Poznaj swoich duszpasterzy

o. Paweł Bucki SJ – proboszcz parafii

Urodziłem się w Warszawie i tam, po ukończeniu szkoły średniej, studiowałem astrofizykę, a następnie pracowałem w szkole. Po wstąpieniu do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Gdyni i dwóch latach studiów filozoficznych w Krakowie zostałem wysłany do Francji gdzie ukończyłem studia teologiczne. Przez cały okres studiów byłem zaangażowany w różne formy duszpasterstwa młodych. Święcenia prezbiteratu przyjąłem w Warszawie i następnie pracowałem jako duszpasterz akademicki w Lublinie.

ks. Łukasz Wysocki SJ

Pochodzę z Lublina. Przed wstąpieniem do zakonu przez wiele lat byłem członkiem wspólnot charyzmatycznych. Ukończyłem studia prawnicze na UW i resocjalizacyjne na UKSW oraz pracowałem zawodowo przez kilka lat, nabierając przydatnych doświadczeń w służbie ludziom. W ramach formacji zakonnej studiowałem filozofię w Krakowie, a niedawno ukończyłem teologię w Warszawie. Interesuję się przede wszystkim Bogiem, a także teologią Josepha Ratzingera – Benedykta XVI oraz duchowością, w szczególności duchowością ignacjańską, w tym dawaniem rekolekcji ignacjańskich.