jeśli ktoś nie może spotkać się z nami w zaproponowanych terminach, prosimy o kontakt.

3. W związku z kolędą w sprawach kancelaryjnych prosimy zgłaszać się bezpośrednio przed lub po Mszy św.

4. Zapraszamy do uczestnictwa w Białostockim Orszaku Trzech Króli, który odbędzie się w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Rozpoczęcie o godz. 12.15 na Dziedzińcu Pałacu Branickich.

5. XXII Spotkanie absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbędzie się w niedzielę 12 stycznia 2020 r. w Centrum Pastoralno-Katechetycznym im. Bł. Michała Sopoćki w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 50. Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 15.00. Zapraszamy wszystkich absolwentów wraz z rodzinami.

6. Dziękujemy serdecznie za porządki w kaplicy oraz za włączanie się w posługę liturgiczną.

7. Po Mszy św. zapraszamy na „Parafialną kawę”.
__________________________

Niedziela 22 grudnia 2019 r.

1. Porządek Nabożeństw w tym tygodniu:
23 grudnia (poniedziałek) RORATY godz. 7.00
24 grudnia (wtorek) Wspólne kolędowanie godz. 23.30 Pasterka godz. 24.00
25 grudnia Boże Narodzenie Msza św. godz. 11.00
26 grudnia Msza święta godz. 11.00
27 grudnia (piątek) Msza św. godz. 18.30
29 grudnia (niedziela) Msza św. godz. 11.00

2. Zapraszamy na ostatnie w tym roku roraty w poniedziałek o godzinie 7.00. Przychodzimy z lampionami. W tym dniu nie będzie wieczornej Mszy św.

3. Rozstrzygnięcie konkursu adwentowego dla dzieci odbędzie się w Boże Narodzenie po Mszy św. o godz. 11.00. Prosimy by wszystkie dzieci biorące udział w konkursie przyniosły zebrane punkty – „STASIE”.

4. Spowiedź jeszcze dziś po Mszy św. W najbliższym tygodniu nie będzie dyżurów w konfesjonale ani w kancelarii.
5. Wizytę duszpasterską rozpoczniemy po Uroczystości Objawienia Pańskiego (6 stycznia).

6. Opłatki są dostępne z tyłu kaplicy.

7. Bardzo dziękujemy za pomoc w przygotowaniu kaplicy oraz za włączanie się w niedzielną liturgię.

8. Po Mszy Świętej zapraszamy na „Parafialną kawę”, szczególnie zapraszamy tych którzy chcieliby włączyć się w służbę liturgiczną w czasie świąt Bożego Narodzenia. Następnie wspólne ubieranie choinek.